Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nejnovější aktuality

Odstávka vody

pátek 17. září a v úterý 21. září 2021 bude z důvodu odstávky vody od 7,00 do 14,00 hodin náhradní školní program

TURISTICKO – SPORTOVNÍ DOPOLEDNE.

Sebou:

  • sportovní oblečení a obuv
  • svačina a pití na celé dopoledne
  • vše v batůžku.

Oběd zajištěn. Návrat okolo 12,30 hodin.

Ranní i odpolední družina zrušena.

Konec testování

Od pondělí 13. září 2021 končí plošné testování antigenním testem.

Zahájení nového školního roku 2021/2022

Vážení rodiče a milí žáci!

Ve středu 1. září 2021 vás všechny opět rády přivítáme v naší škole a to téměř stejných podmínek, které byly nastaveny již v minulém školním roce a vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

1. Do školy mohou přijít pouze zdraví žáci/žákyně.

2. Do školy nemůže žák/žákyně s jakýmikoli příznaky COVID-19.
3. Žák/žákyně bude povinen/povinna se přímo ve škole podrobit testování antigenním testem – 1. 9. (popř. 2. 9. 2021 žáci 1. ročníku), 6. 9. a 9. 9. 2021.
4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne a ihned kontaktuje lékaře za účelem objednání PCR testu.

5. Je omezen vstup třetím osobám (zákonní zástupci a cizí osoby) do budovy školy. Ve výjimečných případech je tato osoba povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

6. Vzhledem k probíhající reknostrukci budovy prosíme o dodržování bezpečnosti pohybu v okolí a uvnitř budovy.
 

 

!!! Začínáme v 8,00 hodin ráno!!!

 

Obecné informace k provozu školy

 

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec) rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na dny 28., 29. a 30. 06. 2021 – ředitelské volno pro žáky školy z bezpečnostních a technicko – organizačních důvodů (zahájení stavebních prací na budově školy v Úpici – stavba lešení, odbourávání oken a dveří aj., vyklízení nábytku ze tříd a zahájení stavebních prací na budově školy v Červeném Kostelci – stavba lešení, odbourávání střešní krytiny a střešních oken aj., vyklízení nábytku ze tříd).

Vysvědčení bude žákům předáváno v pátek 25. června 2021.

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 499 881 436
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Sponzoři