III. třída | Mgr. M. Farská

2., 3., 4., 6., 7. ročník, ZŠ speciální - 3., 9., 10. ročník

III. třída | Mgr. M. Farská

Občanská výchova 6. ročník

Státní symboly a prezidenti

Státní symboly - přiřaď

 


Anglický jazyk

Ovoce - PL (pozor na vodní meloun "červený" a žlutý meloun)


Tři králové

Obrázek

Kvíz

Ukrytá slova


Český jazyk

4. ročník - Slova opačného významu

 


Anglický jazyk

3. ročník - Rodina 2

4. ročník - Školní potřeby

               Školní potřeby 2 poslech

9. ročník - Tělo

 


Český jazyk

Věta rozkazovací

Věta přací

Druhy vět - opakování

 

Věta oznamovací

Věta tázací

 


Anglický jazyk

Zvířata

1. Pets - přesuň slovo

2. Pets - poslech

3. Pets - poslech, spoj, puzzle, čísla, barvy, na koho myslím?

4. Pets - doplň slovo, spoj obrázek, Koho vidím?

5. Pets - označ slovo

6. Pets - doplň číslo

7. Pets - ANO NE

 

ZOO

1. Zvířata v ZOO - spoj

2. Zvířata v ZOO - poslech + přesuň

3. Zvířata v ZOO - doplň název

4. Zvířata v ZOO - spočítej

5. Zvířata v ZOO - doplň název

6. Zvířata v ZOO - video, poslech

7. Zvířata v ZOO - název v množném čísle

 

Obličej

1. My body - poslech

2. My face - poslech

3. My face - popis

4. Části obličeje - spoj

5. Obličej - poslech, popis, označ

6. My face - popis

7. Body - spoj, označ

8. Body - napiš správně 

 


Prvouka 

Domácí zvířata

Zvířecí rodinky

Domácí zvířata - rodinky 

Zvířecí rodinky - řazení

 


Anglický jazyk VELIKONOCE

Velikonoce - spoj slovo s obrázkem

Velikonoce - puzzle slov

Velikonoce - překlad

Velikonoce - osmisměrka

 


Anglický jazyk PETS

písnička Pets

Pets přesmyčky

Pets poslech

Pets pracovní list


Anglický jazyk

Hračky - spoj

Hračky - puzzle


Přírodověda 4

Jaro kvíz

Jaro - květiny

 

Přírodopis 7. roč.

Ptáci - poznávání

Ptáci - kvíz

Ptáci - pracovní list

 

Přírodopis 8. roč.

Kůže - stavba

Kůže - doplň slova

 


Anglický jazyk

7. - 8. roč sloveso TO BE

3., 4., 5. roč. Hračky test

                     Hračky - skládání slov

 


Přírodopis - 7. roč.

Poznávačka - obojživelníci x plazi

Stavba těla plazů

 

Přírodopis - 8. roč.

Vylučovací soustava popis

Vylučovací soustava test

 


Anglický jazyk

Ovoce, zelenina

3. roč. Ovoce


Pátek 18. února

 

3. hodina Český jazyk - společně

3. ročník – Slabikář str. 49 - spolu

            písanka str. 3/56

4. ročník – sloh – PS str. 27/30 nahrazování slov

5. ročník – sloh – PS str. 27 „Požádání“

8. ročník – sloh – PS str. 17/11 Kniha

 

4. hodina Výtvarná výchova, Matematika, Přírodověda, Přírodopis

3. ročníkVýtvarná výchova – Sněženka - pokračování

TomášMatematika – Písemné odčítání s přechodem – web cvičení

                                   PL Písemné + do 100

Matěj Přírodověda – Žiju správně – pokračování

VerčaPřírodopis – Trávicí soustava – zápis

            PL – Výuková tabule trávící soustava + PL slepá mapa trávicí soustava

 

5. hodina Matematika – společně

3. ročník – počítání do 20 – PS str. 28 - 29

Matěj – spolu – PL Písemné + do 100

Verča – písemné násobení pokračování

Lucka – počítání do 100 – PS Počítáme zpaměti

 

 


Čtvrtek 17. února

1. hodina Český jazyk - společně

3. ročník – velké B – PL + video - společně

            Písanka str. 54

            Slabikář str. 47 - společně

Matěj – Pravopis délky samohlásek  a – á, i – í cvičení v modrém PS

            Pravopisný trenažér ú – ů

            Procvičování u – ú – ů – 1. cvičení + přepis do sešitu

Tomáš – spodoba – PL spodoba

Verča – procvičování Vyjmenovaná slova – PS Hravá čeština 5 – str. 34

Lucka – Měkké, tvrdé slabiky 1 stránka

            Jsem čtenář – 1 stránka

 

2. hodina Matematika/ Informatika

3. ročník – PL – sčítání odčítání, Počítáme zpaměti

Verča – PL – písemné násobení – pokračování

Matěj, Tomáš PL – písemné sčítání s přechodem – kontrola správnosti pomocí tabletu - kalkulačka

Lucka – vyhledávání na internetu - PL

 

3. hodina Anglický jazyk - společně

3. roč – Ovoce PL 3

            E-pracovní list

Matěj, Nikolas – Barvy – dokresli ovoce

            E-pracovní list barvy a čísla

 

5. hodina Český jazyk

3. roč. – písanka – str. 3/55 – velké B

            Slabikář str. 48/1 – spoj věty a napiš jméno

 

Matěj, Nikolas – Honzíkova čítanka

Lucka – Honzíkova čítanka

 

 


Středa 16. února

1. hodina Český jazyk - společně

3. ročník – písanka str. 52 – 53

            Slabikář R 46 - společně

            PL velké B – video

Matěj – Pravopis u – ú –ů – vyvození společně – zápis

            E-pracovní list + cvičení v modrém PS

Tomáš – spodoba – web cvičení + případné chyby přepsat do sešitu

            PL spodoba

Verča – číslovky – E-pracovní list

Lucka – Měkké, tvrdé slabiky 1 stránka

            Jsem čtenář – 1 stránka

 

2. hodina Matematika geometrie

3. ročník – PL – bod, přímka, úsečka

Matěj – PL – úsečka, bod

Tomáš – PL – úsečka, kolmice

Verča H., Lucka – PL – trojúhelník, šestiúhelník

 

3. hodina Přírodověda, Přírodopis, Výtvarná výchova

Matěj – Lidské tělo – U lékaře, Žiju zdravě

Tomáš – Lidské tělo – Stavba těla

Verča – Trávící soustava  PS

 

3. roč – Sněženky – vodovky, malý štětec nebo fixi

 

4. hodina Anglický jazyk – společně

3. roč. – Ovoce – minibook, PL 2, PL 3

            E-pracovní list

Matěj – PL Barvy co zbyl z pondělí, PL 3

            E-pracovní list barvy a čísla

Tomáš – Narozeniny – PL 3, barvy PL 3

            E-pracovní list barvy a čísla

Verča – Opakování Barvy – PL 2, PL3

            E-pracovní list barvy a čísla

 

6. hodina Německý jazyk

Prázdniny – PL + PS str. ?? Prázdniny, opakování slovíček pomocí sešitu (desek)

 

 


Úterý 15. února

1. roč. Dějepis - společně

Verča – opakování – otázky z učebnice str. 26 – 27, napsat do sešitu

Lucka – J. A. Komenský – PL (bude potřebovat kalkulačku)

Prvouka 3. roč. Smysly – vysvětlení + PL

Vlastivěda – 5.roč – Čas – minulost, současnost, budoucnost

 

2. hodina Matematika - společně

3. ročník – počítání do 20 – PS str. 27, PS Počítáme zpaměti

Matěj a Tomáš – písemné počítání s přechodem – nová látka 85 + 7 (spolu)

                        učebnice pro 4. roč. str. 45/1

Verča H. – písemné násobení Pracovní list - pokračování

Lucka – počítání do 100 – PS Počítáme zpaměti

 

6. hodina Německý jazyk

Prázdniny – PL + PS str. ?? Prázdniny, opakování slovíček pomocí sešitu (desek)

 


Pondělí 14. února

1. hodina Matematika

3. ročník – počítání do 20 – PS str. 27

            2 pracovní listy (sčítání, odčítání)

Matěj a Tomáš – písemné počítání s přechodem – učebnice pro 4. roč. str. 45/8, 9, 10, 11

Anička A. a Verča H. – písemné násobení Pracovní list

Anička Z. a Lucka – počítání do 100 – PS Počítáme zpaměti

 

2. hodina Český jazyk – společně

Mazací tabulka + fix + PL 1, PL osmisměrka

 

3. hodina Anglický jazyk - společně

3. ročník – Ovoce – PL Fruit, PL 1, PL vybarvi

Matěj, Nikolas – Barvy – Motýl,  PL 1,  PL osmisměrka

Tomáš – Narozeniny – PL 1, PL 2

Aničky – Sloveso TO BE – pracovní list – doplnit překlad

Verča – Pracovní list v deskách

 

4. roč. Dějepis

Aničky – O životě ve městě – uč. str. ?? číst + zápis nalepit do sešitu

Verča – opakování – otázky z učebnice str. ?? napsat do sešitu

Lucka – J. A. Komenský – PL (bude potřebovat kalkulačku)


Pátek 11. února

 

Český jazyk

3. ročník – písanka velké psací P 3/49 – 52

            Slabikář str. 45

 

4. ročník – slabiky – pokračovat v PS

            Hra Počet slabik

 

5. ročníkspodoba hra PB – cvičení přepiš do sešitu

 

7. ročník – Anička A. – procvičování PJ rodu středního

            Urči vzor

            Pravopis

 

            Anička Z.

            Pokračovat v písance, PS měkké, tvrdé souhlásky

 

8. ročník – číslovky – hra urči druh

 

Matematika

3. ročník – počítání do 20 – PS vypracovat až do str. 26

 

Matěj a Tomáš – písemné sčítání s přechodem E-pracovní list

 

Anička A. a Verča H. – písemné násobení E-pracovní list

            Procvičování 1

            Procvičování 2

 

Anička Z. a Lucka – počítání do 100 – PS Počítáme zpaměti

            Procvičení násobení 2

 

Přírodověda, Přírodopis, Výtvarná výchova

 

3. ročníkVýtvarná výchova – Téma Olympiáda – návrh snowboardu, olympijský oheň

 

Matěj a TomášPřírodověda - lidské tělo – Hra části těla + PS

 

AničkyPřírodopis - Ryby – Stavba těla

            Kvíz – Sladkovodní ryby

           

VerčaPřírodopis – Trávicí soustava – Hra popis trávící soustavy (apendix = konečník)

 


Měkká x tvrdá souhláska

Měkká x tvrdá souhláska hra


Dýchací soustava

 


Karanténa III. třídy je do středy 19. ledna 2022.

Do školy ve čtvrtek.

Žáci, kteří jedou plavat (3., 4., 5. ročník) se musí do školy dostavit už v 7,10 hodin!!!

 

Milí rodiče, moc děkuji za spolupráci při distanční výuce, úkoly v sešitech si zkontroluji ve škole, nic nemusíte posílat. Děkuji Farská

Distanční výuka pondělí 17. ledna – středa 19. ledna 2022

 

3. ročník

Čj        Slabikář str. 43/1, 2, 3 – Procvičování Š

            Písanka str. 3/44 – 45 – Velké psací K

M        PS str. 22/4, 5, 6, 1

            Sčítání do 20 hra

Aj        Rodina – e-pracovní list

            Barvy – e-pracovní list

Prv      Lidské rasy - video

 

4. ročník

Čj        Slova souznačná (stejný význam) PS str. 25/1, 2, 3, 4

            Písanka str. 14 – 15 písmeno y, c, číslice 5

M        PS str. 18/ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – Písemné sčítání a odčítání

Aj        Školní potřeby – e-pracovní list

Vl        Opakování – semafor, dopravní značky, podací lístek

Př        Lidské tělo - video

 

5. ročník

Čj        Slova protikladná – PS str. 15/ 1, 2, 3, 4

M        Písemné odčítání do 1 000 – video znovu vysvětlení

            Písemní odčítání – e-cvičení 1, e-cvičení 2 – prosím opsat do sešitu

Aj        Číslovky a barvy – e-pracovní list (číslovku spojit, barvu přesunout)

Vl        Česká republika - video

Př        Lidské tělo - video

 

7. ročník A.Zavoralová

Čj        Měkké, tvrdé slabiky – PS dodělat str. 19

            Písanka – str. 38 – písmeno Z, X

M        Počítáme zpaměti – str. 12 dodělat

            Počítání bez přechodu hra

Aj        Hračky – e-pracovní list

D         Karel IV. – video

                        kvíz (manželka byla Blanka z Valois; gotika)

P          Hmyz – užiteční x škůdci hra

                        Stavba těla hra

 

7. ročník A.Absolonová

Čj        Vzor podstatných jmen rodu středního – cvičení 1 + opsat do sešitu, cvičení 2

M        Počítání do miliónu – PS str. 7/5, 6, 7, 8, 9

Aj        Hračky – e-pracovní list

Nj        Barvy – e-pracovní list (1. poslech, 2. označ barvu)

D         Karel IV. – video

                        kvíz (manželka byla Blanka z Valois; gotika)

P          Hmyz – užiteční x škůdci hra

                        Stavba těla hra

 

8. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po L – PS str. 30/2 a) b)

            Vyjmenovaná slova po M – PS str. 31/1 a) b); 31/2 a)

M        Počítání do miliónu – PS str. 7/6, 8, 9   (cvičení 7 si myslím je těžké)

Aj        Měsíce – e-pracovní list

D         Doba temna - kvíz (některé otázky chtějí 2 nebo 3 možnosti)

P          Dýchací soustava – popis hra

 

10. ročník

Čt        Měkké, tvrdé slabiky – PS dodělat str. 17 + opakování str. 18 - 19

Ps        Písanka – str. 35 – písmeno S, Š

M        Počítáme zpaměti – str. 11

            Počítání bez přechodu hra

ZkD     Karel IV. – video

                        kvíz (manželka byla Blanka z Valois; gotika)

VkZ – opakování – kouření, aktivní, pasivní

 

 

 


Tři králové

Obrázek

Kvíz

Ukrytá slova


DÚ na pondělí 20. prosince

Maty, Nikola - počítání do 20

Matěj, Anička, Lucka - písemné sčítání

Verča - písemné sčítání, odčítáníDÚ Matěj, Lucka, Anička - slova opačného významu 


Vánoční zvyky v Německu - video

Vánoce poslech Nj

Vánoce kvíz Nj

 

Vánoce - skládáme slova

Vánoce kvíz Aj 1

Vánoce kvíz Aj 2


Víkendovka


Vánoce 1 PL

Vánoce poslech

Vánoce 2 PL

Pexeso

Vánoce kvíz česky

 


Přírodpis

Kostra 1

Kostra 2

 

Třídění měkkýši


Halloween

Halloweenský slovník poslech

Halloweenský slovník poslech 2

English Halloween kvíz

Halloweenský slovník PL

Halloween quiz 2. stupeň

Spojovačka 1. stupeň

Sestav slovo

 

 


27. 5 . Domácí úkol Geometrické tvary a tělesa


Geometrie

Urči tvar

E-pracovní list geometrické tvary

 

Geometrie - pojmy

 

Geometrické tvary a tělesa 2

Geometrické tvary - popis


Matematika

2. ročník

Slovní úlohy 1

Slovní úlohy 2

 

3. ročník

Hra násobení 2

Hra Práskni krtka násobení 2

Hra násobení 2 pexeso

 

4. ročník

Násobení dělení 2, 3, 4, 5 bludiště

Trenažér násobení 6

Trenažér dělení 6

 

7. ročník

Dělení se zbytkem

 

3. ročník spec.

Počítej ovoce

Počítání do 5 pexeso

 

holky

Slovní úlohy – násobení, dělení 2

 


Zdravotní středisko

 


PÁTEK 14. května

 

3. hodina Čj/PS

Maty – PS str. 59 úkoly s Ř

            Ukázka psaní velké Z

Tomáš - PL doplňování samohlásek

Anička, Terka písanka kontrola 31, 32

            Písanka str. 33 – doplň písmena do hádanky; barvy, přepis

            Do sešitu napsat názvy měsíců v roce

Lucka – procvičovat psaní – správná velikost písmen – le, te

            Do sešitu napsat názvy měsíců v roce

 

 


ČTVRTEK 13. května

 

1. hodina Prv/Aj/Vv

Maty, Martin – PS Školní družina – Na dopravním hřišti – mají to celé?

            e-pracovní list – dopravní značky (prosím o předčítání)

            PS Moje rodina

Matěj, Adam – opakování PS str. 67

            Roční období – prezentace

            PS str. 68

Anička – poslech e-pracovní list 1. část a pak Vv

Holky Vv – kvetoucí stromy – čtvrtka, suchý pastel (křídy)

 

2. hodina Čj/Ps

Maty – písanka psaní ž

            PS str. 58

Matěj – pokračovat ve Slabikáři + hry ze skříně (kartičky první písmeno)

Adam – pokračovat se Slabikáři a písance

Martin – procvičování – hůlkové J a slabiky s ním (JA, JO, JU, JI, JE)

            a slabiky psacím (ta, te, ty, to, tu, sa, se, sy, so, su)

Tomáš – měkká, tvrdá souhlásky PS str. 16?

 

Holky – písanka

Anička, Terka str. 31 – doplň jména tak, aby se rýmovala + skrytá jména

             Str. 32 Slunce – přepis + přesmyčky

Lucka – pokračovat 3 stránky

 

3. hodina Matematika

Maty - e-pracovní list Počítání do 10

           příklady do 10 z učebnice do sešitu

 

Martin – Kolotoč spočítání do 5 – roztoč a zapiš do sešitu

            e-pracovní list Počítání do 10

 

Matěj, Adam – násobení, dělení číslem 2 – spolu

 

Tomáš – násobení dělení PS str. 32/14, 15, 16, 17

 

Anička – oprava měření úseček s přesností na mm

            hra geometrické pojmy

Lucka, Tereza – narýsovat lomenou čáru, popsat body a změřit na mm

             hra geometrické pojmy

 

 


STŘEDA 12. května

 

1. hodina Čj/M/Vv

Maty Čj – PS str. 57

            Písanka – 80 – ž

Matěj – Slabikář str. 101

Adam – Slabikář str. 97?

            Písanka – dopsat do str. 86

 

Martin M – počítání do 5 - spolu

Anička Mweb cvičení druhy čar 1, druhy čar 2, druhy čar 3

            nakresli přes stránku křivou čáru

            narýsuj lomenou čáru („pilu“), vrcholy popiš a úsečky změř na mm

 

ZŠ spec. – Vv – květiny - video

            čtvrtky, zbytky barevných papírů, nůžky, lepidlo, slabá černá fixa

 

3. hodina M/D/ZkD

Maty počítání do 10 – opsat z učebnice příklady a vypočítat

 

Matěj, Adam  – násobení, dělení 2 – e-pracovní list

            Web cvičení 1, web cvičení 2, web cvičení 3

            Web cvičení slovní úlohy

 

Tomáš – násobení dělení PS – spolu

 

Anička Dějepis

            Vrchol řeckých civilizací – uč. str. 46 – 47

            Zápis + PS str. 34

            PL Athény, Sparty – pracovat s učebnicí str. 47

 

ZŠ spec ZkD – Opakování - PL

 

 


ÚTERÝ 11. května

1. hodina Čj/Čt

Společně zábavná hra

Matyáš - PL slabika „tr“ dodělat

            - písanka ž str. 79

Matěj – Vyvození velké psací D spolu – mazací tabulku + PL

            - Slabikář písmeno F str. 100

            - písanka velké psací D str. 86

Adam – Vyvození velké psací D spolu – mazací tabulku + PL

            - Slabikář písmeno Ch str. 96

            - písanka str. 79 – písmeno Š

Martin – čtení my, vy str. 88 – spolu 

Holky – čtení Hloupá zvířata – Čítanka str. 82 – 83

 


PONDĚLÍ 10. května

 

1. hodina testování Čj/Čt

všichni mazací tabulka

Matyáš – PL slabika „tr“

            - písanka ž str. 79

Matěj – Slabikář písmeno F str. 99

            - písanka malé d

Adam – Slabikář písmeno Ch str. 95

            - písanka str. 78 – písmeno Š

Martin – čtení my, vy str. 87,

Holky – čtení Hloupá zvířata – Čítanka str. 80 – 81

 

2. hodina Hv

Poznávání znělek z večerníčků

Poznej znělku české pohádky

Karaore Stará bambitka - Tomáš Klus Zamilovaný princ

                                   Krůček po krůčku

                                   Láska a pravda

 

3. hodina Prv/Př/VU/M

Maty a Martin – Na dopravním hřišti str. 45 – 46  

3. ročník – Poznáváme zvířata – prezentace - spolu

            PS str. 66 + e-pracovní list

             procvičovat samice + samec + mládě

 

Tomáš – Opakování – PS str. 56 dodělat

            Ptáci na jaře – PS str. 57 – spolu

Tereza – PS hektolitry str. 37, Druhy čar, úsečky PS str. 38 + kopie

Anička, Lucka – PL Druhy čar, úsečky, PL čáry kopie

 

 


PÁTEK 30. dubna

 

1. a 2. hodina

Čarodějnické učení

 


ČTVRTEK 29. dubna

 

1. hodina testování – Prv/Aj/Vv

Martin – pohádka O kohoutkovi a slepičce

            PS Školní družina str. 43

Matěj – Ptáci – prezentace

            PS str. 61

          e-pracovní list

Anička – pracovní list tvary – přehled, spoj tvar a název

            e-pracovní list – označ tvar 1

            e-pracovní list – označ tvar 2

            e-pracovní list – označ tvar nebo barvu

 

Vv – pavučina – anilinové barvy, bílá voskovka, tuš, pérka/špejle

 

2. hodina Čj/Ps

Matěj – Slabikář str. 95 – písmeno CH

            e-pracovní list čtení di, ti, ni 

Martin – procvičování – psací t, s (nevím, zda opravdu umí)

            a slabiky psacím (ta, te, ty, to, tu, sa, se, sy, so, su) + hůlkové S,Y

Tomáš – měkká, tvrdá souhlásky PS str. 15

Holky – písanka

            Anička, Terka str. 25 – ptáci (Kteří ptáci se na jaře vracejí?),

                                   str. 26 – zelenina, str. 27 ovoce

            Lucka – pokračovat 3 stránky

           

3. hodina M

Martin – M – hra počítání do 5 pexeso

            Kolotoč spočítání do 5 – roztoč a zapiš do sešitu

 

Matěj – násobilka číslem 2 – vytvoření pomůcky

            Web cvičení 1, web cvičení 2, web cvičení 3

 

Tomáš – násobení dělení

            e-pracovní list násobky 2

            e-pracovní list násobilka – doplň pouze násobky čísla 1, 2, 3, 4 a odešli

            e-pracovní list dělení 2, 3

            web cvičení vyvození násobení 4

            web cvičení násobilka 4

 

Anička – Hra hodiny

            – čísla do 100 – web cvičení 1, web cvičení 2, web cvičení 3

            Hra číselná osa,

 

Lucka – čísla do 100 – web cvičení 1, web cvičení 2, web cvičení 3

            Hra číselná osa,

Tereza – jednotky objemu – PS str. 34?

 

4. hodina Aj/Vl/Vv    paní učitelka Středová

Aj – začali jsme zvířata

Vl – pokračovat v PS – světové strany a dál

Vv – čarodějnice?

 


STŘEDA 28. dubna

 

1. hodina Čj/M/Vv

Maty Čj – PS str. 55 ?

             písanka - slova se slabikou "ou"

 

Anička – M – procvičování hodin – tvorba pracovních listů k tisku

 

ZŠ spec. – Vv – čarodějnice

            Kopie na čtvrtky, voskovky, vodové barvy

 

3. hodina M/D/ZkD

Maty počítání do 10 – e-pracovní list počítání s dinosaury

            e-pracovní list počítání do 10 – opsat do sešitu

 

Matěj – násobilka číslem 2 – vytvoření pomůcky

            Web cvičení 1, web cvičení 2, web cvičení 3

 

Tomáš – násobení dělení

            e-pracovní list násobky 2

            e-pracovní list násobilka – doplň pouze násobky čísla 1, 2, 3, 4 a odešli

            e-pracovní list dělení 2, 3

            web cvičení vyvození násobení 4

            web cvičení násobilka 4

 

Anička - Dějepis - Počátek řeckých civilizací – uč. str. 43 – 45 spolu

            Prezentace

            Zápis – prosím o tisk

            PS str. 32

               video

 

ZŠ spec ZkD1. světová válka PL

            video

            když budete rychlé e-pracovní list holky společně

 

4. hodina Aj/Vv

všichni Vv - čarodějnice

            Kopie na čtvrtky, voskovky, vodové barvy

 


ÚTERÝ 27. dubna

1. hodina Čj/Čt

Společně mazací tabulka

Matyáš - písmeno F – PS str. 55

            - písanka ou, velké U str. 75?

Matěj – Slabikář str. 85

            - písanka velké Š ?

Martin – psaní hůlkové písmeno J – PL J

            Čtení ze slabikáře str. 81?

            Hravá grafomotorika

Holky – Hravá čítanka str. 75 hádanky

            Hravá čítanka Štaflík a Špagetka kuchaři str. 76 – 77 číst

 

4. hodina Ov/ZkOv

6. ročník – Ov Vzdělání – uč. str. 41 – 42

            Zápis str. 42 „tužka“

            PS str. 25

Holky spec. ZkOv – Dopravní prostředky a dopravní značky

            PL

 

PONDĚLÍ 26. dubna

 

1. hodina testování Čj/Čt

Matyáš - písmeno G – PL G, obrázek G, psaní písmene „g“

            - písanka ou str. 74

            web cvičení G

Matěj – Slabikář str. 83 – 84

            - písanka velké Š

Martin – nové písmeno J – PL J – spolu

Holky – procvičování di, ti, ni – kopie do sešitu

            e-pracovní list čtení di, ti, ni 

 

2. hodina Čj/Hv

Hudební nástroje – přehled

Hra – urči hudební nástroj

E-pracovní list Hudební nástroje

poslech písní na přání žáků

 

3. hodina Prv/Př/VU/M

Maty a Martin – Zvířátka na statku str. 41 – 42 spolu

3. ročník – Jaro – práce na zahradě – PS str. 58

            Opakování PS str. 59

Tomáš – Zahrada na jaře – PS str. 53

            Rozkvetly stromy – PS str. 54

Holky – hodiny PL

 

4. hodina – Čj/Řv

O Budulínkovi – poslech pohádky, seřaď děj obrázků

 


PÁTEK 16. dubna

 

1. hodina Čj/Ps

Společně mazací tabulku + sešit Čj/Ps

 

Maty –  Opakování – rozlišování p, b, d – web cvičení 1, web cvičení 2

 

Matěj –   Opakování – rozlišování p, b, d – web cvičení 1, web cvičení 2

 

Tomáš – tvrdé slabiky – společně

            Web cvičení chy, chý 

Holky – spolu spodoba p – b, d – t, h - ch

            Písanka str. 24 

 

2. hodina M/Čt

Maty – opakování počítání do 9 – web cvičení (kontrola výpočtů a tajenka) Tajenku může napsat do sešitu (neumí velké H).

Matěj – počítání do 20 s přechodem – web cvičení 1, web cvičení 2

            Web cvičení pro rychlíky

 

Tomáš – Kolotoč Násobení 2, 3 – zatoč, opiš do sešitu a vypočítej

 

Holky – Čtení

            Hravá čítanka str. 72

 


ČTVRTEK 15. dubna

 

1. hodina testování – Prv/Aj/Vv

Společně mazací tabulku

Prv, Vv – omalovánka jarní květiny

Aj (Anička) – omalovánka anglicky

 

2. hodina Čj/Ps

Po úkolech všichni poslech básničky JARO můžete si ji pustit 2x

            Video Rostliny na jaře

            Video klíčení fazole

Maty – Čj – Dopsat PL do sešitu

Matěj, Adam – Čj – Slabikář str. 88

Tomáš – dvojhláska au, ou – web cvičení

Tereza, Anička – Ps – písanka – str. 20 – 21 Jarní (doplň i, í; přesmyčky; měkké slabiky ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni)

 

3. hodina M

Společně kolotoč Protáhni se

Maty – web cvičení odčítání do 9 (opiš do sešitu)

            Web cvičení + - do 9

Matěj, Adam, holky – Kolotoč počítání do 20 – zatoč, napiš do sešitu a vypočítej

Tomáš – spolu násobení, dělení 3

            e-pracovní list

 

4. hodina Aj/Vl/Vv

Matěj, Adam – Aj

            e-pracovní list hračky 1 (poslech a přesunutí obrázku)

            e-pracovní list hračky 2 (poslech a označ)

            e-pracovní list hračky 3 (poslech a označ)

            e-pracovní list hračky 4 (poslech a přesuň obrázek)

            e-pracovní list hračky 5 (přiřaď slovo k obrázku)

Tomáš – Vl – Světové strany uč. 10 - 11 + PS str. 6 - 7

Vv – Kresba tulipánu - video

            Potřeby: bílá čtvrtka A4, tužka, pastelky

 


STŘEDA 14. dubna

1. hodina Čj/M/Vv

Maty – Čj

            Web cvičení – první slabika

            Web cvičení – čtení + obrázek

            Dopsat PL z úterý do malého sešitu

Matěj – Čj

            Slova opačná a souznačná – e-pracovní list 

            Čtení ze slabikáře str. 87

            Písanka "F"

Anička – M

            Číselná řada do 100 – e-pracovní list 1, e-pracovní list 2, e-pracovní list 3

            do sešitu + - do 20 do razítka s kostkou

Terka – Vv

            Kresba tulipánu - video

            Potřeby: bílá čtvrtka A4, tužka, pastelky

           Pštros

 

3. hodina M/D/ZkD

Maty – počítání do 9

            Web cvičení 1 sčítání

            Web cvičení 2 (příklady opiš do sešitu)

            Web cvičení 3 odčítání

Matěj – spolu opakování – do 20 s přechodem

            PS str. ???

       Hra počítání do 20

Tomáš – násobení

            násobení 2, 4 – hra kolo

            učíme se násobilku 3

            e-pracovní list

Anička - D

Starověk na Dálném východě – prezentace

video - Starověká Indie 1

video - Starověká Indie 2

zápis - prosím vytisknout, děkuji

Terka, Verča ZkD

Kníže Václav –  video PL 

 


ÚTERÝ 13. dubna

1. hodina – Čj/Čt

Maty – přepis slov do sešitu Čj  (pomocné linky)

            písmeno Ž - společně

            čtení slabikář str. 69

Matěj – Opozita – krabice – společně

            Opozita - hra

            velké psací F – PL + písanka str. 72?

Holky – di, ti, ni – doplň slovo

            Tvrdé souhlásky - kolotoč společně

            Hra – Práskni krtka tvrdé slabiky

 

4. hodina Ov/ZkOv

Anička, Aleš – Opakování Státní symboly – video

            PL – prosím vytisknout

            Hra Státní symboly

Terka, Verča F – Opakování Peníze a jejich funkce – vysvětlení  + e-pracovní list

            video Dějiny peněz

            Ochranné prvky českých bankovek  video

 


12. dubna

Prvouka - Přírodověda

e-pracovní list květiny – vyber

e-pracovní list – napiš, spoj

e-pracovní list jarní květiny - těžší

Čapí hnízdo v Bohuslavicích – web živě

Matematika – počítání do 20

e-pracovní list

Český jazyk - Čtení

Matyáš - písmeno Ž cvičení 1, cvičení 2, v písance napsat malé psací h str. 71

Matěj - Slova opačného významu – e-pracovní list

Tomáš - krátká, dlouhá samohláska u/ú/ů cvičení 1, cvičení 2

Holky - E-pracovní list di, ti, ni , kdo bude rychlý, opsat do sešitu

 


Vážení rodiče,

vkládám úkoly na delší dobu, protože nás čekají Velikonoce a s nimi spojená volna. smiley

Moc vám všem děkuji za spolupráci a plnění zadaných úkolů. Stále platí: Kdyby cokoliv – pište, volejte. Děkuji Farská

 

Školní týden 29. března – 9. dubna 2021

 

2. ročník

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

            Přepis básničky Velikonoční po kluky do sešitu Čj (Vím, že velké psací K ještě neumíš, ale ty to dokážeš.)

 

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čj        Slabikář str. 67 – 68 číst

            Písanka – velké psací „Č“, malé psací „h“ – str. 2/67 – 70

            PS str. 53

M        Hravá matematika str. 53 – 54

Prv      Školní družina – Velikonoce str. 38 – 39

           

3. ročník       

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

            Přepis básničky Velikonoční po kluky do sešitu Čj

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čj        Čtení s porozuměním písmeno Ž – Slabikář str. 88 – 90  

            Písanka – Velké psací F – písanka str. 3/70 , video

Aj        Velikonoce – video slovíčka, písnička

M        PS – str. 35 – 36  

            Počítání do 20 s přechodem – procvičování č. 4

Prv      Jaro –  Velikonoce – PS str. 60

 

4. ročník       

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

            Přepis básničky Velikonoční po kluky do sešitu Čj

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čj        Tvrdé souhlásky – přepsat růžový rámeček str. 61 dole do sešitu

            Vypracovat uč. str. 61/ 8, 9, 10, 11

            Web cvičení 1 – prosím opsat do sešitu

Aj        Velikonoce - prezentace

            Easter – spoj s obrázkem

M        PS str. 27

           Násobení a dělení číslem 4 -  vysvětlení uč. str. 59 – ústně

            Video násobení číslem 4, dělení číslem 4  

            TABULKU PŘEPIŠ (vytiskni) A PRACUJ S NÍ

            Cvičení 1, cvičení 2         

Př        Jaro u vody, jarní květiny – učebnice str. 46 - 48   

            PS vypracovat str. 50 – 51    

Vl        Krajina, kde žijeme – uč. str. 8 – 9  

            PS vypracovat str. 5

 

6. ročník

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

           Přepis básničky Velikonoční pro holky - písanka str. 23

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čj        Tvrdé slabiky – e-pracovní list

            Hravá čítanka – Jak tlučou špačci str. 71

            Písanka – str. 18 – 19 Doplňování y/ý; rébusy; tvrdé slabiky (vysvětlení)

Aj        Lesson 3 Happy Easter – uč. str. 22 – 23, str. 23 poslech

            PS str. 32

           Velikonoce - prezentace

            Easter – spoj s obrázkem

M        Počítání do 100  bez přechodu desítek – do sešitu uč. str. 22/1, 4 nahoře, 22/1, 2 dole

            Opiš do sešitu a vypočítej 4. sloupeček č. 90

F          PL – Opakování teplota, délka, čas, hmotnost

            PL – časzápis - čas

            PL – opakování času

 

7. ročník

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

            Přepis básničky Velikonoční pro holky do sešitu Čj 

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čj        Opakování spodoba, vzor –  uč. str. 49/15 vše

            PS Sloh přeskakujeme str. 29 – 31 JARO

Aj        Velikonoce – prezentace

            PS str. 47

            Easter – spoj s obrázkem

M        Dělení se zbytkem – uč. str. 68 vysvětlení (nalepit do sešitu)

            Video dělení se zbytkem

            Vypracovat do malého sešitu uč. 68/1, 2 , 3

F          PL – Opakování teplota, délka, čas, hmotnost

            PL – časzápis - čas

            PL – opakování času

P          Zápis – Včela medonosná

            Učebnice – str. 23, 24

            e-test – členovci, korýši, hmyz

Z          Zápis – Jsme Evropané

            Učebnice – str. 26, 27

            Pracovní sešit – str. 16

            e-test – obyvatelstvo, města, průmysl

 

 

3. ročník speciální

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

 

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čt        Slabikář – čtení s písmenem T - číst str. 76 – 80  

Ps        Psaní psacího písmene „s“ – písanka str. 20 - video

M        Počítání do 5 – uč. str. 62 přepiš do malého sešitu 62/2, 3, 4

VU      Školní družina – Velikonoce str. 38 – 39

 

9. ročník speciální

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

            Přepis básničky Velikonoční pro holky do sešitu Ps

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čt        Tvrdé slabiky – e-pracovní list

            Hravá čítanka – Jak tlučou špačci str. 71

Ps        Velké psací T – str. 3/65 – 67

M        Geometrie – uč. str. 25 vysvětlení

            PS str. 34

            Opiš do sešitu a vypočítej 4. sloupeček č. 90

ZkZ     Podle atlasu napiš do sešitu (na papír): opakování ČR

ZkCh   Zápis – plasty (napsat do sešitu nebo na papír)

ZkP      Pracovní list – trávicí soustavadýchací soustava

 

10. ročník speciální

Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

           Přepis básničky Velikonoční pro holky - písanka str. 23

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

Čt        Tvrdé slabiky – e-pracovní list

            Hravá čítanka – Jak tlučou špačci str. 71

Ps        Písanka – str. 18 – 19 Doplňování y/ý; rébusy; tvrdé slabiky (vysvětlení)

M        PS str. 31 – 32

            Opiš do sešitu a vypočítej 4. sloupeček  č. 90

ZkZ      Podle atlasu napiš do sešitu (na papír): opakování ČR

ZkCh   Zápis – plasty (napsat do sešitu nebo na papír)

 


Vážení rodiče,

vkládám úkoly na další školní týden. Bohužel nevím, jak dlouho ještě budeme doma. Moc vám všem děkuji za spolupráci a plnění zadaných úkolů. Kdyby cokoliv – pište, volejte. Děkuji Farská

 

P.S. Paní asistentka Míša Čudková nastupuje na mateřskou heart a budeme mít jinou paní asistentku Báru Přívratskou smiley

 

22. března Světový den vody 

                  Hra přesmyčky Den vody

 

Školní týden 22. – 26. března 2021

 

2. ročník

Čj        Nová hláska a písmenko Ž – kopie 1 nalepit do modrého sešitu, kopie 2 a 3 do RV

            Slabikář str. 66 číst

            Písanka – malé psací „č“ – str. 2/63 – 66

            PS str. 52

            Poslech textu

M        Sčítání a odčřítání v oboru do 9 – PS str. 39 – 40

            Hravá matematika str. 52

Prv      Příroda na jaře – Školní družina str. 35

            video Jaro ožívá

            písnička – Jaro, léto, podzim, zima

           

3. ročník       

Čj        Čtení s porozuměním písmeno Ž – Slabikář str. 86 - 87

            Slova opačného významu – e-pracovní list

            Písanka – Velké psací T, opakování malé psací „f“ – písanka str. 3/68 – 69

            Poslech textu

Aj        Hračky – písnička

M        Matěj – uč. str. 46/4, 5 do malého sešitu

            Adam PS – str. 32 – 34

            Počítání do 20 s přechodem – procvičování č. 3

Prv      Jaro –  přišlo jaro, příroda na jaře, jarní počasí – PS str. 51 – 53

 

4. ročník       

Čj        Tvrdé souhlásky – uč. str. 59/3; 60/5, 6, 7

            E-pracovní list

            Procvičování – cvičení H, CH, K, R, D, T, N

M        Násobení a dělení číslem 0, 1, 3 -  vysvětlení uč. str. 53, 54 – ústně

            Video násobení číslem 3, dělení číslem 3

            TABULKU PŘEPIŠ (vytiskni) A PRACUJ S NÍ

            Cvičení 1, cvičení 2

            PS str. 26

Př        Velikonoce, jaro v lese – učebnice str. 45 – 47   

            PS vypracovat str. 48 – 49   

Vl        Nová učebnice MÍSTO, KDE ŽIJEME – Domov – uč. str. 4 – 5

            PS vypracovat str. 3

            E-pracovní list DOMOV 

 

6. ročník

Čj        Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list + přepiš do sešitu

            Hravá čítanka – Jak učili lítat ptáčata str. 68 - 70

            Písanka – str. 16 – 17 Doplňování u/ú/ů; rébusy; povolání

Aj        My farm – PS str. 31

M        Počítání do 100 – do sešitu uč. str. 21/9, 10 , 11, 12

            Opiš do sešitu a vypočítej 3. sloupeček č. 89

D         Egypt – e-pracovní list

            prezentace

Ov       Opakování – uč. str. 37 – 38 ústně

 

7. ročník

Čj        Skloňování podle vzoru pán, muž – množné číslo – uč. str. 48

            Vypracovat do sešitu učebnice str. 48/11, 12, 13, 14 u všech pouze pravopis i/y

Aj        Oblečení – e-pracovní list 

M        Počítání s penězi – e-pracovní list 1 , e-pracovní list 2  

           Slovní úlohy cvičení 1

D         Začátek husitských válek – uč. str. 44 – 45 + zápis

            PS – str. 24

Ov       Základy společenského chování – uč. str. 39 – 41 pouze číst

            Video etiketa

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář – čtení s písmenem T - číst str. 72 - 75

Ps        Psaní hůlkového písmene J do malého sešitu - video

M        Počítání do 5 – PS str. 48

            Číslo 6 a 7 – PS str. 49

            Počet do 10 e-pracovní list

VU      Příroda na jaře – Školní družina str. 35

            video Jaro ožívá

            písnička – Jaro, léto, podzim, zima

 

9. ročník speciální

Čt        Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list + přepiš do sešitu

            Hravá čítanka – Jak učili lítat ptáčata str. 68 - 70

Ps        Velké psací Ř – str. 3/61 - 64

M        Geometrie – uč. str. 30 – 31 vysvětlení

            PS str. 32 – 33

            Opiš do sešitu a vypočítej 3. sloupeček č. 89

ZkOv    Nakupování – vysvětlení + e-pracovní list                    

ZkD     Jan Ámos Komenský – video + e-pracovní list

VkZ      Těhotenství/PL - vyplnit, vystřihni přiložený obrázek a nalep do sešitu (dodáme do schránky)

 

10. ročník speciální

Čt        Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list + přepiš do sešitu

            Hravá čítanka – Jak učili lítat ptáčata str. 68 - 70

Ps        Písanka – str. 16 – 17 Doplňování u/ú/ů; rébusy; povolání

M        Minutka - učebnice str. 53 vysvětlení

            PS str. 30

            Opiš do sešitu a vypočítej 3. sloupeček č. 88

ZkOv    Nakupování – vysvětlení e-pracovní list     

ZkD     Jan Ámos Komenský – video + e-pracovní list

VkZ     10. roč./mimořádné situace, linka důvěry – PL/ 

 


Školní týden 15. – 19. března 2021

ÚKOL PRO VŠECHNY smiley

Pracovní a výtvarná výchova - Úkolem na březen bude vyrobit úsměv sobě a všem příbuzným, ať nám v této době není smutno. Pokud budete chtít, pošlete mi fotku, jak vám to sluší. Návod najdete zde (můžete použít pastelky).  

 

2. ročník

Čj        Slabikář str. 63 - 65 číst

            PS str. 51

            Písanka – doplň slovo, napiš odpověď; malé psací „r“ – str. 2/60 – 62

M        Rozklady a sčítání v oboru do 9 – PS str. 38

            Počítání do 9 – e-pracovní list

            Hravá matematika str. 51

Prv      Příroda na jaře – Školní družina str. 34 prezentace

            Pošta, telefon – PS 21 – 22

Vv + Pv    Info nahoře

 

3. ročník       

Čj        Čtení s porozuměním – Slabikář str. 83 – 85

            Slova opačného významu – video - HRA

            Písanka – Velké psací T – písanka str. 3/65 – 67 - video

Aj        Hračky – e- pracovní list

M        Matěj – uč. str. 44/5, 6 do malého sešitu

            Adam PS – str. 28 – 31  

            Počítání do 20 s přechodem – procvičování č. 2

Prv      Lidé a společnost –

            co lidé vytvořili, třídíme odpad, chráníme, opakování – PS str. 47 - 50

Vv + Pv    Info nahoře

 

4. ročník       

Čj        Tvrdé souhlásky – vysvětlení uč. str. 59 ústně – video básnička

            PS vypracovat str. 13

            Procvičování – cvičení 1, cvičení 2

Aj        Barvy – HRA

M        Písemné odčítání - PS vypracovat str. 23 – 25

Př        Jaro – Přišlo jaro – učebnice str. 44  

            PS vypracovat str. 46 – 47  

Vl        Vypukl požár, co nás může ohrozit – uč. str. 45 – 47

            PS vypracovat str. 30 – 31  

Vv + Pv    Info nahoře

 

6. ročník

Čj        Měkké slabiky – e-pracovní list

            Hravá čítanka – Jak Cipísek pomohl Rumcajsovi… – str. 66 - 67

            Písanka – str. 14 – 15 Pohádková

Aj        My farm PŘÍBĚH – uč. str. 18 poslech 

           PS str. 30

M        Počítání do 100 – učebnice ÚSTNĚ str 20/1, 2, 3, 4

            Do sešitu uč. str. 20/5, 6, 7, 8

            Opiš do sešitu a vypočítej 2. sloupeček č. 88

            Narýsuj do sešitu čtverec ABCD, a = 6 cm

D         Egypt – zápis 2. část

            PS str. 29

Ov       Ústava – uč. str. 35 – 36 – zápis str. 36

            PS str. 24 dole

Vv + Pv    Info nahoře

 

Z             Přírodní katastrofy – zápis   (do 29.3.)

P            Jednoděložné rostliny + tulipán – zápis   (do 29.3.)

               Učebnice – str.43 – odpověď na otázky

               Pracovní sešit – doplnit do str.14

F             Převody jednotek - hmotnost   (do 29.3.)

 

7. ročník

Čj        Skloňování podle vzoru pán, muž – uč. str. 47 – přehled nalepit do sešitu

            Vypracovat do sešitu učebnice str. 47/84a); 47/9 pouze doplň i-y

Aj        Oblečení – e-pracovní list 

            PS str. 38

M        Počítání do 10 000 – PS str. 25 – 27

D         Díváme se do talíře – uč. str. 42 – 43

            PS – str. 23

Ov       Demokratické uspořádání naší společnosti – uč. str. 47 – 48

            Zápis

            PS str. 18/1,2 ; 19/3

Vv + Pv    Info nahoře

 

F             Převody jednotek - hmotnost  (do 29.3.)

Z             Doprava – zápis   (do 29.3.)

               Učebnice – str. 24,25

               Pracovní sešit – str. 13 – Dary země, str. 14,15

P            Hmyz – zápis   (do 29.3.)

               Učebnice – str. 22, 23 – vypracovat otázky

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář – čtení s písmenem T - číst str. 67 – 71

Ps        Malý sešit psát hůlkovým písmem řádek TA, TO, TU, TE, TI

            Procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

M        Počítání do 5 – učebnice str. 59 PŘEPIŠ příklady do sešitu

VU      Příroda na jaře – Školní družina str. 34

Vv + Pv    Info nahoře

 

9. ročník speciální

Čt        Měkké slabiky – e-pracovní list

            Hravá čítanka – Jak Cipísek pomohl Rumcajsovi… – str. 66 - 67

Ps        Velké psací R – str. 3/57 - 60

M        Geometrie – uč. str. 25 vysvětlení

            PS str. 31

            Opiš do sešitu a vypočítej 2. sloupeček č. 88

            Narýsuj do sešitu čtverec ABCD, a = 6 cm, video návod

ZkOv    Peníze a placení – vysvětlení + e-pracovní list     

ZkD      Rudolf II. – vysvětlení + e-test 

Vv + Pv    Info nahoře

 

ZkCh     Vlastnosti látek – e-pracovní list  (do 29.3.)

ZkP        Kostra, PS,TS – zápis    (do 29.3.)

              Části lidského těla – e-test    

               Části obličeje – e-pracovní list

               Pohybová soustava – e-pracovní list

               Trávicí soustava – e-pracovní list

 

 

10. ročník speciální

Čt        Měkké slabiky – e-pracovní list

            Hravá čítanka – Jak Cipísek pomohl Rumcajsovi… – str. 66 - 67

Ps        Písanka – str. 14 – 15 Pohádková

M        Budík - učebnice str. 51 vysvětlení

            PS str. 29

            Opiš do sešitu a vypočítej 2. sloupeček č. 88

            Narýsuj do sešitu čtverec ABCD, a = 6 cm, video návod

ZkOv Peníze a placení – vysvětlení e-pracovní list     

ZkD    Rudolf II. – vysvětlení e-test 

Vv + Pv    Info nahoře

ZkCh     Vlastnosti látek – e-pracovní list  (do 29.3.)

 


Školní týden 8. – 12. března 2021

 

2. ročník

Čj        Slabikář str. 61 – 62 číst

            PS str. 50

            Písanka – doplň slovo, napiš odpověď; malé psací „r“– str. 2/58 – 2/59

M        Rozklady a sčítání v oboru do 9 – PS str. 37

            Počítání do 9 HRA

           Hravá matematika - str. 50 - počítání do 8

Prv      Nákup – PS Prvouka 2 str. 19 – 20

 

3. ročník       

Čj        Čtení s porozuměním – Slabikář str. 81 – 82

            Písanka – Velké psací Ř – písanka str. 3/63 – 64

Aj        Hračky – HRA

M        Matěj – uč. str. 42/4, 5 do malého sešitu

            Adam PS – str. 24 – 27

            Počítání do 20 s přechodem – procvičování

Prv      Lidé a společnost – v knihovně, v obchodě, u rybníka – PS str. 44 – 46

 

4. ročník

Čj        Dvojhláska au, ou – vysvětlení uč. str. 57 - stačí ústně

            PS vypracovat str. 12

Aj        Barvy – HRA – odpověď na otázky (Pozor!!! Musíš číst věty.)

M        Písemné odčítání – vysvětlení uč. str. 41 (ústně)

            PS vypracovat str. 21 – 22

Př        Třídíme odpad, chráníme přírodu, opakování – učebnice str. 42 – 43  

            PS vypracovat str. 43 – 45  

Vl        Dopravní situace – uč. str. 43 – 44  

            PS vypracovat str. 28 -29

 

6. ročník

Čj        Slovo nadřazené - (slovo nadřazené: ke slovu JABLKO je slovo OVOCE)

            Hra slovo nadřazené

            Hravá čítanka – O perníkové chaloupce 1 – str. 64 - 65

            Písanka – str. 12 – 13

Aj        My farm – uč. str. 16 – 17 vysvětlení

            (How many XXX have you got? = Kolik máš xxx?)

            PS str. 29

M        Geometrické tvary – e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

            Opiš do sešitu a vypočítej 1. sloupeček č. 87

            Porovnávání čísel web cvičení

D         Egypt – zápis

            PS str. 28

Ov       Království nebo republika – uč. str. 34 – 35 – zápis str. 34

            PS str. 24 nahoře

 

7. ročník

Čj        Vzory PJ rodu mužského – video

            Vypracovat do sešitu učebnice str. 46/5

            Hra – Vzory PJ rodu mužského

            Sloh – Dopis – uč. str. 78 vysvětlení + PS str 25/13 a, b,; 26/e

Aj        Příběh – uč. str. 69 + PS str. 37

M        Počítání do 10 000 – PS str. 23 – 24  

D         Jak se lidé oblékali – uč. str. 40 – 41 - video

            PS – str. 22

Ov       Opakování – hra Pravdivý x nepravdivý výrok

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář – číst str. 36 – 66  

Ps        Písanka malé psací „t“ str. 19

            Malý sešit psát hůlkovým písmem řádek LA, LO, LU, LE, LI

M        Počítání do 5 – učebnice str. 58/2 PŘEPIŠ příklady do sešitu

VU      Pozoruj změny v přírodě

 

9. ročník speciální

Čt        Slovo nadřazené - (slovo nadřazené: ke slovu JABLKO je slovo OVOCE)

            Hra slovo nadřazené

            Hravá čítanka – O perníkové chaloupce 1 – str. 64 - 65

Ps        Velké psací B – str. 3/54 – 3/56

M        Geometrické tvary – e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

            Opiš do sešitu a vypočítej 1. sloupeček č. 87

ZkOv Peníze a jejich funkce – vysvětlení + e-pracovní list - video Dějiny peněz       

               Ochranné prvky českých bankovek  video

ZkD    O trzích a platidlech – vysvětlení + e-test

 

10. ročník speciální

Čt        Slovo nadřazené - (slovo nadřazené: ke slovu JABLKO je slovo OVOCE)

            Hra slovo nadřazené

            Hravá čítanka – O perníkové chaloupce 1 – str. 64 - 65

Ps        Písanka – str. 12 – 13

M        Geometrické tvary – e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

            Opiš do sešitu a vypočítej 1. sloupeček č. 87

ZkOv Peníze a jejich funkce – vysvětlení  + e-pracovní listvideo Dějiny peněz

               Ochranné prvky českých bankovek  video

ZkD    O trzích a platidlech – vysvětlení  + e-test

 

 


Vážení rodiče,
následující asi 3 týdny bude probíhat distanční výuka. Na stránky budu vkládat úkoly na týden, rozděleno podle ročníků. Kdyby cokoliv bylo nejasné, prosím o telefonický kontakt (číslo je v žákovské knížce).
Prosím o zpětnou vazbu přes WhatsApp, Messenger nebo na email farska.misa@seznam.cz.

Děkuji za spolupráci Farská

 

Školní týden 1. – 5. března 2021

 

2. ročník

Čj        Dvojhláska OU, AU – PL kopie

            Web cvičení

            Slabikář str. 57 - 60   číst

            Písanka – c, C, ? – dopsat do str. 2/57

M        Porovnávání a rozklady v oboru do 9 – PS str. 35 - 36

            Porovnávání čísel HRA (musíš označit všechny správné možnosti)

Prv      Masopust – Školní družina str. 32 – 33

 

3. ročník

Čj        Čtení s porozuměním – Slabikář str. 79 - 80

            Procvičování čtení dě, tě, ně – web cvičení

            Písanka – Velké psací Ř – písanka dopsat do str. 3/62 – video

Aj        Hračky – poslech písničky

M        Počítání do 20 – uč. str. 40/1, 6, 7 do malého sešitu

            PS – ADAM VYPRACOVAT VŠE AŽ DO str. 23

            Počítání do 20 s přechodem – hra

Prv      Lidé a společnost – povolání, u lékaře, v divadle – PS str. 41 – 43

 

4. ročník

Čj        Krátká, dlouhá samohláska (y,ý, o, ó,u, ů ú) – vysvětlení uč. str. 53 – 55

            PS vypracovat str. 10 – 11

Aj        Barvy - hra

M        Písemné sčítání – vysvětlení uč. str. 38 – 38

            PS vypracovat str. 18 – 20

Př        Suroviny a výrobky, výroba potravin, papíru a skla – učebnice str. 38 – 41

            PS vypracovat str. 40 – 42

Vl        Nebezpečné situace, kdo mi může v nebezpečí pomoci – uč. str. 38 – 42

            PS vypracovat str. 26 – 27

 

6. ročník

Čj        Procvičování doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list

            Cvičení přepiš do sešitu

            Písanka – str. 9 – 11

Aj        My farm – uč. str. 44/2 – opsat slovíčka

            Písnička – Strýček Donald

            PS str. 28

M        Počítání do 20 s přechodem – hra

            Počítání do 100 – uč. str. 18/13, 14

            Počítání do 100 po 10 - hra

D         Egypt – uč. str. 37 – 39 číst

            Video

Ov       Státní symboly – uč. str. 32 - 33 – zápis str. 33

            Hra státní symboly

Z         Pracovní sešit – 18, 19/ ekologické problémy     (do 12.3.)

str.20/krajina a mapa

str.21/světové strany

Učebnice str. 23 – přečíst

P         Učebnice str. 41–42/ odpovědi na otázky za pomocí učebnice, dvouděložné rostliny     (do 12.3.)

Pracovní sešit str. 10, 11 - doplň za pomocí učebnice

 

 

7. ročník

Čj        Vzory PJ rodu mužského – Hravá čeština str. 50/20; 51/21

            Hra – Rod mužský životný x neživotný

Aj        Oblečení – PL - video, písnička

            PS str. 36

M        Počítání do 10 000 – PS str. 21 – 22

D         O slohu gotickém – video

            PS – dokončit str. 21

Ov       Politické strany – uč. str. 36 + zápis „!“ str. 36

P         Učebnice str. 20, 21 Korýši, odpovědi na otázky z učebnice    (do 12.3.)

Z         Učebnice str. 20, 21    (do 12.3.)

           Pracovní sešit str. 11, 12

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář – číst str. 59 – 62

Ps        Písanka malé psací „t“ str. 17 – 18 video

            Malý sešit psát hůlkovým písmem řádek MA, MO, MU, ME, MI

M        Méně – více PS str. 46 – 47

VU      Školní družina str. 32 – 33

 

9. ročník speciální

Čt        Procvičování doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list

            Cvičení přepiš do sešitu

Ps        Opis, přepis str. 3/51 – 3/53

M        Počítání do 20 s přechodem – hra

            Počítání do 100 po 10 - hra

ZkOv Hospodaření rodiny – strana 1, strana 2 + e-pracovní list

ZkD    Rytíři a turnaje – vysvětlení + e-pracovní list

ZkCh  Pracovní listy z opakování a procvičováním témat VODA, VZDUCH (do 12.3.)

 

10. ročník speciální

Čt        Procvičování doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list

            Cvičení přepiš do sešitu

Ps        Písanka – dopsat do str. 11

M        Počítání do 20 s přechodem – hra

            Počítání do 100 po 10 - hra

ZkOv Hospodaření rodiny – strana 1strana 2 + e-pracovní list

ZkD    Rytíři a turnaje – vysvětlení e-pracovní list

ZkCh  Pracovní listy z opakování a procvičováním témat VODA, VZDUCH (do 12.3.)

 


Školní týden 22. – 26. února 2021

 

9. ročník speciální

Čt        E-pracovní list di, ti, ni

M        Počítání s jednotkami hmotnosti e-pracovní list

ZkOv Povolání e-pracovní list (dopiš název povolání + přesuň číslo s obrázku)

ZkD    Stolování ve středověku

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Narozeninová – str. 62 – 63

M        Počítání s jednotkami hmotnosti e-pracovní list

ZkOv Povolání e-pracovní list   (dopiš název povolání + přesuň číslo s obrázku)

ZkD    Stolování ve středověku

 


Anglický jazyk - 4. ročník Barvy 1

                          4. ročník Barvy 2


Vážení rodiče,

žáci, kteří jsou v karanténě, mají opět distanční výuku. smiley

Příští týden 15. – 19. února jsou jarní prázdniny.

Kdyby cokoliv, pište, volejte. Děkuji za pochopení M. Farská

 

Školní týden 8. – 12. února 2021

 

2. ročník

Čj        Hláska a písmeno H. h

            Web cvičení 1, cvičení 2 – vyfotit, poslat

            Čtení - PS str. 47

            písanka 3. díl – malé psací b, c - str. 2/52 - 53

M        počítání do 8 – PS str. 30 – 31

 

3. ročník

Čj        Slabikář – procvičovat čtení jednoduchých vět

M       Počítání s přechodem do 20 e-pracovní list pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak počmárali domeček – str. 60 - 61 – číst – e-pracovní list

M        Počítání s přechodem do 20 e-pracovní list

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak počmárali domeček – str. 60 - 61 – číst – e-pracovní list

M        Počítání s přechodem do 20 e-pracovní list

 


Čtení - Vhodné slovo

                Vhodné slovo 2.

Český jazyk 7. ročník - Hra vzory rodu ženského

                                                  Urči vzor podstatného jména rodu ženského

 

Hudební výchova - hra hudební nástroje

                               hra hudební nástroje 2

 

Od pondělí 4. ledna 2021 probíhá výuka ve škole.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v následujícím týdnu jsem měla naplánovanou vánoční dílnu a posezení ve třídě, zadávám úkoly na procvičení. Děkuji za spolupráci M. Farská

 

Školní týden 14 - 18. prosince

VŠICHNI – vánoční písnička poslech

 

2. ročník

Čj        Písmeno Z - web cvičení 1, cvičení 2 – vyfotit, poslat

M        Počítání do 6 e-pracovní list

 

3. ročník

Čj        Čtení s porozuměním e-pracovní list pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

M        Počítání do 20 e-pracovní list 

 

4. ročník

Čj        Slova souznačná, opačného významu e-pracovní list (pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND)

            Hra slova opačného významu

Aj         Hra Vánoce

M        Počítání do 100 bez přechodu e-pracovní list

 

6. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po S – web cvičení

            e-pracovní list 1

Aj         Hra Vánoce

M        písemné sčítání e-pracovní list

 

7. ročník

Čj        procvičování – rod PJ e-pracovní list1, urči rod, číslo, pád e-pracovní list 2

Aj         Hra Vánoce

M        písemné sčítání e-pracovní list

 

3. ročník speciální

Čt        Procvičovat čtení slabik s probranými písmeny

M        Procvičovat počítání v oboru do 5

 

9. ročník speciální

Čt        procvičování di, ti, ni: e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

                Hra slova opačného významu

M        písemné sčítání e-pracovní list

 

10. ročník speciální

Čt        procvičování di, ti, ni: e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

           Hra slova opačného významu

M        písemné sčítání e-pracovní list

 


Od středy 18.11.2020 probíhá prezenční výuka = žáci jsou ve škole.


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se žáci vrátí do lavic ve středu 18. listopadu, dávám úkoly pouze na pondělí. V úterý je státní svátek. Prosím, aby si ve středu donesli do školy žáci VŠECHNY sešity, pracovní sešity a učebnice.

Děkuji za spolupráci M. Farská

 

Pondělí 16. listopadu

 

2. ročník

Čj        PS str. 23

            Web cvičení 1, cvičení 3 – vyfotit, poslat

            písanka 2. díl – malé psací p – str. 2/26 (horní 4 řádky)

M        e-pracovní list (pokračuj s tvarové řadě) pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

3. ročník

Čj        Slabikář – opakování písmene V str. 9

M        e-pracovní list (pokračuj s tvarové řadě) pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

4. ročník

Čj        e-pracovní list Věta tázací pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

            Písanka str. 9 – psaní i, doplň první písmeno

M        e-pracovní list (pokračuj s tvarové řadě) pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

6. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po M – PS 13/1, 2, 3, 4

M        e-pracovní list 1 písemné sčítání

 

7. ročník

Čj        Předpona vy, vý (přeskočím mě, mně)

            Hravá Čj str. 19 celá – předpony, pravopis

            e-pracovní list předpona - předložka

M        e-pracovní list 1 písemné sčítání

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář čtení s písmenem L str. 48 číst

M        kopie uč. str. 54 – číselná řada – dopiš čísla

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak hráli divadlo – str. 34 - číst

M        e-pracovní list 2 sčítání

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak hráli divadlo – str. 34 - číst

M        e-pracovní list 2 sčítání

 


Vážení rodiče,
vložila jsem nové úkoly pro tento týden. Kdyby cokoliv bylo nejasné, prosím o telefonický kontakt (číslo je v žákovské knížce).
Prosím o zpětnou vazbu přes WhatsApp, Messenger nebo na email farska.misa@seznam.cz.

Děkuji za spolupráci Farská


Školní týden 9. – 13. listopadu 2020

 

Všichni: Legenda o svatém Martinovi - poslechněte si :-) 

 

2. ročník

Čj        Slabikář – číst str. 24 – 25 – slova a věty s písmenem D

            PS str. 22

            Web cvičení 1, cvičení 3 – vyfotit, poslat

            písanka 2. díl – malé psací p – str. 2/25, video

            web cvičení 1 – vyfotit, poslat

M        Číslo 0 – uč. str. 8 – 9 ústně

            Psaní číslice 0 – video

            PS str. 12 – 13

            Hravá M - + - do 6 str. 28

Prv      Podzim na zahradě – Školní družina str. 13 – 14

           Výlov rybníka – PS str. 8

 

3. ročník

Čj        Slabikář – opakování písmene V str. 36 – 38

                        + čtení dě, tě, ně str. 112

            Čtení dy, ty, ny, di, ti, ni – video vysvětlení

            Písanka – 2. díl – opakování psaní u, U, e str. 3/25 – 27

M        Stejně, více, méně – uč. 17 – video vysvětlení

            PS str. 14/1 – úloha stejně

            Hravá M – str. 14 – 15 – psaní čísel, počítání s penězi

Prv      Narozeniny – PS str. 23

Aj        Barvy – písnička

 

4. ročník

Čj        Opakování druhy vět – uč. str. 27/8, 9, 10 do sešitu

            e-pracovní list Věta oznamovací pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

            PS str. 4 /3, 4

            Písanka str. 8 – psaní u, U

M        Odčítání bez přechodu 10 – učebnice str. 22 vysvětlení

            Vypracovat do sešitu uč. str. 22/2

            PS str. 7/4

Aj        Školní potřeby – e-pracovní list podle PS str. 12

Vl        Pravidla v dopravě – uč. str. 18 – 19

            PS str 14 – 15

Př        Podzim na zahradě, u řeky, opakování – uč. str. 16 - 18

            PS str. 16 – 18

 

6. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po L – PS 12/3, 4, 5

            Vyjmenovaná slova po P – uč. str. 16 – opsat červený rámeček - video

            e-pracovní list vyjmenovaná slova B,L,M – pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

M        Zaokrouhlování – uč. str. 28 – vysvětlení nahoře – video vysvětlení

           do malého sešitu uč. 28/1

            PS 10/15

            Ge – Porovnávání úseček uč. str. 77 dole

            PS 33/1 dole

Aj        Moje rodina – uč. str 22 číst + písnička

           Slovíčka opsat uč. str. 44/3. sloupeček

           PS str. 10/1, 2

Ov       Pošta – důležitá čísla

            PS str. 12

D         Vývoj člověka – uč. str. 15 – 17 + zápis 

            PS str. 14 – 15 (cvičení 5 s pomocí učebnice str. 17 zelený text)

F             Opakování jednotek délky a objemu

P            Učebnice str. 16 – 19 – Semena a plody, opiš či nalep zápis

               Odpovědi na otázky v učebnici str. 19

               Pracovní list – Květ, list

               Pracovní list – Ovoce, plody

Z             Pracovní listy – 5x opakování savana, tropický deštný les

 

7. ročník

Čj        Předpona bě, vě, bje, vje

            uč. str. 26/21 do sešitu

            Hravá Čj str. 17 celá – předpony, pravopis

            Web cvičení 1

            Sloh – názvy místa PS str. 10/5c, str. 11/ f, g

M        Zaokrouhlování – uč. str. 28 – vysvětlení nahoře – video vysvětlení

           do malého sešitu uč. 28/1

            PS 10/15

            Ge – Porovnávání úseček uč. str. 77 dole

            PS 33/1 dole

Aj        Sloveso TO HAVE – uč. str. 50

            PL 

            E-pracovní list I´ve got… - po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

Ov       Vztah k postiženým lidem – uč. str. 20 – 21  + zápis ! opsat

            PS str. 11

D         Románský sloh – uč. str. 20 – 21 - prezentace

            PS 12

P            Učebnice str. 14, 15 – Mlži a hlavonožci

               Učebnice str. 15 odpovědi na otázky

Z             Učebnice str. 10, 11 – Živá příroda kolem nás

               Učebnice str. 11 odpovědi na otázky

               Pracovní sešit – str. 6

F             e- test

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář čtení s písmenem L str. 39 – 47 číst

Ps        Hvězdička str. 15 – dvoustránka čáry

            Hravá písanka str. 5 – kapička, str. 6 – malé psací a

M        kopie uč. str. 53 – číselná řada – dopiš čísla

           PS str. 23 – méně, více

VU      Školní družina – Na zahradě str. 14

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Co kde je – str. 32 – 33 (rýmy)

            Slova ze čtyřsměrky doplň vhodně do textu

            Web cvičení di, ti, ni, dy, ty, ny – vyfotit, poslat – cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3

Ps        2. díl – str. 3/25 – 27 – opakování u, U, e

M        Písemné sčítání PS str. 11

            E-pracovní list Písemné sčítání – po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

            Matýskova M – str. 14

ZkOv   Správné chování – E-pracovní list 

ZkD     Doba bronzová – text,  E-pracovní list Doba bronzová

ZkCh     Z pracovních listů opakovat voda, vzduch

ZkP        Pracovní listy – Části rostlin, chráněné rostliny

               Pracovní listy – Roční období a měsíce v roce

ZkZ        Opakovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Co kde je – str. 32 – 33 (rýmy)

            Slova ze čtyřsměrky doplň vhodně do textu

            Web cvičení di, ti, ni, dy, ty, ny – vyfotit, poslat – cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3

Ps        písmeno ch, Ch – str. 23

M        Počítání po 100 do 1000 – PS str. 13

            Matýskova M – str. 12 – 14

ZkOv   Šikana – e-pracovní list (označ správné chování)

            - po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

ZkD    Doba bronzová – text,  E-pracovní list Doba bronzová

ZkCh     Z pracovních listů opakovat voda, vzduch

ZkZ        Opakovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 


Školní týden 2. - 6. listopadu 2020

 

2. ročník

Čj        Hláska a písmeno D, d

            Kopie – písmeno D – nalepit do modrého sešitu

            Kopie PL – rychlovazač

            Slabikář – číst str. 22 – 23

            PS str. 21

            písanka dopsat 1. díl

M        Počítání s číslem 6 – PS str. 10 – 11

Prv      Podzim – PS str. 6 – 7 (nepsat slovo zelí, psát slovo „víno“)

 

3. ročník

Čj        Slabikář – opakování písmene N str. 33 – 35

                        + čtení dě, tě, ně str. 111

            Písanka – dopsat 1. díl 3/22 – 24

M        PS str. 10 – 13

            Hravá M – str. 13

Prv      Rodina – PS str. 22

 

4. ročník

Čj        Věta rozkazovací – uč. str. 26/7 do sešitu

            PS str. 4/1, 2

            Písanka str. 6 – 7

M        Sčítání odčítání jednotek bez přechodu 10 – učebnice str. 21 dole vysvětlení

            Vypracovat do sešitu uč. str. 22/1

            PS str. 6

Aj        PS str. 10 – mluvit podle vět na stránce dole

Vl        Pravidla v organizacích – uč. str. 16 – 15

            PS str 13

Př        Keře, Lesní plody, Podzim v sadu – uč. str. 12 – 15

            PS str. 13 – 15

 

6. ročník

Čj        Hravá Čj – str. 34 – 35 barevně vyznač slova příbuzná

            PS str. 11/5

            Sloh – Jak doma pomáhám – PS str 32/2

M        Jednotky délky, váhy, objemu – uč. str. 24 – opsat do sešitu

            PS 10/14

Aj        Školní potřeby – uč. str 18 číst + PS str. 8 – 9

Ov       Pošta – uč. str. 14 – 15 – zápis do sešitu „tužka“ ze strany 15

            PS str. 11

D         Pravěk úvod – uč. str. 12 – 14 + zápis do sešitu 

            PS str. 12 – 13

P          https://forms.gle/gorVhU99nVhcmG1P9

            vyplnit pracovní sešit str. 6

Z         https://forms.gle/hSzYLSsBoZYHrSCLA

 

7. ročník

Čj        Předpona ob-, v-   uč. str. 25 dole

            uč. str. 26/18 a) do sešitu

            Hravá Čj str. 16/11

            Web cvičení 1

            Sloh – Můj den PS str. 10/5a)

M        Jednotky délky, váhy, objemu – uč. str. 24 – opsat do sešitu

            PS 10/14

Aj        Pets – uč. str. 48

            PL  + PS str. 26

Ov       Péče o děti bez rodiny – uč. str. 17 – 19 + zápis do sešitu 

            PS str. 10

D         O životě na vesnici – uč. str. 18 – 19 + zápis do sešitu 

            PS 11

P          opakovat učebnice str. 12, 13

Z         https://forms.gle/PMfeSbiwCA9hukNe8    

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář srov. 37 – 38 číst

Ps        Hvězdička str. 14 – dvoustránka čáry

            Hůlkové písmeno V do malého sešitu – podle PL

M        PS str. 22

VU      Školní družina – Podzim str. 12 – 13

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak pejsek nakupoval – str. 30 – 31

            Tabulka dole = doplň slovo do tabulky na počáteční písmeno

(nápoj na D, např. džus, ovoce na D, např. datle, zelenina na D, např. dýně, ostatní potraviny na D, např. dort)

Ps        dopsat 1. díl – str. 3/22 – 24

M        Měření úseček PS str. 10

            Písemné sčítání – video

            Uč. str. 11/2, 3, 4 do malého sešitu)

ZkOv   Práva a povinnosti žáků školy - text + e-test 

ZkD     Opakování Doba kamenná - e-test 

ZkZ     https://forms.gle/qtovPMJKQTLhijx49

ZkCh   https://forms.gle/ACwdhNr9MTeLqsEb7

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak pejsek nakupoval – str. 30 – 31

            Tabulka dole = doplň slovo do tabulky na počáteční písmeno

(nápoj na D, např. džus, ovoce na D, např. datle, zelenina na D, např. dýně, ostatní potraviny na D, např. dort)

Ps        písmeno C, Č – str. 22

M        Počítání po 100 do 1000 – PS str. 12

            Web cvičení 1, cvičení 2 – vyfotit, poslat

ZkOv   Šikana – PL + e-test 

ZkD     Opakování Doba kamenná - e-test 

ZkF     https://forms.gle/bfWcZx6Zv5okD3YU8

ZkZ     https://forms.gle/qtovPMJKQTLhijx49

ZkCh   https://forms.gle/ACwdhNr9MTeLqsEb7