Školní družina

Školní družina

Školní družina je v provozu od pondělí do pátku v časovém rozmezí:

pondělí - pátek od 7:00 do 7:40 hodin a od 11:30 do 15:00 hodin.

Vychovatelka - Alžběta Kubcová, DiS., Alena Hájková