Zájmová činnost

Úvod Úvod / Škola / ŠKOLA / Zájmová činnost

Zájmová činnost

Naše škola nabízí svým žákům pro využití volného času řadu zájmových kroužků. Žáci si mohou vybrat z těchto zájmových útvarů: ruční práce nebo zdravotní kroužek.

Ruční práce - pod vedením  Mgr. Ireny Kopecké
Ruční práce je velice široký pojem... . Žáci se v tomto kroužku věnují různým rukodělným pracím, např. vyrábějí z různých přírodních materiálů, kombinují textil, dřevo, drátky, vyrábějí mýdla z glycerínové hmoty, svíčky z gelu, parafínu či voskových plátů, malují na hedvábí, sklo, vyrábějí z pedigu nádoby apod. Pracují i silikagelovou hmotou. Věnují se zde i 
keramice. Vyrábějí různé výrobky z hlíny - postavičky, hrníčky, vázy, zvonečky či konvičky. Využívají různých forem a pomůcek. 

Zdravotní kroužek - pod vedením Mgr. Jitky Středové
Zdravotní kroužek navštěvuje děti ze 4. - 9. ročníku. Náplní kroužku je naučit se teretické znalosti první pomoci,  poznávání léčivých bylin, dopravní výchova, znalosti Českého červeného kříže. Praktický nácvik první pomoci je zaměřen na zástavu krvácení, ošetření zlomenin a popálenin, přenos raněného, první pomoc při zástavě dýchání, masáž srdce. S dětmi diskutujeme na téma hygiena prostředí, osobní hygiena, nakažlivé choroby, AIDS. Zdravotní kroužek spolupracuje s místní skupinou ČČK a studenty gymnázia Úpice při nácviku praktických dovedností.

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm