IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

Úvod Úvod / Domácí úkoly / IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

Vážení rodiče,

na této stránce najdete jednotlivé úkoly pro žáky podle ročníku.

Úkoly jsou zadané na 14 dní, možnost kdykoliv vhodit do schránky školy již vyhotovené úkoly. V případě nejasností mě můžete telefonicky kontaktovat.

 

Každé úterý 9 – 11hod možnost předávání domácích úkolů.

 

Domácí úkoly 1. 3. – 15. 3. 2021

 

5. ročník

ČJ       Pracovní listy – párové souhlásky, u–ú–ů, abecední řazení slov

M        Pracovní listy +, - do 100, 1000, slovní úlohy, převody jednotek, hodiny, geometrie

Př        Učebnice str. 46 - Neživá příroda, lidské výtvory, Pracovní sešit str. 39

Vl        Staré knihy a obrazy – uč. str. 10 – 11 + zápis dole str. 11              (do 5.3.)

            PS str. 7

           Život v pravěku – uč. str. 12 – 13 + zápis dole str. 13     (do 12.3.)

            PS str.8

Aj        Numbers , PS str. 17

            - opiš věty, přelož

 

6. ročník

ČJ       Učebnice str. 19 – vyjmenovaná slova po S

Pracovní listy s vyjmenovanými slovy B., L, M, P

Pracovní listy – abecední řazení slov

Učebnice str. 19/13, 14 bě, pě, vě

 u-ú-ů - str.19/1

str.20/4, 5, 7

str.21/8

Učebnice str. 30/2 - vypsat všechna podstatná jména a určit rod

Pracovní sešit - str.19/1, 2

str.20/4

str.21/6

M        Pracovní listy: +, - do 1000

Učebnice +, - do 10000 str. 33/6, 7, 8, 9, 10, 11

str.34/14, 16, 17, 19

str.35/21

Z         Pracovní sešit – 18, 19/ ekologické problémy

str.20/krajina a mapa

str.21/světové strany

Učebnice str. 23 – přečíst

P         Učebnice str. 41–42/ odpovědi na otázky za pomocí učebnice, dvouděložné rostliny

Pracovní sešit str. 10, 11 - doplň za pomocí učebnice

D         Egypt – uč. str. 37 – 39 číst               (do 5.3.)

            Video

           Egypt – zápis          (do 12.3.)

            PS str. 28

Ov       Státní symboly – uč. str. 32 - 33 – zápis str. 33        (do 5.3.)

            Hra státní symboly

            Království nebo republika – uč. str. 34 – 35 – zápis str. 34      (do 12.3.)

            PS str. 24 nahoře          

Aj        Welcome to my party, PS str. 24, doplnit

 

8. ročník

Čj

Saša + Marek

Pracovní listy – shoda podmětu s přísudkem + doplnění pádu a vzoru ostatních podstat. Jmen

Vyjmenovaná slova

Podstatná jména

Adam Pracovní listy vyjmenovaná slova, párové souhlásky, skupiny bě, pě, vě, shoda podmětu s přísudkem

 

M

Adam Pracovní listy +, - 1000, slovní úlohy

Saša + Marek            Pracovní listy – porovnávání čísel, zlomky, smíšená čísla

Procvičovat písemné násobení a dělení

 

Z         Učebnice str.26-30 Střední Evropa, opsat zápis do sešitu

Pracovní sešit str. 17- oblasti Evropy

str.18–24 - doplnit za pomoci učebnice

P         Učebnice – opakování trávicí a vylučovací soustavy str. 43, 44

Pracovní sešit str. 13

Pracovní listy

D         Selské rebelie – uč. str. 32 – 33 + zápis        (do 5.3.)

            PS 26 – 27

           Rozvoj dopravy, průmyslová a zemědělská revoluce – uč. str. 34 – 35 + zápis    (do 12.3.)

            Prezentace

            PS str. 28 – 29

Nj        Oblečení PS str. 15/6 dolep oblečení ze str. 39        (do 5.3.)

                                   15/7 popiš co má chlapec a dívka na sobě (Junge hat…)

           Předložky – PL – vysvětlení + e-pracovní list (barvy a oblečení)      (do 12.3.)

Aj        učebnice, opiš str. 18,19

 

 


Školní týden 22. - 26. února 2021

5. ročník

Čj         Procvičovat abecedu

            Abecedně řadit zadaná slova: Lenka, Bára, Petr, Jana, Anna, Čenda, Monika, Zdeněk

            Penál, tužka, nůžky, guma, kniha, aktovka, sešit, obal

            Tepláky, cvičky, žíněnka, kruhy, míče, švihadlo, hokejka

            Jablko, švestka, broskev, meloun, hruška, třešeň, banán

            Paprika, zelí, rajčata, brambory, hrách, salát, kapusta

           

            Párové souhlásky: Učebnice str. 35/2, 36/6, 37/9,10

            Sloh – pracovní sešit str. 25/11, 27/ 16,17

 

M        Pokračovat v pracovním sešitu

            Učebnice         str. 21/1, 2, 3, 4

                                    str. 24/2, 3, 4, 5

                                    str. 25/4, 5, 6, 7

                                   str. 27/1, 2, 3, 4, 5, 6

Př        e-test – lidské tělo

Vl         Vyprávění o starých časech – uč. str. 8 – 9, zápis str. 9 dole

            PS str. 6

 

8. ročník

Čj         Procvičovat vyjmenovaná slova str. 38/17

            Podstatná jména str. 28/24  

            str.31/5 (podtrhni podmět a přísudek, urči pád ostatních podstatných jmen)

            str.37/15

            Sloh – pracovní sešit str. 11/ 3a, b

 

M        Procvičovat písemné násobení a dělení dvouciferným číslem

            Slovní úlohy str. 23/14, 15, 16, 17, 18, 19

            Procvičování – zlomky

 

P          e- test – trávicí soustava

 

Z          e-test – průmysl, zemědělství, doprava

            e-test – obyvatelstvo, EU, NATO

D         Doba osvícení – zápis + PS str. 25/1, 2, 3; 26/4, 5

 


Vážení rodiče,

žáci, kteří jsou v karanténě, mají opět distanční výuku. 

Příští týden 15. – 19. února jsou jarní prázdniny.

Kdyby cokoliv, pište, volejte paní učitelce Farské.

Děkuji za pochopení M. Farská

 

Školní týden 8. – 12. února 2021

 

5. ročník

Čj        Procvičování spodoby

            Web cvičení 1, cvičení 2

            Hra – Spodoba BP

Aj        Opakování - Čísla

M        Procvičování počítání do 100 – Hra 1, Hra 2

Vl        Vykopávky, jak poznáváme minulost – uč. str. 6 – 7, zápis uč. str. 7 dole

            PS str. 4 – 5

 

6. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po Z

            Web cvičení 1, cvičení 2

            Hra – Vyjmenovaná slova po Z

Aj        Opakování My hobby – PS str. 21

M        Počítání do 10 000 s přechodem – Hra 1

D         Starověk – kolébka civilizace – uč. str. 34 – 36

            Vypracovat otázky do sešitu uč. 36/1, 2, 3, 4

Ov       Národ, stát a vlast – uč. str. 30 – 31, zápis do sešitu uč. str. 31 „tužka“

 

8. ročník

Čj        Číslovky

            Web cvičení 1, cvičení 2

            Hra – Bouchni krtka, který má číslovku

Aj        Opakování My World – Me and my school

M        Zlomky – cvičení 1

D         Doba osvícení – uč. str. 30 – 31 číst

            Video

Ov       Opakování – Občanské doklady

 


Testy vyplnit do středy 20. ledna 2021

 

Vlastivěda 5. ročník - pololetní opakování

Dějepis 8. ročník - pololetní opakování test

Test z přírodpisu č. 1 člověk kostra, č. 2 pohybová soustava, č.  3 krev

Test ze zeměpisu Povrch a obyvatelstvo

 

Od pondělí 4. ledna 2021 probíhá výuka ve škole.


Školní týden 14. - 18. 12. 2020 + domácí úkoly na vánoční prázdniny

5. ročník

M        Učebnice - str. 11/ 17,18

            str. 12/ 20, 21, 22, 23, 24, 25 (u slovních úloh napsat pouze příklad a odpověď)

            str. 13/ 3,4,5

            str. 14/ 8,9

Čj         Učebnice – str. 36/ 6, str. 37/ 9,10

            Pracovní sešit – str.9/ 4,5

            str. 10/ 6,7,8

            str. 11/ 10

 

6. ročník

M        Učebnice – str. 10 celá strana

            str. 11/ 23, 24

            str. 12/ 1-7

            str. 13/ celá strana

Čj         Procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M, P

            Učebnice str. 18/ 6, 7, 8, 9, 10, 11

            str. 19/ 13,14

                       

8. ročník

M        Do sešitu procvičovat písemné násobení a dělení

           Učebnice - str. 22/celá strana

               Písemné sčítání 1

               Písemné odčítání 1

               Zlomky

Čj           Učebnice - str. 25/8,10 (nad podstatná jména doplnit pády, poté vypsat všechna podstatná jména a určit vzor)

            str. 25/11

            str. 14, 15, 16

Nj          Hra Vánoce

 


Od středy 18.11.2020 probíhá prezenční výuka = žáci jsou ve škole.


Vážení rodiče,
na této stránce najde jednotlivé úkoly pro žáky podle ročníku. Úkoly budou zadávány na týden. V případě nejasností mě můžete telefonicky kontaktovat.

Každé pondělí a čtvrtek od 10 – 11 hod vyzvednutí pracovních listů a možnost konzultace. Vypracované úkoly průběžně odevzdávejte do školní schránky.

Úkoly zadávané od paní učitelky Farské: Prosím o zpětnou vazbu přes WhatsApp, Messenger nebo na email farska.misa@seznam.cz. Vyfotit a poslat. KDO NEODEVZDÁ V TERMÍNU, MÁ HODNOCENÍ 5. Děkuji Farská 


Úkoly 9. listopadu – 16. listopadu

 

VÝUKA JE POVINNÁ!!!!!!!!!!!!!!!! (TUDÍŽ I VYPRACOVÁVÁNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ)

 

5. ročník

Čj           Pracovní listy – 2x spodoba,  4x krátké, dlouhé samohlásky

               Pokračovat v písance

               Čítanka str. 13 O poslední vlaštovce

               Sloh PS – str.23/6

M           Pracovní listy - + - 100

               Pracovní sešit – str. 2 – 4(celé stránky)

               Procvičovat všechny násobky

Př           Učebnice str. 16 – Houby

               Pracovní sešit str. 14

Vl           Kdo žije v ČR – uč. str. 36 – 37

               PS str. 23

Aj           Pl – čísla do 10 PL

 

6. ročník

Čj           Pracovní listy- 4x vyjmenovaná slova B, L, M, urči rody podstatných jmen

               Učebnice – napsat do sešitu

                str. 14/34, 35

               str. 15/35, 38

               Sloh PS – str. 30 – Papírový drak

               Čítanka - str. 14, 15 – Jak lidé málem mluvit přestali

M           Učebnice str. 12, 13 – napsat všechna cvičení do sešitu

               Geometrie str. 14/1, 2, 3, 8

P            Učebnice str. 16 – 19 – Semena a plody, opiš či nalep zápis

               Odpovědi na otázky v učebnici str. 19

               Pracovní list – Květ, list

               Pracovní list – Ovoce, plody

Z             Pracovní listy – 5x opakování savana, tropický deštný les

Ov          Pošta – důležitá čísla

               PS str. 12

D            Vývoj člověka – uč. str. 15 – 17 zápis 

               PS str. 14 – 15 (cvičení 5 s pomocí učebnice str. 17 zelený text)

Aj           Ps – My family, my friends, str. 10, Pl/slovíčka se správnou výslovností - naučit

 

8. ročník

Čj           Pracovní listy – 2x podmět a přísudek, 1x vyjmenovaná slova – u podstatných jmen urči vzor a pád,

               1x příčestí minulé

               Sloh PS – str. 8/3

               Čítanka – str. 22 – Až vyrostu, bude ze mě kuchař

M           Učebnice str. 21/1 – napsat do sešitu všechny příklady

               Vymysli 10 příkladů na písemné násobení dvojciferným číslem

               Geometrie – narýsuj čtverec ABCD, a= 85mm, vypočítej obvod

               Narýsuj obdélník ABCD, a= 9cm, b= 45mm, vypočítej obvod

Z              Pracovní sešit – str. 5, 6 (voda)

               Stále opakovat s mapou probrané učivo

P            Učebnice str. 26-29 – Krev a oběhová soustava

               Zápis napiš či nalep do sešitu

               Učebnice str. 29 odpovědi na otázky

               Pracovní listy – krevní oběh

Nj           Číslovky – PL + PS 7 – 8 (rodokmen rodiny)

D            Rudolf II – PS str. 13 – 14

               Video

Aj           Učebnice, Numbers, numbers/sestav příklady na sčítání a vypočítej/

              Adam – Pl – základní jednoduché pozdravy, návaznost z předchozího PL

 


Školní týden 2. - 6. listopadu 2020

5. ročník

Čj        Pracovní list – párové souhlásky

            Samohláska a, Samohláska e, Samohláska i, Samohláska o, Samohláska u

            - všechna cvičení z webu opsat do sešitu

           Pokračovat v písance

M        Pracovní list +, - 100 (označené příklady), procvičovat všechny násobky!!!!

Př        test 1

            Učebnice str. 15 Byliny

            Pracovní sešit str. 13

Aj     Pl – opakování/pozdravy, představování/

Vl     Člověk a příroda - uč. str. 34 - 35 + PS 22/1, 2

        V úkolu č. 2 NESTŘÍHAT! Barevně označit ovoce - červeně, zeleninu - zeleně,
        obilniny - žlutě, 
jiné plodiny - modře.

 

6. ročník

Čj        Abeceda – řazení slov podle abecedy (všechna cvičení)

            Pracovní list – vyjmenovaná slova

            Pracovní sešit – str. 9/24, str. 10/1, 2, 3

M        Procvičovat všechny násobky!!!!

            Učebnice str. 10, 11 (vypracovat do sešitu)

P         web - části rostliny

            Vyplnit pracovní sešit str. 6

Z         web - Krajina

Aj  Ps - Animals, str. 9, věty přepiš do sešitu, přelož, můžeš vybarvit

Ov       Pošta – uč. str. 14 – 15 – zápis do sešitu „tužka“ ze strany 15

            PS str. 11

D         Pravěk úvod – uč. str. 12 – 14 + zápis do sešitu 

            PS str. 12 – 13

 

8. ročník

Čj        Procvičování pádů – web – pády podstatných jmen, přiřazení pádů PJ

            Pracovní listy – vyjmenovaná slova, podmět a přísudek

M        Procvičovat příklady na písemné dělení a násobení – učebnice str. 16/ 13, 14

            Slovní úlohy – cvičení 10, 11, 12, 15, 16

            Převody jednotek – cvičení 18

P         Opakovat kostra a svalstvo – učebnice str. 14 – 24

            Procvičovat – web člověk

Z         Evropa poloha, povrch

Aj  Učebnice, Numbers, numbers, str. 9/opiš, přelož/

      Adam – Pl – základní jednoduché pozdravy – naučit číst podle Pl, napiš podle předlohy

D   Rudolf II. - uč. str. 14 - 15 + zápis s doplňováním přepsat do sešitu

Nj   pro Marka: PL - přivlastňovací zájmena vysvětlení 

       Rodina PS 6/1 spoj čarou; PS 6/2 dopiš věty

       

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm