Speciální základní škola Augustina Bartoše

Úvod Úvod / Všechny novinky / Škola / Informace pro zákonné zástupce - zahájení školní docházky

Informace pro zákonné zástupce - zahájení školní docházky

28.05.2020 | Michaela Farská

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je možná osobní přítomnost žáků ve školách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona a to takto: nejdříve od 1. 6. 2020 s osobní přítomností žáků     1. stupně ZŠ pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem + pro všechny ročníky ZŠ speciální a od 8. 6. 2020 pro žáky 2. stupně ZŠ (s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem).

Vzhledem k tomu, že veškeré informace, pokyny a metodiky, byly školám zřízeným dle § 16, odst. 9 školského zákona, předány Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví až 28. 5. 2020, a protože je nutné připravit prostory školy pro skupinovou výchovně vzdělávací činnost, zajistit dostatečné množství dezinfekčních a ochranných prostředků, ale hlavně proto, že zákonní zástupci musí být předem seznámeni s možností osobní přítomnosti dětí ve škole, dále musí mít dostatečný prostor a čas k vyjádření svého zájmu o docházku svého dítěte do školy – je předpokládaný termín zahájení docházky do školy od 8. června 2020 pro žáky       1. stupně ZŠ a žáky všech ročníků ZŠ speciální. Také pro žáky 2. stupně za účelem konání konzultací, přičemž není tato docházka povinná pro žádné žáky výše uvedené.

 

Zítra budou na tomto webu k dispozici další informace:

  • Organizace vzdělávacích aktivit pro přihlášené děti
  • Informace o způsobu přihlášení žáka k docházce
  • Čestné prohlášení zákonného zástupce žáka – povinné
  • Termín zahájení vzdělávacích aktivit
  • Informace o provozu školy a hygienických opatřeních
  • Informace o způsobu předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

 

 

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm