Aktuality 2020/2021

Aktuality 2020/2021

Ředitelské volno

Oznámení o dnech volna pro žáky školy

Ředitelství SpZŠ A. Bartoše v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec) rozhodlo vyhlásit v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., na dny 28., 29. a 30. 06. 2021 – ředitelské volno pro žáky školy z bezpečnostních a technicko – organizačních důvodů (zahájení stavebních prací na budově školy v Úpici – stavba lešení, odbourávání oken a dveří aj., vyklízení nábytku ze tříd a zahájení stavebních prací na budově školy v Červeném Kostelci – stavba lešení, odbourávání střešní krytiny a střešních oken aj., vyklízení nábytku ze tříd).

Vysvědčení bude žákům předáváno v pátek 25. června 2021.

Návrat do školy 12. dubna 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 otvíráme školu

Žáci do školy mohou nastoupit za následujících podmínek, které vyplývají z platných zákonů a nařízení vlády:

 

1. Do školy mohou přijít pouze zdraví žáci/žákyně

 

2. Do školy nemůže žák/žákyně s jakýmikoli příznaky COVID-19
 

3. Žák/žákyně bude povinen/povinna se přímo ve škole podrobit 2x týdně (vždy v pondělí a ve čtvrtek) testování antigenním testem (info ZDE)


4. V případě pozitivního výsledku testu na COVID-19 nebo akutních příznaků nesmí žák/žákyně zůstat ve škole, zákonný zástupce si ho neprodleně vyzvedne

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK

                                  PŘEHLED NÁVAZNÝCH POSTUPŮ ANTIGENNÍHO TESTOVÁNÍ

 

Další užitečné informace edu.cz pro rodiče

                                                       pro žáky

                                                       Jak na to ve škole - video

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Informace ohledně zápisu do 1. třídy v termínu 19. - 23. 4. 2021 si můžete prostudovat zde.

Uzavření školy

Na základě rozhodnutí vlády bude škola od pondělí 1. března 2021 uzavřena.

Žáci tak od pondělí přecházejí na distanční výuku, pokyny najdete v sekci Domácí úkoly.

Obědy budou všem na dobu uzavření školy automaticky odhlášeny.

OŠETŘOVNÉ: Potřebné informace o ošetřovném najdete zde. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Školní jídelna při ZŠ Lány opět vaří

Od pondělí 22. února 2021 bude  opět v provozu školní jídelna ZŠ Úpice-Lány. 

odkaz

Distanční výuka

Od pondělí 8. února 2021 probíhá distanční výuka pro žáky, kteří jsou v karanténě. Požadavky najdete v sekci Domácí úkoly jednotlivých tříd.

Školní jídelna při ZŠ Lány nevaří

Školní jídelna při ZŠ Lány celý týden 8. - 12. února 2021 nevaří.
Obědy pro naše žáky nebudou zajištěny.
 

Děkujeme za pochopení.

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče! 
 
Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice
 
JE ŠKOLA Z DŮVODU NAŘÍZENÍ KARANTÉNY
 
UZAVŘENA
 
od 11. 12. 2020 (od 12 hodin) do 23. 12. 2020
 
Od 14. 12. 2020 přechází všichni žáci naší školy na distanční výuku – i ti, kteří jsou v nařízené karanténě, pokud to jejich zdravotní stav dovolí.
Sledujte proto webové stránky školy, kde najdete v sekci DOMÁCÍ ÚKOLY zadání pro jednotlivé ročníky či pro jednotlivé žáky.
 
Distanční výuka potrvá do 18. 12. 2020.

Návrat do školy

Vážení rodiče,

předpokládaný návrat našich žáků do školy bude podle prohlášení ministra školství ve středu 18.11.2020.

Školní družina a jídelna budou zajištěny. 

Sledujte, prosím Vás, aktuální informace na webových stránkách školy.

Beseda MPP

Naplánovaná beseda první pomoci pro I. stupeň se bohužel nemůže uskutečnit.

Podívejte se prosím na tento odkaz.

Myslím, že by se mohl líbit.

První pomoc s Markem

Zásady první pomoci

 

Zapsala: Mgr. Jitka Středová

 

Ošetřovné

Vážení rodiče, 
 
dle vyjádření MPSV nebude již škola vydávat pro účely ošetřovného potvrzení o uzavření, ale bude nahrazeno Vaším čestným prohlášením.
Více se dozvíte na https://www.mpsv.cz/osetrovne

Distanční výuka od 2. listopadu 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č.1112 o přijetí krizového opatření

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Nově je tedy provoz základních škol a tříd základních škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona omezen tak, že je zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání.

 

Vážení rodiče!

Na základě výše uvedeného přechází i naši žáci od 2. listopadu 2020 na povinnou distanční výuku. Sledujte proto, prosím, webové stránky školy:

www.spzsabartose.cz

Zde opět pod záložkou DOMÁCÍ ÚKOLY najdete pokyny, jak postupovat.

Forma vzdělávání „na dálku“ bude obdobná, jako v jarních měsících, jen s tím rozdílem, že toto vzdělávání je POVINNÉ. Pokud bude vaše dítě nemocné, je vaší povinností ho telefonicky omluvit – buď na kontakt, který vám sdělí třídní učitelka (a který máte zcela jistě v žákovské knížce vašeho dítěte) nebo volejte na telefonní číslo: 736 409 463 (ředitelka školy J. Kulhánková).

 

 

Informace pro rodiče (13.10.2020)

Vážení rodiče!

Realizace mimořádného krizového opatření Ministerstva zdravotnictví na naší škole s účinností 13. října 2020 do 25. 10. 2020 (nejméně)

Jak jistě víte, včera vláda zpřísnila krizová opatření. Pro nás je důležité to, že pokračujeme v prezenční výuce (to znamená s osobní přítomností žáků ve výuce) ve škole v Úpici i v Červeném Kostelci.

Tělesná výchova bude probíhat hlavně na venkovních sportovištích, pokud bude vhodné počasí. Ve vnitřních prostorách bude Tv pro žáky I. stupně zajištěno tělovýchovnou aktivitou v prostorách školy, žáci II. stupně nebudou mít Tv ve vnitřních prostorách, bude ale nahrazena jinou aktivitou. Hudební výchova bude probíhat v běžném režimu, ale BEZ ZPĚVU.

Stravování pro naše děti je zajištěno v normálním režimu na obou pracovištích.

Školní družiny taktéž budou na obou pracovištích v provozu bez omezení.

Nadále platí i to, že podzimní prázdniny budou trvat celý týden – tedy od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Doporučuji rodičům, aby vybavili své děti rouškami, ač je na naší škole výjimka z nošení roušek pro žáky a učitele.

Ve vnitřních společných prostorách školy jsou roušky povinné pro tzv. „třetí“ osoby (rodiče, návštěvy atd.).

Jakýkoli výskyt pozitivního COVID –19 okamžitě nahlaste vedení školy.

 

Opatření MŠMT - 26. a 27. října 2020

Opatření MŠMT - Dny 26. a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.