IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

Úvod Úvod / Domácí úkoly / IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

Od středy 18.11.2020 probíhá prezenční výuka = žáci jsou ve škole.

 


Vážení rodiče,
na této stránce najde jednotlivé úkoly pro žáky podle ročníku. Úkoly budou zadávány na týden. V případě nejasností mě můžete telefonicky kontaktovat.

Každé pondělí a čtvrtek od 10 – 11 hod vyzvednutí pracovních listů a možnost konzultace. Vypracované úkoly průběžně odevzdávejte do školní schránky.

Úkoly zadávané od paní učitelky Farské: Prosím o zpětnou vazbu přes WhatsApp, Messenger nebo na email farska.misa@seznam.cz. Vyfotit a poslat. KDO NEODEVZDÁ V TERMÍNU, MÁ HODNOCENÍ 5. Děkuji Farská 


Úkoly 9. listopadu – 16. listopadu

 

VÝUKA JE POVINNÁ!!!!!!!!!!!!!!!! (TUDÍŽ I VYPRACOVÁVÁNÍ ZADANÝCH ÚKOLŮ)

 

5. ročník

Čj           Pracovní listy – 2x spodoba,  4x krátké, dlouhé samohlásky

               Pokračovat v písance

               Čítanka str. 13 O poslední vlaštovce

               Sloh PS – str.23/6

M           Pracovní listy - + - 100

               Pracovní sešit – str. 2 – 4(celé stránky)

               Procvičovat všechny násobky

Př           Učebnice str. 16 – Houby

               Pracovní sešit str. 14

Vl           Kdo žije v ČR – uč. str. 36 – 37

               PS str. 23

Aj           Pl – čísla do 10 PL

 

6. ročník

Čj           Pracovní listy- 4x vyjmenovaná slova B, L, M, urči rody podstatných jmen

               Učebnice – napsat do sešitu

                str. 14/34, 35

               str. 15/35, 38

               Sloh PS – str. 30 – Papírový drak

               Čítanka - str. 14, 15 – Jak lidé málem mluvit přestali

M           Učebnice str. 12, 13 – napsat všechna cvičení do sešitu

               Geometrie str. 14/1, 2, 3, 8

P            Učebnice str. 16 – 19 – Semena a plody, opiš či nalep zápis

               Odpovědi na otázky v učebnici str. 19

               Pracovní list – Květ, list

               Pracovní list – Ovoce, plody

Z             Pracovní listy – 5x opakování savana, tropický deštný les

Ov          Pošta – důležitá čísla

               PS str. 12

D            Vývoj člověka – uč. str. 15 – 17 zápis 

               PS str. 14 – 15 (cvičení 5 s pomocí učebnice str. 17 zelený text)

Aj           Ps – My family, my friends, str. 10, Pl/slovíčka se správnou výslovností - naučit

 

8. ročník

Čj           Pracovní listy – 2x podmět a přísudek, 1x vyjmenovaná slova – u podstatných jmen urči vzor a pád,

               1x příčestí minulé

               Sloh PS – str. 8/3

               Čítanka – str. 22 – Až vyrostu, bude ze mě kuchař

M           Učebnice str. 21/1 – napsat do sešitu všechny příklady

               Vymysli 10 příkladů na písemné násobení dvojciferným číslem

               Geometrie – narýsuj čtverec ABCD, a= 85mm, vypočítej obvod

               Narýsuj obdélník ABCD, a= 9cm, b= 45mm, vypočítej obvod

Z              Pracovní sešit – str. 5, 6 (voda)

               Stále opakovat s mapou probrané učivo

P            Učebnice str. 26-29 – Krev a oběhová soustava

               Zápis napiš či nalep do sešitu

               Učebnice str. 29 odpovědi na otázky

               Pracovní listy – krevní oběh

Nj           Číslovky – PL + PS 7 – 8 (rodokmen rodiny)

D            Rudolf II – PS str. 13 – 14

               Video

Aj           Učebnice, Numbers, numbers/sestav příklady na sčítání a vypočítej/

              Adam – Pl – základní jednoduché pozdravy, návaznost z předchozího PL

 


Školní týden 2. - 6. listopadu 2020

5. ročník

Čj        Pracovní list – párové souhlásky

            Samohláska a, Samohláska e, Samohláska i, Samohláska o, Samohláska u

            - všechna cvičení z webu opsat do sešitu

           Pokračovat v písance

M        Pracovní list +, - 100 (označené příklady), procvičovat všechny násobky!!!!

Př        test 1

            Učebnice str. 15 Byliny

            Pracovní sešit str. 13

Aj     Pl – opakování/pozdravy, představování/

Vl     Člověk a příroda - uč. str. 34 - 35 + PS 22/1, 2

        V úkolu č. 2 NESTŘÍHAT! Barevně označit ovoce - červeně, zeleninu - zeleně,
        obilniny - žlutě, 
jiné plodiny - modře.

 

6. ročník

Čj        Abeceda – řazení slov podle abecedy (všechna cvičení)

            Pracovní list – vyjmenovaná slova

            Pracovní sešit – str. 9/24, str. 10/1, 2, 3

M        Procvičovat všechny násobky!!!!

            Učebnice str. 10, 11 (vypracovat do sešitu)

P         web - části rostliny

            Vyplnit pracovní sešit str. 6

Z         web - Krajina

Aj  Ps - Animals, str. 9, věty přepiš do sešitu, přelož, můžeš vybarvit

Ov       Pošta – uč. str. 14 – 15 – zápis do sešitu „tužka“ ze strany 15

            PS str. 11

D         Pravěk úvod – uč. str. 12 – 14 + zápis do sešitu 

            PS str. 12 – 13

 

8. ročník

Čj        Procvičování pádů – web – pády podstatných jmen, přiřazení pádů PJ

            Pracovní listy – vyjmenovaná slova, podmět a přísudek

M        Procvičovat příklady na písemné dělení a násobení – učebnice str. 16/ 13, 14

            Slovní úlohy – cvičení 10, 11, 12, 15, 16

            Převody jednotek – cvičení 18

P         Opakovat kostra a svalstvo – učebnice str. 14 – 24

            Procvičovat – web člověk

Z         Evropa poloha, povrch

Aj  Učebnice, Numbers, numbers, str. 9/opiš, přelož/

      Adam – Pl – základní jednoduché pozdravy – naučit číst podle Pl, napiš podle předlohy

D   Rudolf II. - uč. str. 14 - 15 + zápis s doplňováním přepsat do sešitu

Nj   pro Marka: PL - přivlastňovací zájmena vysvětlení 

       Rodina PS 6/1 spoj čarou; PS 6/2 dopiš věty

       

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm