Digitální učební materiály

Digitální učební materiály

V rámci projektu EU - peníze do školy byly vytvořené DUM pro vzdělávací oblast / předmět

  • Jazyk a jazyková komunikace / český jazyk - I. stupeň
  • Jazyk a jazyková komunikace / anglický jazyk - II. stupeň
  • Jazyk a jazyková komunikace / německý jazyk - II. stupeň
  • Člověk a jeho svět / prvouka - I. stupeň
  • Člověk a jeho svět / přírodověda - I. stupeň
  • Člověk a společnost / dějepis - II. stupeň
  • Člověk a příroda / fyzika, přirodopis, zeměpis

Vytvořené DUM jsou k dispozici na vyžádání u kontaktní osoby Mgr. Veroniky Tiché, e-mail: janciova.v@seznam.cz