I. třída | Veronika Tichá

1., 2. ročník, ZŠ speciální - 4., 5., 8. ročník

I. třída | Veronika Tichá

Žáci, kteří jedou plavat (2. ročník) se musí ve čtvrtek 20.ledna do školy dostavit už v 7,10 hodin!!!

 

Distanční výuka od 17. 1. do 19. 1. 2022                              

 

2. ročník

Slabikář od A do Z -čtení strana 25 a 26, přepis textu do sešitu ze strany 25, čtvrtý odstavec, druhý řádek

Písanka – Iveta strana 2/45 a 2/46, Tadeáš strana 2/38 a 2/39

Matematika – pracovní sešit strana 28, 29, 30

Hravá školní družina – vypracovat stranu 11

 

5. ročník

Učíme se číst – přečíst stranu 115 a první odstavec opsat do sešitu

Matematika – pracovní sešit strana 18 a 19

Hravá matematika – vypracovat stranu 19

Hravá školní družina – vypracovat stranu 11

 

6.ročník

Slabikář od A do Z – číst stranu 83 a 84

Písanka 2 strana 11 a 12

Písanka 3 strana 19

Matematika – tři pracovní listy

Hravá školní družina – vypracovat stranu 11

 


Pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, ozvěte se na uvedené kontakty: pedagogická asistentka tel. 732989753, třídní učitelka tel. 731775499.

O návratu do školy budete včas informováni.

Konzultační hodiny jsou možné po telefonické dohodě.


Děkuji  Martina Libnarová

 

Distanční výuka – od 29. března do 11. dubna

 

Procvičovat čtení, psaní a počítání podle individuálních možností.

1. ročník

Čj – čtení a skládání slabik s písmeny S, M, L (so, sa, se, si, su…)

 • Slabikář od A do Z I.díl opakování str. 42, 43, zkusit str. 45 (jen slabiky)
 • Čteníčko – vypracovat a číst str. 14
 • pracovní listy (1PL – písmeno L, 1PL- psaní)
 • písanka str. 1/44, 1/45

M – sčítání a odčítání v oboru do 5

 • Je nás pět od str. 48 do str. 53
 • 4 PL – sčítání a odčítání, 1 PL – číselná řada, 2 PL – geometrické tvary

Prvouka

 • pracovat podle přílohy
 • učebnice Prvouka – vypracovat str. 36 a 37

 

2. ročník

Čj – čtení a skládání jednoduchých slov (s, m, l) – les, los, mol, sol…

 • Slabikář od A do Z str. 34, 35 (denně opakovat a procvičovat čtení), přidat stranu 36
 • pracovní listy (2 PL – opakování písmeno L, H)
 • písanka od str. 2/44 do str. 2/46

M – sčítání a odčítání v oboru do 9

 • Pracovní sešit str. 39, 40
 • pracovní listy (geometrické tvary – 1 PL, kohout – 1 PL, sčítání a odčítání v oboru do 9 – 4 PL)

Prvouka

 • pracovat podle přílohy
 • učebnice Prvouka – vypracovat str. 34 a 35 (nevypracovaný úkol)

 

4. ročník spec.

Čt – Slabikář od str. 53 do str. 54

– čtení psacího písma, čtení slov s písmeny d – str. 110

 • vypracovat str. 16 a 17 v učebnici Umíme číst
 • Písanka od str. 11 do str. 14
 • pracovní listy (1PL – opakování písmena L)

 

M –    počítání v oboru do 9, pokusit se přidat číslo 10

 • pracovní listy (geometrické tvary – 1 PL, kohout – 1 PL, sčítání a odčítání v oboru do 10 – 1 PL)

VU

 • pracovat podle přílohy

 

4. ročník rehabilitační

RV – Hvězdička str. 13

 • 1 PL -  stejné geometrické tvary
 • 1 PL – sčítání a odčítání v oboru do 5
 • 1 PL – číselná řada
 • 1PL – větší/menší
 • 1 PL – hůlkové písmo str. 2/14 až 2/15
 • 2 PL – opakování písmeno L, M
 • 1 PL – nové písmeno H

ŘV

 • vyprávění o velikonočních zvycích, viz. příloha

VU

 • pracovat podle přílohy

 

5. ročník spec.

ČJ

 • Slabikář od str. 50 do str. 53, pokud to jde přidat str. 54
 • vypracovat str. 16 a 17 v učebnici Umíme číst
 • Písanka str. 15, 16
 • pracovní listy (1 PL – písmeno L, procvičování)
 • Hůlková písanka str. 2/15 až 2/16 

M  počítání v oboru do 9

 • pracovní sešit od str. 39 do str. 40
 • pracovní listy (geometrické tvary – 1 PL, kohout – 1 PL, sčítání a odčítání v oboru do 10 – 1 PL)

VU

 • pracovat podle přílohy

 

8. ročník rehabilitační

RV – třídění velkých a malých hůlkových písmen, počítání v oboru do 6

 • Hravá písanka str. 13, 14, pracovní list
 • Hůlková písanka str. 3/5 a 3/6
 • 3 PL - grafomotorika
 • 1 PL – písmeno C, Č
 • 1 PL – stejná písmena
 • 1 PL – rozdíly
 • Matematika str. 37
 • 1 PL -  počítej a zapiš
 • 4 PL – geometrické tvary

 ŘV – vyprávění o jarním období a velikonocích (text v příloze)

VU

 • Hravé poznávání str. 12
 • 1 PL – jaro, 2 PL – jarní rostliny

 

 PŘÍLOHA

Prvouka/ Věcné učení

Probouzí se příroda

Počasí a vliv slunce, hrálo v životě vždy důležitou úlohu. Příroda se pomalu probouzí, rozkvétá a den se prodlužuje. V prvních jarních dnech nás brzy ráno začínají probouzet jarní ptáci a oslovují první květy jara, jako jsou sněženky, bledule, sedmikrásky, fialky, prvosenky a jiné. Každá rostlina je jiná. Květiny se liší různými tvary, barvami i délkou. Květiny můžeme pozorovat zrakem, lze si k nim přičichnout, abychom ucítili jejich vůni. Můžeme se jich dotýkat a utrhnout si kytičku domů do vázy.  Můžeme si také všímat, jak ze svých úkrytů vylézá drobný hmyz (mravenci, broučci, včeličky, motýlci). Ovzduší se začíná pomalu oteplovat a kromě sluníčka na obloze můžou přijít také mraky, které přináší déšť nebo i jarní bouřky.

 

Když sluníčko zapadá, sedmikráska chřadne,

ke spánku se ukládá do postýlky chladné.

Když sluníčko vyskočí, sedmikráska vstává,                    

načeše si obočí, na motýly mává.

 

Velikonoce

Barvení vajíček, hodování a pomlázka – to jsou nejčastější první slova, která se lidem vybaví v souvislosti s oslavou Velikonoc. Dnes už většina lidí Velikonoce příliš neprožívá a tyto svátky vnímá jako další dny volna, ale dříve měly mnohem větší význam. Velikonoční tradice jsou spjaty s křesťanským náboženstvím. Důležitý je symbol křesťanského kříže. Kristus byl ukřižován na Velký pátek a obětoval se za duše věřících křesťanů. Velikonoční neděle je největším křesťanským svátkem, v tento den Kristus vstal z mrtvých a přinesl naději a příslib nového života všem křesťanům.

Pro ateisty jsou Velikonoce zejména svátkem spojeným s příchodem jara, znovuzrozením a probuzením přírody.

Tradiční zelené osení (obilíčko, oseníčko) se na stolech objevovalo již v pohanských dobách. Mezi jednotlivými lístky mladého obilí se objevují pestře zbarvená vajíčka či umělá kuřátka z nejrůznějších materiálů.

 

ÚKOLY

 • Vybarvi dva obrázky motýlků z obou stran (odevzdat do školy)
 • Vybarvi tulipán, vystřihni jednotlivé části a slep celou kytku (cibulka, stonek, listy, květ) – (odevzdat do školy)
 • Pruh čtvrtky vybarvi podle svých představ veselými jarními barvami, slep ho tak, aby udělal pěkný obal kolem květináče s osením. Květináč polož na misku nebo na talíř a nezapomeň osení kontrolovat a zalévat.
 • Vybarvi kuřátko klubající se ze skořápky, vystřihni, přelož, nalep na špejli a zapíchni do osení

 

PŘEJEME DĚTEM I VÁM KRÁSNÉ JARNÍ DNY A HEZKÉ VELIKONOCE

 


Pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, ozvěte se na uvedené kontakty: pedagogická asistentka tel. 732989753, třídní učitelka tel. 731775499.

Vypracované DÚ prosím házejte do poštovní schránky školy. 

NEJDÉLE DO NEDĚLE 28.3. 2021

Konzultační hodiny jsou možné po telefonické dohodě.


Děkuji  Martina Libnarová

 

22. března Světový den vody 

                  Hra přesmyčky Den vody

 

Distanční výuka – od 15. do 28. března

 

Procvičovat čtení, psaní a počítání podle individuálních možností.

1. ročník

Čj – čtení a skládání slabik s písmeny S, M, L (so, sa, se, si, su…)

 • Slabikář od A do Z I.díl str. 42 až str. 43
 • Čteníčko – vypracovat a číst str. 13
 • pracovní listy písmeno (3PL – grafomotorika, 1PL- vyhledávání písmen)
 • písanka str. 1/43, 1/46, 1/47

M – sčítání a odčítání v oboru do 5

 • Je nás pět od str. 36 do str. 47
 • 4 PL – sčítání a odčítání, 1 PL – číselná řada, 2 PL – geometrické tvary

Prvouka

 • dva pracovní listy (jaro – rostliny, počasí) – vyprávění o jarním období, vybarvit pracovní listy
 • výsev řeřichy – popis a materiál přiložen
 • učebnice Prvouka – vypracovat str. 36 a 37

 

2. ročník

Čj – čtení a skládání slabik s písmeny S, M, L (so, sa, se, si, su…)

 • Slabikář od A do Z str. 34, 35 (denně opakovat a procvičovat čtení)
 • pracovní listy (3 PL – grafomotorika, 2 PL – vyhledávání písmen)
 • písanka od str. 2/40 do str. 2/43

M – sčítání a odčítání v oboru do 9

 • Pracovní sešit str. 37, 38
 • pracovní listy (geometrické tvary – 2 PL, číselná řada – 1 PL, sčítání a odčítání v oboru do 9 – 3 PL)

Prvouka

 • dva pracovní listy (jaro – rostliny, počasí) - vyprávění o jarním období, vybarvit pracovní listy
 • výsev řeřichy – popis a materiál přiložen
 • učebnice Prvouka – vypracovat str. 34 a 35

 

4. ročník spec.

Čt – Slabikář od str. 52 do str. 53

– čtení psacího písma, čtení slov s písmeny d – str. 110

 • vypracovat str. 14 a 15 v učebnici Umíme číst
 • Písanka od str. 11 do str. 14
 • pracovní listy (3PL – grafomotorika, 1PL – písmena))

 

M –    počítání v oboru do 9

 • Pracovní sešit od str. 36 do str. 38
 • pracovní listy (geometrické tvary – 2 PL, číselná řada – 1 PL, sčítání a odčítání v oboru do 9 – 8 PL)

VU

 • dva pracovní listy (jaro – rostliny, počasí), vyprávění o jarním období, vybarvit PL
 • výsev řeřichy – popis a materiál přiložen

 

4. ročník rehabilitační

RV – Hvězdička str. 9, 10

 • 2 PL -  zapiš a vypočítej
 • 4 PL – geometrické tvary
 • 2 PL – sčítání a odčítání v oboru do 5
 • 1 PL – číselná řada
 • 1PL – rozklad v oboru do 4
 • PL – hůlkové písmo str. 2/8 až 2/13
 • 3 PL – grafomotorika
 • 1 PL – čtení slabik

ŘV

 • pracovní listy s motivy jara (rostliny, počasí), vyprávění o  jarním období

VU

 • pěstování řeřichy
 • Hravé poznávání str. 13

 

5. ročník spec.

ČJ

 • Slabikář od str. 50 do str. 53
 • čtení psacího písma, čtení slov s písmeny „d“ str.110
 • vypracovat str. 12, 14 a 15 v učebnici Umíme číst
 • Písanka str. 13, 14
 • pracovní listy (3PL – grafomotorika, 1 PL - písmena)
 • Hůlková písanka str. 2/10 až 2/14 

M  počítání v oboru do 9

 • pracovní sešit od str. 36 do str. 38
 • pracovní listy (geometrické tvary – 2 PL, číselná řada – 1 PL, sčítání a odčítání v oboru do 9 – 6 PL)

 

VU

 • dva pracovní listy (jaro – rostliny, počasí) - vyprávění o jarním období, vybarvit pracovní listy
 • výsev řeřichy – popis a materiál přiložen
 • učebnice – vypracovat str. 36 a 37

 

8. ročník rehabilitační

RV – třídění velkých a malých hůlkových písmen, počítání v oboru do 6

 • Hravá písanka str. 11, 12, pracovní list
 • Hůlková písanka str. 3/3 a 3/4
 • Hvězdička str. 16
 • nácvik svého jména hůlkovým písmem
 • pracovní list – rozdíly
 • Matematika str. 36, v malém sešitě vypracovat úkoly
 • pracovní list počítej a zapiš

 

Řv – povídání o tom, co lidé dělají – povolání (pracovní list)

 


Pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, ozvěte se na uvedené kontakty: pedagogická asistentka tel. 732989753, třídní učitelka tel. 731775499.

Vypracované DÚ prosím házejte do poštovní schránky školy. 

NEJDÉLE DO NEDĚLE 14.3.

V pondělí 15.3. od 9:00 do 11:00 se prosím Vás dostavte pro další úkoly.

Konzultační hodiny jsou možné po telefonické dohodě každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin.


Děkuji  Martina Libnarová

 

Distanční výuka – od 1. do 12. března

 

Procvičovat čtení, psaní a počítání podle individuálních možností.

1. ročník

Čj – čtení a skládání slabik s písmeny S, M, L

 • Slabikář od A do Z I.díl str. 40 – 41
 • Čteníčko str. 12
 • pracovní listy písmeno S, I a U

M – sčítání a odčítání v oboru do 5

 • Je nás pět od str. 24 do str 35
 • tři pracovní listy – sčítání a odčítání v oboru do 5

Prvouka

 • dva pracovní listy (jaro – rostliny) 
 • péče o kytky (zalévej a pozoruj Rýmovník)

 

2. ročník

Čj – čtení a skládání slabik s písmeny S, M, L

 • Slabikář od A do Z str. 34, 35
 • pracovní listy (nové písmeno H,h a dvojhláska OU a AU)
 • modrý sešit nové písmeno H

M – sčítání a odčítání v oboru do 9

 • Pracovní sešit str. 32 až str. 36
 • pracovní listy (geometrické tvary – 2 listy, rozklad čísel – 2 listy, sčítání a odčítání v oboru do 9 – 2 listy)

Prvouka - dva pracovní listy (jaro – rostliny)

 

4. ročník spec.

Čt – Slabikář od str. 50 do str. 51

– čtení psacího písma, čtení slov s písmeny š – str. 109

 • vypracovat str. 12 a 13 v učebnici Umíme číst
 • Písanka od str. 5 do str. 10
 • pracovní listy (nové písmeno H, h a dvojhláska OU a AU)

 

M –    počítání v oboru do 9

 • Pracovní sešit od str. 32 do str. 35
 • pracovní listy (geometrické tvary – 2 listy, rozklad čísel – 2 listy, sčítání a odčítání v oboru do 9 – 2 listy)

 

VU – dva pracovní listy (jaro – rostliny)

 • péče o kytky (zalévej a pozoruj Rýmovník)

 

4. ročník rehabilitační

RV – Hvězdička str. 9, 10

 • Hravé poznávání str. 10
 • pracovní list – rozdíly
 • růžové desky – 3 pracovní listy
 • Matematika str. 3, 4
 • pracovní list spočítej a zapiš
 •  

ŘV – pohádka O třech prasátkách (vybarvi obrázky a reprodukuj dle možností přečtený příběh)

 

5. ročník spec.

ČJ -Slabikář od str. 50 do str. 51

     – čtení psacího písma, čtení slov s písmeny š – str. 109

 • vypracovat str. 11 a 13 v učebnici Umíme číst
 • Písanka od str. 7 do str. 10
 • pracovní listy (nové písmeno H, h a dvojhláska OU a AU)
 • Hůlková písanka str 2/8 a 2/9

 

M – počítání v oboru do 9

 • pracovní sešit od str. 32 do str. 35
 • pracovní listy (geometrické tvary – 2 listy, rozklad čísel – 2 listy, sčítání a odčítání v oboru do 9 – 2 listy)

 

VU – dva pracovní listy (jaro – rostliny)

 • péče o kytky (zalévej a pozoruj Rýmovník)

 

8. ročník rehabilitační

RV – třídění velkých a malých hůlkových písmen, počítání v oboru do 6

 • Hravá písanka str. 11, 12, pracovní list
 • Hůlková písanka str. 3/3 a 3/4
 • Hvězdička str. 16
 • nácvik svého jména hůlkovým písmem
 • pracovní list – rozdíly
 • Matematika str. 36, v malém sešitě vypracovat úkoly
 • pracovní list počítej a zapiš

 

Řv – povídání o tom, co lidé dělají – povolání (pracovní list)

 


Distanční výuka - školní týden 8. – 12. února

 

Procvičovat čtení, psaní a počítání podle individuálních možností.
Děkuji za spolupráci M. Libnarová.

 

1. ročník

Čj – čtení slabik s písmenem S, M, L

M – sčítání a odčítání v oboru do 5

 

 

2. ročník

Čj – čtení slov s písmeny Č, C

M – sčítání a odčítání v oboru do 8

Prv – povídání o lidském těle

 

4. ročník spec.

Čt –     A – čtení slabik s písmenem S, M

            V – čtení psacího písma, čtení slov s písmeny C a Č

M – počítání v oboru do 8

VU – povídání o lidském těle

 

5. ročník spec.

Čt – čtení jednoduchých slov s písmeny C a Č

M – sčítání a odčítání v oboru do 8

 

 

8. ročník spec.

RV – třídění velkých a malých hůlkových písmen, počítání v oboru do 5

Řv – povídání o lidském těle

 


Od 15. do 19.2. jsou jarní prázdniny.


 

Pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, dejte nám vědět na telefonní číslo: 732989753

 

Děkuji  Martina Libnarová

 


Od pondělí 4. ledna 2021 probíhá výuka ve škole.


 

Školní týden 14. – 18. prosince

 

Procvičovat čtení, psaní a počítání podle individuálních možností. Děkuji za spolupráci V. Páslerová

 

1. ročník

Čj – čtení slabik s písmenem S

M – sčítání a odčítání v oboru do 3

Prv – povídání o Vánocích

 

2. ročník

Čj – čtení slov s písmeny D, Z

M – sčítání a odčítání v oboru do 6

Prv – povídání o Vánocích

 

4. ročník spec.

Čt –     A – čtení slabik s písmenem S, M

            V – čtení psacího písma

M – počítání v oboru do 7

VU – povídání o Vánocích

 

5. ročník spec.

Čt – čtení jednoduchých slov

M – sčítání a odčítání v oboru do 7

VU – povídání o Vánocích

 

8. ročník spec.

RV – orientace na stránce, počítání v oboru do 5

Řv – povídání o Vánocích

 


Od středy 18.11.2020 probíhá prezenční výuka = žáci jsou ve škole.


KAŽDÉ PONDĚLÍ od 9 – 11 hod. se prosím Vás dostavte pro další úkoly!

Pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, dejte nám vědět na telefonní číslo: 732/989753

Vypracované DÚ prosím házet do poštovní schránky školy. VŽDY NEJDÉLE DO NEDĚLE.

Kdo neodevzdá úkoly v termínu, má hodnocení za 5.

Děkuji  Páslerová


Školní týden 9. - 13. listopadu

1. ročník

ČJ

 • PL - písmenko B, opakovat písmenka O, S, B
 • PS str. 1 číslo 2
 • pracovní listy str. 24

     M

 • PS str. 24, 25
 • číselná řada do 3
 • PL – spoj obrázky, vybarvi a spočítej

    Prv

 • PS str. 14, 15

Hv – PL vybarvi

 

2. ročník

ČJ

 • PL – písmenko Š
 • čtení od A do Z str. 16, 17
 • opakování slabik, písmen
 • písankový malý sešit v, vi, vu …
 • modrý sešit – písmenko Š

M

 • počítání do 6
 • PL – 3x počítání
 • PS str. 10/ dvě cvičení

Prv

 • PS str. 11

Hv – PL vybarvi

  

4. ročník spec. A

Čt

 • Slabikář str. 39 - 42
 • Hvězdička str. 7 

Ps

 • Písankový sešit/ ma
 • Písanka str. 8
 • PL – zakroužkuj La, Ma

M

 • Uč. Str. 10, 11
 • PS str. 13 + PL 3x 

     VU

 • Hravé poznávání str. 4 podzim

Hv – PL vybarvi

PÍSMENKA SI NECHTE PROSÍM DOMA.

 

 4. ročník spec. V

    Čt

 • Slabikář str. 19, 20
 • Modrý sešit písmenko Š splnit zadané úkoly
 • PS umíme číst str. 12

Ps

 • Písanka str. 12

 M

 • Uč. Str. 15 číslo 7, str. 16 sčítání ÚSTNĚ
 • PS str. 19, 20 + 3x PL

   VU

 • Hravé poznávání str. 4 podzim

Hv – PL vybarvi

PÍSMENKA A ČÍSLICE SI PROSÍM NECHTE DOMA.

 

5. ročník spec.

   Čt

 • Slabikář str. 19, 20
 • Modrý sešit procvičovat písmenko Š
 • PS umíme číst str. 8, 9

  Ps

 • Písanka str. 12
 • Hůlková písanka 1/3

   M

 • PS str. 19, 20 + PL 3x
 • Uč. Str. 15, 16 ÚSTNĚ

  VU

 • Hravé poznávání str. 4 podzim

  Hv - PL vybarvi

 

8. ročník rehab. výchovně vzdělávací plán

RV

 • Hůlková písanka str. 2/7, 2/8
 • Hvězdička str. 11
 • Písmenko B, b
 • Opakovat písmenka, která zná

RV

 • PS str. 21, 22
 • Uč. Str. 50, 51
 • PL – spoj, spočítej a zapiš
 • číselná řada 1 – 5 (10)
 • PL – vyhledávání čísel, vybarvit

SV

 • Hravé poznávání str. 6

SV – PL vybarvi

 


Školní týden 2. - 6. listopadu

1. ročník

ČJ

 • písmeno B ( obrázky nalepit )
 • opakování naučených písmen - kartičky                               
 • písanka str. 1/10, 1/11, 1/12
 • pracovní listy str. 24

M

 • počítání do 3
 • je nás pět str. 24 – 25
 • číselná řada 1, 2, 3

PL - pojmy vpravo vlevo uprostřed

Prv

 • Rok - roční období – dny v týdnu

 

2. ročník

ČJ

 • písmeno -  N,n
 • čtení od A do Z str. 12, 13, 14, 15
 • opakování slabik, písmen
 • písanka psací V str. 2/8

 

M

 • počítání do 6
 • PL pojmy - vpravo vlevo uprostřed
 • pracovní sešit str. 8-9

Prv

 • PL - roční období

 

4. ročník spec. A

Čt, Ps

 • opakování písmen – modrý sešit
 • čtení, písanka psací m, má str. 31 – 32
 • uvolňovací cviky, hvězdička str. 5 - 6

M

 • číslo 6 prac. sešit str. 12
 • PL pojmy -  vpravo vlevo uprostřed
 • číselná řada

VU

 • PL - roční období

 

4. ročník spec. V

Čt, Ps

 • písmeno Š – opakování – modrý sešit
 • opakování písmen, písanka malé psací i, í
 • písanka str. 9
 • umíme číst str.10
 • slabikář str.17 – 18

 

M

 • číslo 7, číselná řada
 • pracovní sešit str.18
 • PL pojmy - vpravo vlevo uprostřed

VU

 • PL - roční období

 

5. ročník spec.

Čt, Ps

 • písmeno Š, opakování písmen modrý sešit
 • písanka malé psací i, í str.11
 • hůlková písanka str. 1/1
 • umíme čist str. 7/2
 • slabikář 17 – 18

M

 • číslo 7, číselná řada
 • pracovní sešit str.18
 • učebnice str. 14
 • PL vpravo vlevo uprostřed

VU

 • roční období

 

8. ročník rehab. výchovně vzdělávací plán

RV

 • čtení slabik, opakování modrý sešit
 • slabikář str. 54 - 56
 • uvolňovací cviky, hvězdička str.10 - 11
 •  hůlková písanka str. 2/6
 • písanka str. 5
 • počítání - PL vpravo vlevo uprostřed
 • učebnice str. 31
 • číselná řada

SV

 • PL - roční období