Speciální základní škola Augustina Bartoše

Nejnovější aktuality

Školní kolo v dámě a pexesu

V pátek 26. listopadu na naší škole proběhlo školní kolo v dámě a pexesu. V deskové hře „Česká dáma“, kdy se používá jen 8 kamenů na dvou řadách, bojovalo 6 hráčů z 2. stupně. Svojí strategií své spoluhráče převálcoval Petr Absolon, na paty mu dýchala Renata Kárászová a té zase Gusta Absolon. Zato v pexesu 5x6 karet to byl opravdu boj 10 hráčů bez rozdílu věku. A výsledky nás opravdu překvapily. Na 1. místě se umístila Barbora Šormová, 2. místo patří Michalu Valdmanovi a 3. místo Matyáši Lelkovi. Všem hráčům děkuji za férový boj a dodržování pravidel. Sláva vítězům, čest poraženým.

Foto zde.

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Preventivní testování se ve školách provede také 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Screeningové testování

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace COVID-19 bude na školách probíhat testování neočkovaných žáků antigenním testem ve dvou termínech:

  • 22. 11. 2021,
  • 29. 11. 2021.

Testování bude probíhat na stejném principu jako dosud. Testuje se v pondělí (případně první den příchodu do školy).

V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne a ihned kontaktuje lékaře za účelem objednání PCR testu.

Pokud si žák není schopen provést sám test, je zákonný zástupce povinen toto provést sám. Tiskopis Souhlasu ZZ je k dispozici zde.

Fond Sidus

V listopadu 2021 se naše škola zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus v hodnotě 1 800 Kč. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Certifikát dárce

Obecné informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO: 70841144
RED_IZO: 600 024 628
Datová schránka ID: 8r5w7nm

Kontakt:

+420 499 881 436
+420 724 163 777
zvs.kulhankova@centrum.cz

Sponzoři