Aktuality

Aktuality

Školní kolo v dámě a pexesu

V pátek 26. listopadu na naší škole proběhlo školní kolo v dámě a pexesu. V deskové hře „Česká dáma“, kdy se používá jen 8 kamenů na dvou řadách, bojovalo 6 hráčů z 2. stupně. Svojí strategií své spoluhráče převálcoval Petr Absolon, na paty mu dýchala Renata Kárászová a té zase Gusta Absolon. Zato v pexesu 5x6 karet to byl opravdu boj 10 hráčů bez rozdílu věku. A výsledky nás opravdu překvapily. Na 1. místě se umístila Barbora Šormová, 2. místo patří Michalu Valdmanovi a 3. místo Matyáši Lelkovi. Všem hráčům děkuji za férový boj a dodržování pravidel. Sláva vítězům, čest poraženým.

Foto zde.

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Preventivní testování se ve školách provede také 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Screeningové testování

S ohledem na současný negativní vývoj epidemické situace COVID-19 bude na školách probíhat testování neočkovaných žáků antigenním testem ve dvou termínech:

  • 22. 11. 2021,
  • 29. 11. 2021.

Testování bude probíhat na stejném principu jako dosud. Testuje se v pondělí (případně první den příchodu do školy).

V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne a ihned kontaktuje lékaře za účelem objednání PCR testu.

Pokud si žák není schopen provést sám test, je zákonný zástupce povinen toto provést sám. Tiskopis Souhlasu ZZ je k dispozici zde.

Fond Sidus

V listopadu 2021 se naše škola zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus v hodnotě 1 800 Kč. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Certifikát dárce

Setkání se Zdravou 5.

V listopadu  proběhl na naší škole projekt  Zdravé 5, který byl určen pro žáky I. a II. stupně. Program seznámil žáky I. stupně se  základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny a  bezpečnosti potravin. S informacemi byli žáci  seznámeni formou deskové hry ,,Obchod zdravá 5“, kde v několika  odděleních odpovídali na otázky a plnili praktické zábavné úkoly.

Za správné odpovědi dostávali dílky puzzle, ze kterých si na závěr složili obrázek odhalující tajemství správné výživy.  

Vybraní žáci  připravovali zdravé svačiny podle receptu. Byla to ovesná kaše s tvarohem a ovocem. Dále tousty se zeleninou a jako zdravý nápoj zázvorová limonáda s medem a citronem.  

Fotografie zde.

 

Stezka korunami stromů

V úterý 26. listopadu žáci naší školy navštívili Stezku korunami stromů, která se nachází v srdci majestátních lesů Krkonošského národního parku nedaleko lázeňského městečka Janské Lázně. Cestou po stezce jsme měli tři informační zastávky, které nás poučili o místních zvířatech a květeně. V podzemní jeskyni pod samotnou Stezkou jsme se dozvěděli vše o životě pod povrchem, vlastnostech půdy a na vlastní oči viděli kořenový systém krkonošského lesa. Trasa o délce více jak 1500 m nás provedla druhově pestrým lesem, čekala na nás četná překvapení a poučení o druzích stromů, stavbě Stezky či ukázky ptactva. Odměnou za výstup na 45 metrů vysokou věž byl úžasný výhled na Krkonoše a Janské Lázně.

Počasí nám velmi přálo a všichni jsme si to užili. smiley

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Odstávka vody

Ve středu 6. října bude z důvodu odstávky vody od 7,00 do 14,00 hodin náhradní školní program

HVĚZDÁRNA

Do školy v 8,00 hodin.

Sebou svačina, pití v batůžku.

Vyučování bude končit v 11,35 hodin.

Oběd zajištěn. (Návrat okolo 12,30 hod.)

Ranní i odpolední družina zrušena.

 

Volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků

V pátek 24. září 2021 proběhly na škole volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků - pracoviště Úpice. Členem školské rady se stává Mgr. Michaela Farská.

Zápis z voleb zde.

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona
č.561/2004 Sb., na pondělí 27. 09. 2021 – ředitelské volno pro žáky školy z bezpečnostních a technicko – organizačních důvodů (zvýšení pohybu pracovníků po budově školy v souvislosti s intenzivními pracemi na zateplení půdy v rámci akce Snížení energetické náročnosti budovy školy a opravnými pracemi v suterénu, kdy bude nutné omezit či zastavit přívod vody a elektřiny).


Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Odstávka vody

pátek 17. září a v úterý 21. září 2021 bude z důvodu odstávky vody od 7,00 do 14,00 hodin náhradní školní program

TURISTICKO – SPORTOVNÍ DOPOLEDNE.

Sebou:

  • sportovní oblečení a obuv
  • svačina a pití na celé dopoledne
  • vše v batůžku.

Oběd zajištěn. Návrat okolo 12,30 hodin.

Ranní i odpolední družina zrušena.