II. třída | Mgr. J. Středová

6. ročník, ZŠ speciální - 3., 4., 7. + rehab., 9. ročník

II. třída | Mgr. J. Středová

Žáci, kteří jedou plavat se musí ve čtvrtek 20.ledna do školy dostavit už v 7,10 hodin!!!

 

Školní týden 17. – 19. ledna 2022

1.roč. prakt.

Čt – tvoření slabiky – mo, mu, má, lo, lu, la,

            m – opis, přepis

M – počítání do 4, dokončit 1. díl PS

 

5. roč. speciál.

Čt        - čtení snadných vět s porozuměním, tvorba jednoduchých vět

 • opakování – čtení  z  čítanky

Psaní

 • podle diktátu V, v, I,  y, J

M        -    počítání do 15, rozklady, číselné řada – před, za

VU      -   dny v týdnu

 

Rehabilitační výchovně vzdělávací plán

4. roč.

RV – rozvíjení hrubé, jemné motorky – nácvik úchopu běžných předmětů, navlékání drobných předmětů

SV – procvičování pojmů – pravá, levá

 

8.roč.

RV  - počet prvků - 1, 2, 5 Kč  - umět pojmenovat mince, svislé a šikmé čáry

SV  -  rozlišování – teplý, studený, měkký, tvrdý

 

8. roč. spec.

Čt – četba z novin, časopisů – opis jednoduchého textu

M  - procvičování násobilky, násobky 2, 4, diktát čísel do 100, řazení čísel podle velikosti

Ps – psaní na PC, libovolný text

 

10. roč. spec.,

Čt  -  plynulé hlasité čtení z čítanky, časopisů

Ps  -  psaní číslic do 1000 podle diktátu

M  -   počítání do 1000 po stovkách, diktát číslic

VkZ     -   opakování – kouření, aktivní, pasivní

 


Školní týden 29. března - 9. dubna 2021

Prosím o zpětnou vazbu po telefonickém kontaktu, emailem.

Děkuji J. Středová

Velikonoce, svátky jara

 

4. roč. speciální

Čt   

 • Vyhledávání slabik z pracovního listu/opakování/

Psaní

 • Opakování, psaní písmen i slabik podle indiv. schopností - diktát

M   -  dočítání do 9 PL, práce s chybou

VU  - jarní květiny/vybarvit/  

 • plnění jednoduchých pokynů zůstává průběžně  

 

Rehabilitační výchovně vzdělávací plán

3. roč.

RV – pojem- více, méně, dokreslování/PL/, jarní květiny, poznávání

SV – ukazovat a pojmenovat prsty na ruce

Uvolňovací cvičení, velryba, vlnky, pila

 

7. roč.

RV  - počet prvků – spojování se správným počtem/1, 2, 5/, jarní květiny, poznej, vybarvi

SV  - méně, více, názvy prstů

Uvolňovací cvičení – dolní obloučky/PL/

 

7. roč. spec.

Čt – slabiky/oprav chyby/, doplnit měkké slabiky v textu

M  - opakování, násobky, počítání do 100

F   - zvuk/PL/

Zk Ov Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

            Přepis básničky Velikonoční pro holky na papír

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

ZkP      Pracovní list – trávicí soustava, dýchací soustava

ZkZ      PL – slepá mapa

            Podle atlasu napiš do sešitu (na papír): opakování ČR

 

9. roč. spec.

Čt  -  PL, měkké a tvrdé slabiky, oprav chyby v textu

Ps  -  PL s velikonočním textem, doplnit správná slova do vět

M  -   PL– opakování/počítání do 100, spoj výsledky/, diktát čísel

VkZ – civilizační choroby

Zk Ov/ ZkD Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

            Písnička Já s písničkou jdu jako ptáček

            Na zelený čtvrtek se má jíst něco zeleného, třeba řeřicha smiley Návod na pěstování

            Přepis básničky Velikonoční pro holky na papír

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

ZkZ      PL – slepá mapa

            Podle atlasu napiš do sešitu (na papír): opakování ČR

ZkCh   Zápis – plasty (napsat do sešitu nebo na papír)

ZkP      Pracovní list – trávicí soustava, dýchací soustava

 

6. roč.

Čt  - slabikář – str. 39, 40, vyprávění textu

Ps – opis, přepis jednoduchých slov

M  - PS/opakování- písemné počítání, odečítání /

Aj        Lesson 3 Happy Easter – uč. str. 22 – 23, str. 23 poslech

            PS str. 32

            Velikonoce - prezentace

            Easter – spoj s obrázkem

Ov Velikonoce

            Video – Velikonoce – jejich původ a tradice

            Video – pohádka Chaloupka na vršku – Jak se pomlázky ztratily

 

            E- pracovní list

            Hra Velikonoce obrázek

            Velikonoční kvíz

            Velikonoce – spoj slovo s obrázkem

 

F          PL – Opakování teplota, délka, čas, hmotnost

            PL – čas, zápis - čas

            PL – opakování času

 

 


22. března Světový den vody 

                  Hra přesmyčky Den vody


Školní týden 22. – 26. března 2021

Prosím o zpětnou vazbu po telefonickém kontaktu, emailem.

Děkuji J. Středová

 

4. roč. speciální

Čt   

 • syntéza tří hlásek, vyhledávání písmen, procvičovat T, S, t

Psaní

 • opakování

M   -  počítání do 9 PL, rozklady

VU  - poznávání jarních rostlin,

 • plnění jednoduchých pokynů zůstává průběžně

Pv       -     stříhání, lepení, velikonoční motiv

 

Rehabilitační výchovně vzdělávací plán

3. roč.

RV – vyhledávání obrázků, které do řady patří, nepatří

SV – zrakové vnímání – PL/co se liší/, poznávání a pojmenování předmětů denní potřeby, poznávání předmětů/ větší, největší….PL/

Uvolňovací cvičení, Hravá písanka str. 19, 20

Pv – velikonoční zajíc, koláž

 

7. roč.

RV  - počet prvků – procvičování pojem 5, Kč

SV  - spojování prsty ruky, omalovánky

Uvolňovací cvičení – žába

PV – zajíc, stříhání, lepení

 

 

7. roč. spec.

Čt – Zajímavé čtení, /měkké, tvrdé slabiky, ny, ní, str. 35, 36, Den a noc/vypracovat svůj harmonogram/naučit báseň Fialka/

M  - procvičování str. 32 - 34

F   - voda, opakování

ZkOv   Chování – opakování e-pracovní list 

 

9. roč. spec.

Čt  -  PL, měkké a tvrdé slabiky, tvoření vět

Ps  -  opiš velikonoční koledu

M  -   Pl – opakování, slovní úlohy

ZkOv    Nakupování – vysvětlení e-pracovní list     

ZkD    Jan Ámos Komenský – video + e-pracovní list

 

6. roč.

Čt  - slabikář – str. 37 - 38,  

Ps - str. 5, 6

M  - učebnice počítání do 10 000, str.

Aj        My farm – PS str. 31

Ov       Opakování – uč. str. 37 – 38 ústně

 


Školní týden 15. – 19. března 2021

Prosím o zpětnou vazbu po telefonickém kontaktu, emailem.

Děkuji J. Středová

 

4. roč. speciální

Čt   

 • číst v čítance – slabiky s mi, mí

Psaní

 • podle diktátu M, m, A, a, podle individuálních dovedností může spojit

M   -  počítání do 9 PL, geometrické tvary

VU  - jarní znaky v přírodě

 • plnění jednoduchých pokynů zůstává průběžně

 

Rehabilitační výchovně vzdělávací plán

3. roč.

RV – předměty denní potřeby/hygienické potřeby/

SV – zrakové vnímání – PL/co se liší/, poznávání a pojmenování předmětů denní potřeby, poznávání předmětů/ větší, největší….PL/

Uvolňovací cvičení – PL/žába skáče/

 

7. roč.

RV  - počet prvků - 1, 2, 5 Kč spoj s příslušným počtem koleček, vybarvení geometrických tvarů/Hravá Ma – str. 13/

SV  -  samostatné předvedení nácviků na povel, Pl, více, méně

Uvolňovací cvičení – obrácené zuby od pily/předepsaný sešit/

 

7. roč. spec.

Čt - hláska a písmeno Ř, ř/ vymyslet několik slov s tímto písmenem na začátku a na konci, pokračování v čítance str. 34 – opiš Abych……, pojem hádanka/opiš 3 hádanky/

M  - procvičování násobilky PL/násobky 2, rozklady do 100, slovní úlohy, hodiny, půl hodiny, polovina, celek

F   - voda, látky kapalné/PL/

ZkOv   Vandalismus - PL

 

ZkP        PL- Kostra, PS,TS – zápis              (do 29.3)

              Části lidského těla – e-test

               Části obličeje – e-pracovní list

               Pohybová soustava – e-pracovní list

 

9. roč. spec.

Čt  -  Hravá čítanka, pokračování, pojem čtenář/ divadlo. Vyhledej si divadelní pohádku, napiš do sešitu hlavní postavy

Ps  -  diktát – názvy měst

M  -   Pl – slovní úlohy, násobky 2, krychle, koule, válec

VkZ  -   těhotenství/Pl/

ZkOv Peníze a placení – vysvětlení e-pracovní list     

ZkD    Rudolf II. – vysvětlení e-test 

ZkCh     Vlastnosti látek – e-pracovní list  (do 29.3.)

ZkP        Části lidského těla – e-test    (do 29.3.)

               Části obličeje – e-pracovní list

               Pohybová soustava – e-pracovní list

               Trávicí soustava – e-pracovní list

 

6. roč.

Čt  - slabikář – str. 37 - 38,  

Ps - str. 5, 6

M  - učebnice počítání do 10 000, str. 40

Aj        My farm PŘÍBĚH – uč. str. 18 poslech 

           PS str. 30

Ov       Ústava – uč. str. 35 – 36 – zápis str. 36

            PS str. 24 dole

F             Převody jednotek - hmotnost   (do 29.3.)

 


Školní týden 8. – 12. března 2021

Prosím o zpětnou vazbu po telefonickém kontaktu, emailem.

Děkuji J. Středová

 

4. roč. speciální

Čt   

 • číst v čítance - slabiky, krátké věty s Ma, MA, Má
 • vyhledávat obrázky podle popisu

Psaní

 •  uvolňovací cviky, auto jede, dokreslování, domek, vybarvení, 

M   -  počítání do 8, práce s chybou, geometrické tvary

VU  - zdravý životní styl, PS Poznání str. 11

 • plnění jednoduchých pokynů

 

Rehabilitační výchovně vzdělávací plán

3. roč.

RV – uvolňovací cviky/domeček, balónky- dokresli, vybarvi podle pokynů

         pojmy- více, méně, rozlišení geometrických tvarů PL

         mláďata – ovce, jehně

SV – zrakové vnímání – PL/co se liší/

Řv – nácvik správné výslovnosti – slova/chleba, paprika/

 

7. roč.

RV  - poznávání mincí/1, 2, 5 Kč/ , přiřazování prvků,

SV  -  vyhledávání předmětů – malý, velký, nejmenší, procvičování názvů – prsty ruky, PL, co se liší na řádku

Uvolňovací cvičení – zuby od pily

 

7. roč. spec.

Čt - hláska a písmeno Ř, ř/ vymyslet několik slov s tímto písmenem na začátku a na konci, pokračování v čítance str. 33

 • napiš název Některých pohádek

M  - procvičování násobilky PL

F   - skupenství kapalné rozpoznání PL

ZkOv   E-pracovní list etiketavideo zdravení

 

9. roč. spec.

Čt  -  Hravá čítanka, pokračování v hlasitém čtení, napiš názvy 4 spisovatelů, 2 ilustrátorů

Ps  -  Napiš několik vět o jarní přírodě

M -   Pl – dočítání do 100, slovní úlohy

Opakovat a procvičovat učivo na základě osobní domluvy

ZkOv Peníze a jejich funkce – vysvětlení e-pracovní list - video Dějiny peněz       

               Ochranné prvky českých bankovek  video

ZkD    O trzích a platidlech – vysvětlení e-test

 

6. roč.

Čt  - slabikář – str. 37 - 38,  

Ps - str. 5, 6

M  - učebnice počítání do 10 000, str. 40

Ov       Království nebo republika – uč. str. 34 – 35 – zápis str. 34

            PS str. 24 nahoře

Aj        My farm – uč. str. 16 – 17 vysvětlení

            (How many XXX have you got? = Kolik máš xxx?

            PS str. 29

 


Školní týden 1. – 5. března 2021

Prosím o zpětnou vazbu po telefonickém kontaktu, emailem.

Děkuji J. Středová

 

4. roč. speciální

Čt   

 • číst v čítance - slabiky, krátké věty s Ma, MA, Má
 • na jednotlivé obrázky tvořit krátké věty

Psaní

 •  uvolňovací cviky, opakování z písanky jednouchá slova, jejich čtení

M   -  dočítání do 7, 8, 9

VU  -  povolání, popsat obrázky a vybarvit

 • plnění jednoduchých pokynů

 

Rehabilitační výchovně vzdělávací plán

3. roč.

RV - režim dne, vyprávění

SV - třídění a poznávání předmětů podle velikosti, tvaru, manipulační činnosti s předměty

Řv - povolání, vybarvit

 

7. roč.

RV  - péče o zdraví, poznávání mincí/1, 2 Kč/  Hravá matematika s. 10

SV  -  reakce na zavolání/sluchově motorická cvičení/

Uvolňovací cvičení /pís. str. 19

 

7. roč. spec.

Čt - hláska a písmeno Ř, ř /opsat/

literární útvar/pohádka/

M  - opakování, počítání do 100,

G   - rýsování úseček

F    - skupenství látek

ZkOv   Slušné chování e-pracovní list

 

9. roč. spec.

Čt  -  Hravá čítanka, orientace v textu, rozlišení spisovatel, ilustrátor

Ps - přepis z novin a časopisů

M - opakování/počítání do 100, procvičovat  násobilku

G – poznávání geometrických těles/válec/

Opakovat a procvičovat učivo na základě osobní domluvy

ZkOv Hospodaření rodiny – strana 1strana 2 + e-pracovní list

ZkD    Rytíři a turnaje – vysvětlení e-pracovní list

ZkCh  Pracovní listy z opakování a procvičováním témat VODA, VZDUCH (do 12.3.)

 

6. roč.

Čt  - slabikář – str. 36, vyprávění

Ps - str. 3, 4

M  - učebnice počítání do 10 000, str. 39/28, 31

Z         Pracovní sešit – 18, 19/ ekologické problémy   (do 12.3.)

            str.20/krajina a mapa

            str.21/světové strany

            Učebnice str. 23 – přečíst

Aj        My farm – uč. str. 44/2 – opsat slovíčka

            Písnička – Strýček Donald

            PS str. 28

D         Egypt – uč. str. 37 – 39 číst

            Video

Ov       Státní symboly – uč. str. 32 - 33 – zápis str. 33

            Hra státní symboly

 


Vážení rodiče,

žáci, kteří jsou v karanténě, mají opět distanční výuku.

Příští týden 15. – 19. února jsou jarní prázdniny.

Kdyby cokoliv, pište, volejte paní učitelce Farské.

Děkuji za pochopení M. Farská

 

Školní týden 8. – 12. února 2021

 

3. roč. Rehab. výchovně vzdělávací plán (AT)

SV – procvičování střídání barev podle předlohy – nyní více barev

RV – procvičovat probraná písmena a tvary číslic

            Procvičovat podpis A

ŘV – Procvičovat odpovědi celou větou na téma Zima

 

7. roč. Rehab. výchovně vzdělávací plán (JV)

SV – procvičování střídání barev podle předlohy – nyní více barev

RV – procvičovat probraná písmena a tvary číslic

            Procvičovat podpis

ŘV – Procvičovat odpovědi celou větou na téma Zima

 

6. roč.  

Čj – slabikář – čtení jednoduchých vět, orientace v textu/opakování/

M - procvičovat +, - do 10 000

Aj - My party - PS str. 25

Ov       Národ, stát a vlast – uč. str. 30 – 31, zápis do sešitu uč. str. 31 „tužka“

 

 


Od pondělí 4. ledna 2021 probíhá výuka ve škole.


VŠEM PŘEJI KRÁSNÉ VÁNOCE

J. Středová

Vánoční písničky

 

Distanční výuka 14. – 18. prosince 2020

3. roč. spec.

Čt    - postupovat na základě telefonické domluvy

 • číst v čítance – písmena, slova, slabiky, krátké věty, s doplněním obrázků
 • vyprávění podle obrázků
 • na jednotlivé obrázky tvořit krátké věty

Psaní

 •  uvolňovací cviky, PS
 •  procvičovat na volný papír – kolečka/stavím sněhuláka/

         Obtahovat vlastní jméno hůlkovým písmem

M    - zápis, čtení, výpočet příkladu 1+1

 • přiřazování prvků – čísla 1, 2

VU - zima- příroda v zimě

 

4. roč. spec.

Čt - procvičovat diferenciační rozdíly, lateralita, čtení písmen, slabik, slov, krátkých vět

Ps - pokračovat v písance, čtení napsaného

M – opakování číselná řada do 8, rozklady, před za, zápis příkladů podle diktátu

VU - pozorování přírody v zimě

 

Rehabilitační výchovně vzdělávací plán

Rv  -  opakování, číslo 1, 2 – počet prvků, psaní čísel, geometrické tvary, pojmenovat, vystřihnout

 • písmenka na kartičkách

Sv - procvičování a střídání barev/barvení, lepení/

 

7. roč. spec.

Čt – hlasité a tiché čtení, vyprávění přečteného, doplňování rébusů

M  - opakování, počítání do 100, násobení, dělení, pracovní listy, měření, vážení

F – skupenství látek PL

 

9. roč. spec.

Čt  -  Hravá čítanka, hlasité, tiché čtení, vyprávění podle návodných otázek

M – opakování/počítání do 100 – peníze, procvičovat pamětnou násobilku, na toto téma PL

Opakovat a procvičovat učivo na základě osobní domluvy

 

6. roč.

Čt  - slabikář – pokračovat ve čtení /měkké slabiky, doplňování do textu/, hlasité čtení, orientace v textu,

Ps - druhy vět, malá a velká písmena, vyber si 4 věty, napiš je do sešitu

M - PS – počítání do 10 000, dočítání, písemné sčítání

Aj         Hra Vánoce

 


Od středy 18.11.2020 probíhá prezenční výuka = žáci jsou ve škole.


Distanční výuka od 9. listopadu do 14. listopadu 2020

Všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří se svým dětem věnují, velmi děkuji.

 

3. roč. spec.

Čt – čtení slabik, slov, krátkých vět, nové písmeno E,e/kartičky/, skládání textu podle předlohy - Ema má….střídání barev - kostičky

PS – zuby – pila, předepsaný sešit, hravá písanka str. 9 kapky

M – samostatně napiš, zápis příkladu podle předlohy/1+1= 2/, předepsané v malém sešitě,

            PS s. 20, 21, 27. Číslo 3 PL č. 27

            Učebnice – str. 17, 19, zápis do sešitu

VU -  PL – podzim, příroda na podzim, lisování listů

Hv -  hudební nástroje

Pv   - vystřihovánka

TV – dřepy

 

4. roč. spec.

Čt – čítanka  - čtení ma, má, slova, věty. Pl č. 45.  Slabika Ma – vyhledat v textu, číst slabiky

Ps – opakování, čtení napsaného

M – PS, příklady do 8, vybarvování PL podle čísel a barev

VU – PL –podzimní příroda, sbírání a lisování listů

Hv – hudební nástroje

Pv - vystřihovánka

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Sv – střídání barev podle předlohy – nyní více barev

Rv – vyhledat v textu E, Pl č. 13, spoj, co k sobě patří/číslo 2/. Vybarvi obrázek Podzim

 PL č. 26, 27/psaní 2, PL – traktor jede/

Hv – hudební nástroje

Pv – vystřihovánka

 

7. roč. spec.

Čt – hravá čítanka str. 20, tajenka, kresba podle textu. Čítanka, opis str. 20/Je to tak/

Ps – str. 3/80,81

M  - Pl/násobení, dělení/, procvičování- jednotky hmotnosti, délky, Pl č. 64,66,63

Zk F -  Pl – druhy paliva

ZkOv   Regionální pověsti – text 1, text 2 + PL

ZkP        Pracovní list- Roční období a měsíce v roce

ZkZ        Procvičovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 

9. roč. spec.

Čt – Zajímavé čtení str. 24,25, rozlišení kniha/časopis

Ps -  psaní básně na PC

M - PL –str. 13,14, učebnice str. 8, procvičování násobilky, dělení PL, slovní úlohy, vážení

ZkOv   Správné chování – E-pracovní list – po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

ZkD     Doba bronzová – text,  E-pracovní list Doba bronzová

ZkCh     Z pracovních listů opakovat voda, vzduch

ZkP        Pracovní listy – Části rostlin, chráněné rostliny

               Pracovní listy – Roční období a měsíce v roce

ZkZ        Opakovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 

6. roč.  

Čj – slabikář –  čtení jednoduchých vět, orientace v textu/opakování/

Ps – opiš str. 6, 7, písanka č. 3, 4 -  3/81

M - +, - do 10 000, str. 9,11,12, 13

P  – učebnice s. 20, 21/funkce rostlinného těla/, PS str. 7/1,2

D – pravěk

Aj        Moje rodina – uč. str 22 číst + písnička

            Slovíčka opsat uč. str. 44/3. sloupeček

            PS str. 10/1, 2

Ov       Pošta – důležitá čísla

            PS str. 12

Z             Pracovní listy – 5x opakování savana, tropický deštný les

F             Pracovní list – převody jednotek

               Pracovní list- jednotky délky a objemu

 


Distanční výuka od 2. listopadu do 6. listopadu 2020

 

Zásady pro období distanční výuky:

- pro toto období budeme vzájemně s Vámi i dětmi v telefonickém kontaktu

 - prosím o sdělení veškerých individuálních potřeb vašeho dítěte

- dítě nepřetěžujte, zařazujte relaxační chvilky

- učivo, které zasílám, plňte podle možností

- pokud je učivo obtížné, dejte mi vědět

- pokud nezvládnete všechny zadané úkoly, potřebujete některé učivo zopakovat – může

  zůstat na příští období

- pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, dejte mi vědět

- na předání vypracovaných úkolů se domluvíme individuálně

- úkoly budu zadávat jednou týdně

- nabyté vědomosti a vypracované úkoly budu hodnotit

 

3. roč. spec.

Čt – opakování barev, procvičování písmen/nastříhané kartičky/, na základě telef. domluvy

Ps – průpravná cvičení – obloučky

M- číslo 1, 2 – obtáhni číslice, samostatně napiš, zápis příkladu podle předlohy/1+1/

VU-  PL – rodina/procvičovat členové rodiny, nejmladší, nejstarší/

TV – procvičovat pravá, levá ruka, noha – střídavě zvedat

 

4. roč. spec.

Čt – čítanka str.3, 4 – vyprávění podle možností – orientace na stránce…popis obrázků podle barev

Ps – pokračování v písance podle individuálního rozhovoru – psaní p /str. 29/

M – PS, příklady do 7, jednoduché slovní úlohy, nové číslo 8

VU – PL – rodina/členové rodiny, starší, mladší/

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Sv – koordinace- oko, ruka, manipulace s předměty, obkreslování koleček, střídání barev podle předlohy

Rv – psaní 1, 2, umět pojmenovat prsty ruky

- pokračování – Pastelka, str. 7/ průpravná cvičení /

Pv – stříhání koleček, očí/vybarvování/

 

7. roč. spec.

Čt – práce s textem, čtení s porozuměním, str. 21,22, opiš str. 22/Hra se slovy/

Ps – 3/79

M – 10 úseček libovolně dlouhých – popsat, násobení, dělení 2

ZkOv – Region – text, zápis, PL 

ZkF - Pl – pohyb a klid těles

ZkZ     https://forms.gle/biLtmqdwCM3P9wo27

 

9. roč. spec.

Čt – str. 23,24, čtení s porozuměním,

Ps – přepis vět, diktát /na základě domluvy/

M  - PL – procvičování – sčítání, odčítání do 100 počítání  - peníze/drobné, papírové bankovky/  

ZkOv   Práva a povinnosti žáků školy - text + e-test 

ZkD     Opakování Doba kamenná - e-test 

ZkZ     https://forms.gle/qtovPMJKQTLhijx49

ZkCh   https://forms.gle/ACwdhNr9MTeLqsEb7

 

6. roč.

Čj – slabikář – s. 14, Pekař, čtení jednoduchých vět s dě, tě, ně…..

Ps – opiš str. 6, 7, písanka č. 3

Aj        Školní potřeby – uč. str 18 číst + PS str. 8 – 9

Ov       Pošta – uč. str. 14 – 15 – zápis do sešitu „tužka“ ze strany 15

            PS str. 11

Z         https://forms.gle/hSzYLSsBoZYHrSCLA

P – opakování PL str. 4,5