Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

ŠPP slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

ŠPP tvoří:

  • Výchovný poradce

 (pracoviště Úpice: Mgr. Irena Kopecká,

  pracoviště Červený Kostelec: Mgr. Hana Havířová)

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

  • Školní metodik prevence

(pracoviště Úpice: Mgr. Jitka Středová,

  pracoviště Červený Kostelec: Mgr. Barbora Hlaváčová)

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

  • Školní psycholog

            Mgr. Martina Hesová - pracoviště Úpice

                Mgr. Alena Čermáková - pracoviště Červený Kostelec

Konzultační hodiny:

pondělí: 8:00 – 12:00 - pracoviště Úpice

pátek: 8:00 - 12:00 - pracoviště Červený Kostelec

Díky projektu MŠMT Implementace Reformy 3.2.2 NPO – Podpora škol – nabízíme služby školní psycholožky, na kterou se mohou žáci obrátit při řešení nejrůznějších problémů při vzdělávání, při řešení osobních, rodinných otázek a obtíží. Pomoc žákům nabízí při řešení školní neúspěšnosti, při řešení negativních jevů v kolektivu žáků ve třídě, ale také v oblasti metodické podpory i při krizových situacích.

Cílem je snižování negativních jevů v kolektivu žáků a poskytnout ucelený systém prevence.

Nezáleží, jestli se jedná o malé nebo velké starosti. Jakékoli problémy žák právě řeší a rád by si o nich s někým promluvil, má možnost je se školní psycholožkou konzultovat. Rozhovor s psychologem může našim žákům pomoci najít si v situaci, se kterou se právě potýkají, jinou a lepší cestu. Individuální konzultace nabízí školní psycholožka také pro rodiče žáků a učitele.

Kromě individuálního poradenství pracuje školní psycholožka i s celými třídami nebo skupinami žáků (preventivně nebo při řešení problémových situací) a provádí diagnostiku třídních kolektivů.

Školní psycholog je vedle výchovného poradce a školního metodika prevence dalším členem školního poradenského pracoviště. Pro žáky i rodiče jsou tak konzultace se školním psychologem zdarma.