III. třída paní učitelka Mgr. Farská

Úvod Úvod / Domácí úkoly / III. třída paní učitelka Mgr. Farská

III. třída paní učitelka Mgr. Farská

Školní týden 8. – 12. března 2021

 

2. ročník

Čj        Slabikář str. 61 – 62 číst

            PS str. 50

            Písanka – doplň slovo, napiš odpověď; malé psací „r“– str. 2/58 – 2/59

M        Rozklady a sčítání v oboru do 9 – PS str. 37

            Počítání do 9 HRA

           Hravá matematika - str. 50 - počítání do 8

Prv      Nákup – PS Prvouka 2 str. 19 – 20

 

3. ročník       

Čj        Čtení s porozuměním – Slabikář str. 81 – 82

            Písanka – Velké psací Ř – písanka str. 3/63 – 64

Aj        Hračky – HRA

M        Matěj – uč. str. 42/4, 5 do malého sešitu

            Adam PS – str. 24 – 27

            Počítání do 20 s přechodem – procvičování

Prv      Lidé a společnost – v knihovně, v obchodě, u rybníka – PS str. 44 – 46

 

4. ročník

Čj        Dvojhláska au, ou – vysvětlení uč. str. 57 - stačí ústně

            PS vypracovat str. 12

Aj        Barvy – HRA – odpověď na otázky (Pozor!!! Musíš číst věty.)

M        Písemné odčítání – vysvětlení uč. str. 41 (ústně)

            PS vypracovat str. 21 – 22

Př        Třídíme odpad, chráníme přírodu, opakování – učebnice str. 42 – 43  

            PS vypracovat str. 43 – 45  

Vl        Dopravní situace – uč. str. 43 – 44  

            PS vypracovat str. 28 -29

 

6. ročník

Čj        Slovo nadřazené - (slovo nadřazené: ke slovu JABLKO je slovo OVOCE)

            Hra slovo nadřazené

            Hravá čítanka – O perníkové chaloupce 1 – str. 64 - 65

            Písanka – str. 12 – 13

Aj        My farm – uč. str. 16 – 17 vysvětlení

            (How many XXX have you got? = Kolik máš xxx?)

            PS str. 29

M        Geometrické tvary – e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

            Opiš do sešitu a vypočítej 1. sloupeček č. 87

            Porovnávání čísel web cvičení

D         Egypt – zápis

            PS str. 28

Ov       Království nebo republika – uč. str. 34 – 35 – zápis str. 34

            PS str. 24 nahoře

 

7. ročník

Čj        Vzory PJ rodu mužského – video

            Vypracovat do sešitu učebnice str. 46/5

            Hra – Vzory PJ rodu mužského

            Sloh – Dopis – uč. str. 78 vysvětlení + PS str 25/13 a, b,; 26/e

Aj        Příběh – uč. str. 69 + PS str. 37

M        Počítání do 10 000 – PS str. 23 – 24  

D         Jak se lidé oblékali – uč. str. 40 – 41 - video

            PS – str. 22

Ov       Opakování – hra Pravdivý x nepravdivý výrok

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář – číst str. 36 – 66  

Ps        Písanka malé psací „t“ str. 19

            Malý sešit psát hůlkovým písmem řádek LA, LO, LU, LE, LI

M        Počítání do 5 – učebnice str. 58/2 PŘEPIŠ příklady do sešitu

VU      Pozoruj změny v přírodě

 

9. ročník speciální

Čt        Slovo nadřazené - (slovo nadřazené: ke slovu JABLKO je slovo OVOCE)

            Hra slovo nadřazené

            Hravá čítanka – O perníkové chaloupce 1 – str. 64 - 65

Ps        Velké psací B – str. 3/54 – 3/56

M        Geometrické tvary – e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

            Opiš do sešitu a vypočítej 1. sloupeček č. 87

ZkOv Peníze a jejich funkce – vysvětlení + e-pracovní list - video Dějiny peněz       

               Ochranné prvky českých bankovek  video

ZkD    O trzích a platidlech – vysvětlení + e-test

 

10. ročník speciální

Čt        Slovo nadřazené - (slovo nadřazené: ke slovu JABLKO je slovo OVOCE)

            Hra slovo nadřazené

            Hravá čítanka – O perníkové chaloupce 1 – str. 64 - 65

Ps        Písanka – str. 12 – 13

M        Geometrické tvary – e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

            Opiš do sešitu a vypočítej 1. sloupeček č. 87

ZkOv Peníze a jejich funkce – vysvětlení  + e-pracovní listvideo Dějiny peněz

               Ochranné prvky českých bankovek  video

ZkD    O trzích a platidlech – vysvětlení  + e-test

 

 


Vážení rodiče,
následující asi 3 týdny bude probíhat distanční výuka. Na stránky budu vkládat úkoly na týden, rozděleno podle ročníků. Kdyby cokoliv bylo nejasné, prosím o telefonický kontakt (číslo je v žákovské knížce).
Prosím o zpětnou vazbu přes WhatsApp, Messenger nebo na email farska.misa@seznam.cz.

Děkuji za spolupráci Farská

 

Školní týden 1. – 5. března 2021

 

2. ročník

Čj        Dvojhláska OU, AU – PL kopie

            Web cvičení

            Slabikář str. 57 - 60   číst

            Písanka – c, C, ? – dopsat do str. 2/57

M        Porovnávání a rozklady v oboru do 9 – PS str. 35 - 36

            Porovnávání čísel HRA (musíš označit všechny správné možnosti)

Prv      Masopust – Školní družina str. 32 – 33

 

3. ročník

Čj        Čtení s porozuměním – Slabikář str. 79 - 80

            Procvičování čtení dě, tě, ně – web cvičení

            Písanka – Velké psací Ř – písanka dopsat do str. 3/62 – video

Aj        Hračky – poslech písničky

M        Počítání do 20 – uč. str. 40/1, 6, 7 do malého sešitu

            PS – ADAM VYPRACOVAT VŠE AŽ DO str. 23

            Počítání do 20 s přechodem – hra

Prv      Lidé a společnost – povolání, u lékaře, v divadle – PS str. 41 – 43

 

4. ročník

Čj        Krátká, dlouhá samohláska (y,ý, o, ó,u, ů ú) – vysvětlení uč. str. 53 – 55

            PS vypracovat str. 10 – 11

Aj        Barvy - hra

M        Písemné sčítání – vysvětlení uč. str. 38 – 38

            PS vypracovat str. 18 – 20

Př        Suroviny a výrobky, výroba potravin, papíru a skla – učebnice str. 38 – 41

            PS vypracovat str. 40 – 42

Vl        Nebezpečné situace, kdo mi může v nebezpečí pomoci – uč. str. 38 – 42

            PS vypracovat str. 26 – 27

 

6. ročník

Čj        Procvičování doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list

            Cvičení přepiš do sešitu

            Písanka – str. 9 – 11

Aj        My farm – uč. str. 44/2 – opsat slovíčka

            Písnička – Strýček Donald

            PS str. 28

M        Počítání do 20 s přechodem – hra

            Počítání do 100 – uč. str. 18/13, 14

            Počítání do 100 po 10 - hra

D         Egypt – uč. str. 37 – 39 číst

            Video

Ov       Státní symboly – uč. str. 32 - 33 – zápis str. 33

            Hra státní symboly

Z         Pracovní sešit – 18, 19/ ekologické problémy     (do 12.3.)

str.20/krajina a mapa

str.21/světové strany

Učebnice str. 23 – přečíst

P         Učebnice str. 41–42/ odpovědi na otázky za pomocí učebnice, dvouděložné rostliny     (do 12.3.)

Pracovní sešit str. 10, 11 - doplň za pomocí učebnice

 

 

7. ročník

Čj        Vzory PJ rodu mužského – Hravá čeština str. 50/20; 51/21

            Hra – Rod mužský životný x neživotný

Aj        Oblečení – PL - video, písnička

            PS str. 36

M        Počítání do 10 000 – PS str. 21 – 22

D         O slohu gotickém – video

            PS – dokončit str. 21

Ov       Politické strany – uč. str. 36 + zápis „!“ str. 36

P         Učebnice str. 20, 21 Korýši, odpovědi na otázky z učebnice    (do 12.3.)

Z         Učebnice str. 20, 21    (do 12.3.)

           Pracovní sešit str. 11, 12

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář – číst str. 59 – 62

Ps        Písanka malé psací „t“ str. 17 – 18 video

            Malý sešit psát hůlkovým písmem řádek MA, MO, MU, ME, MI

M        Méně – více PS str. 46 – 47

VU      Školní družina str. 32 – 33

 

9. ročník speciální

Čt        Procvičování doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list

            Cvičení přepiš do sešitu

Ps        Opis, přepis str. 3/51 – 3/53

M        Počítání do 20 s přechodem – hra

            Počítání do 100 po 10 - hra

ZkOv Hospodaření rodiny – strana 1, strana 2 + e-pracovní list

ZkD    Rytíři a turnaje – vysvětlení + e-pracovní list

ZkCh  Pracovní listy z opakování a procvičováním témat VODA, VZDUCH (do 12.3.)

 

10. ročník speciální

Čt        Procvičování doplňování di, ti, ni, dy, ty, ny – e-pracovní list

            Cvičení přepiš do sešitu

Ps        Písanka – dopsat do str. 11

M        Počítání do 20 s přechodem – hra

            Počítání do 100 po 10 - hra

ZkOv Hospodaření rodiny – strana 1strana 2 + e-pracovní list

ZkD    Rytíři a turnaje – vysvětlení e-pracovní list

ZkCh  Pracovní listy z opakování a procvičováním témat VODA, VZDUCH (do 12.3.)

 


Školní týden 22. – 26. února 2021

 

9. ročník speciální

Čt        E-pracovní list di, ti, ni

M        Počítání s jednotkami hmotnosti e-pracovní list

ZkOv Povolání e-pracovní list (dopiš název povolání + přesuň číslo s obrázku)

ZkD    Stolování ve středověku

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Narozeninová – str. 62 – 63

M        Počítání s jednotkami hmotnosti e-pracovní list

ZkOv Povolání e-pracovní list   (dopiš název povolání + přesuň číslo s obrázku)

ZkD    Stolování ve středověku

 


Anglický jazyk - 4. ročník Barvy 1

                          4. ročník Barvy 2


Vážení rodiče,

žáci, kteří jsou v karanténě, mají opět distanční výuku. smiley

Příští týden 15. – 19. února jsou jarní prázdniny.

Kdyby cokoliv, pište, volejte. Děkuji za pochopení M. Farská

 

Školní týden 8. – 12. února 2021

 

2. ročník

Čj        Hláska a písmeno H. h

            Web cvičení 1, cvičení 2 – vyfotit, poslat

            Čtení - PS str. 47

            písanka 3. díl – malé psací b, c - str. 2/52 - 53

M        počítání do 8 – PS str. 30 – 31

 

3. ročník

Čj        Slabikář – procvičovat čtení jednoduchých vět

M       Počítání s přechodem do 20 e-pracovní list pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak počmárali domeček – str. 60 - 61 – číst – e-pracovní list

M        Počítání s přechodem do 20 e-pracovní list

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak počmárali domeček – str. 60 - 61 – číst – e-pracovní list

M        Počítání s přechodem do 20 e-pracovní list

 


Čtení - Vhodné slovo

                Vhodné slovo 2.

Český jazyk 7. ročník - Hra vzory rodu ženského

                                                  Urči vzor podstatného jména rodu ženského

 

Hudební výchova - hra hudební nástroje

                               hra hudební nástroje 2

 

Od pondělí 4. ledna 2021 probíhá výuka ve škole.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v následujícím týdnu jsem měla naplánovanou vánoční dílnu a posezení ve třídě, zadávám úkoly na procvičení. Děkuji za spolupráci M. Farská

 

Školní týden 14 - 18. prosince

VŠICHNI – vánoční písnička poslech

 

2. ročník

Čj        Písmeno Z - web cvičení 1, cvičení 2 – vyfotit, poslat

M        Počítání do 6 e-pracovní list

 

3. ročník

Čj        Čtení s porozuměním e-pracovní list pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

M        Počítání do 20 e-pracovní list 

 

4. ročník

Čj        Slova souznačná, opačného významu e-pracovní list (pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND)

            Hra slova opačného významu

Aj         Hra Vánoce

M        Počítání do 100 bez přechodu e-pracovní list

 

6. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po S – web cvičení

            e-pracovní list 1

Aj         Hra Vánoce

M        písemné sčítání e-pracovní list

 

7. ročník

Čj        procvičování – rod PJ e-pracovní list1, urči rod, číslo, pád e-pracovní list 2

Aj         Hra Vánoce

M        písemné sčítání e-pracovní list

 

3. ročník speciální

Čt        Procvičovat čtení slabik s probranými písmeny

M        Procvičovat počítání v oboru do 5

 

9. ročník speciální

Čt        procvičování di, ti, ni: e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

                Hra slova opačného významu

M        písemné sčítání e-pracovní list

 

10. ročník speciální

Čt        procvičování di, ti, ni: e-pracovní list 1, e-pracovní list 2

           Hra slova opačného významu

M        písemné sčítání e-pracovní list

 


Od středy 18.11.2020 probíhá prezenční výuka = žáci jsou ve škole.


Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se žáci vrátí do lavic ve středu 18. listopadu, dávám úkoly pouze na pondělí. V úterý je státní svátek. Prosím, aby si ve středu donesli do školy žáci VŠECHNY sešity, pracovní sešity a učebnice.

Děkuji za spolupráci M. Farská

 

Pondělí 16. listopadu

 

2. ročník

Čj        PS str. 23

            Web cvičení 1, cvičení 3 – vyfotit, poslat

            písanka 2. díl – malé psací p – str. 2/26 (horní 4 řádky)

M        e-pracovní list (pokračuj s tvarové řadě) pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

3. ročník

Čj        Slabikář – opakování písmene V str. 9

M        e-pracovní list (pokračuj s tvarové řadě) pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

4. ročník

Čj        e-pracovní list Věta tázací pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

            Písanka str. 9 – psaní i, doplň první písmeno

M        e-pracovní list (pokračuj s tvarové řadě) pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

 

6. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po M – PS 13/1, 2, 3, 4

M        e-pracovní list 1 písemné sčítání

 

7. ročník

Čj        Předpona vy, vý (přeskočím mě, mně)

            Hravá Čj str. 19 celá – předpony, pravopis

            e-pracovní list předpona - předložka

M        e-pracovní list 1 písemné sčítání

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář čtení s písmenem L str. 48 číst

M        kopie uč. str. 54 – číselná řada – dopiš čísla

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak hráli divadlo – str. 34 - číst

M        e-pracovní list 2 sčítání

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak hráli divadlo – str. 34 - číst

M        e-pracovní list 2 sčítání

 


Vážení rodiče,
vložila jsem nové úkoly pro tento týden. Kdyby cokoliv bylo nejasné, prosím o telefonický kontakt (číslo je v žákovské knížce).
Prosím o zpětnou vazbu přes WhatsApp, Messenger nebo na email farska.misa@seznam.cz.

Děkuji za spolupráci Farská


Školní týden 9. – 13. listopadu 2020

 

Všichni: Legenda o svatém Martinovi - poslechněte si :-) 

 

2. ročník

Čj        Slabikář – číst str. 24 – 25 – slova a věty s písmenem D

            PS str. 22

            Web cvičení 1, cvičení 3 – vyfotit, poslat

            písanka 2. díl – malé psací p – str. 2/25, video

            web cvičení 1 – vyfotit, poslat

M        Číslo 0 – uč. str. 8 – 9 ústně

            Psaní číslice 0 – video

            PS str. 12 – 13

            Hravá M - + - do 6 str. 28

Prv      Podzim na zahradě – Školní družina str. 13 – 14

           Výlov rybníka – PS str. 8

 

3. ročník

Čj        Slabikář – opakování písmene V str. 36 – 38

                        + čtení dě, tě, ně str. 112

            Čtení dy, ty, ny, di, ti, ni – video vysvětlení

            Písanka – 2. díl – opakování psaní u, U, e str. 3/25 – 27

M        Stejně, více, méně – uč. 17 – video vysvětlení

            PS str. 14/1 – úloha stejně

            Hravá M – str. 14 – 15 – psaní čísel, počítání s penězi

Prv      Narozeniny – PS str. 23

Aj        Barvy – písnička

 

4. ročník

Čj        Opakování druhy vět – uč. str. 27/8, 9, 10 do sešitu

            e-pracovní list Věta oznamovací pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

            PS str. 4 /3, 4

            Písanka str. 8 – psaní u, U

M        Odčítání bez přechodu 10 – učebnice str. 22 vysvětlení

            Vypracovat do sešitu uč. str. 22/2

            PS str. 7/4

Aj        Školní potřeby – e-pracovní list podle PS str. 12

Vl        Pravidla v dopravě – uč. str. 18 – 19

            PS str 14 – 15

Př        Podzim na zahradě, u řeky, opakování – uč. str. 16 - 18

            PS str. 16 – 18

 

6. ročník

Čj        Vyjmenovaná slova po L – PS 12/3, 4, 5

            Vyjmenovaná slova po P – uč. str. 16 – opsat červený rámeček - video

            e-pracovní list vyjmenovaná slova B,L,M – pošlete FINISH, doplníte jméno a SEND

M        Zaokrouhlování – uč. str. 28 – vysvětlení nahoře – video vysvětlení

           do malého sešitu uč. 28/1

            PS 10/15

            Ge – Porovnávání úseček uč. str. 77 dole

            PS 33/1 dole

Aj        Moje rodina – uč. str 22 číst + písnička

           Slovíčka opsat uč. str. 44/3. sloupeček

           PS str. 10/1, 2

Ov       Pošta – důležitá čísla

            PS str. 12

D         Vývoj člověka – uč. str. 15 – 17 + zápis 

            PS str. 14 – 15 (cvičení 5 s pomocí učebnice str. 17 zelený text)

F             Opakování jednotek délky a objemu

P            Učebnice str. 16 – 19 – Semena a plody, opiš či nalep zápis

               Odpovědi na otázky v učebnici str. 19

               Pracovní list – Květ, list

               Pracovní list – Ovoce, plody

Z             Pracovní listy – 5x opakování savana, tropický deštný les

 

7. ročník

Čj        Předpona bě, vě, bje, vje

            uč. str. 26/21 do sešitu

            Hravá Čj str. 17 celá – předpony, pravopis

            Web cvičení 1

            Sloh – názvy místa PS str. 10/5c, str. 11/ f, g

M        Zaokrouhlování – uč. str. 28 – vysvětlení nahoře – video vysvětlení

           do malého sešitu uč. 28/1

            PS 10/15

            Ge – Porovnávání úseček uč. str. 77 dole

            PS 33/1 dole

Aj        Sloveso TO HAVE – uč. str. 50

            PL 

            E-pracovní list I´ve got… - po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

Ov       Vztah k postiženým lidem – uč. str. 20 – 21  + zápis ! opsat

            PS str. 11

D         Románský sloh – uč. str. 20 – 21 - prezentace

            PS 12

P            Učebnice str. 14, 15 – Mlži a hlavonožci

               Učebnice str. 15 odpovědi na otázky

Z             Učebnice str. 10, 11 – Živá příroda kolem nás

               Učebnice str. 11 odpovědi na otázky

               Pracovní sešit – str. 6

F             e- test

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář čtení s písmenem L str. 39 – 47 číst

Ps        Hvězdička str. 15 – dvoustránka čáry

            Hravá písanka str. 5 – kapička, str. 6 – malé psací a

M        kopie uč. str. 53 – číselná řada – dopiš čísla

           PS str. 23 – méně, více

VU      Školní družina – Na zahradě str. 14

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Co kde je – str. 32 – 33 (rýmy)

            Slova ze čtyřsměrky doplň vhodně do textu

            Web cvičení di, ti, ni, dy, ty, ny – vyfotit, poslat – cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3

Ps        2. díl – str. 3/25 – 27 – opakování u, U, e

M        Písemné sčítání PS str. 11

            E-pracovní list Písemné sčítání – po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

            Matýskova M – str. 14

ZkOv   Správné chování – E-pracovní list 

ZkD     Doba bronzová – text,  E-pracovní list Doba bronzová

ZkCh     Z pracovních listů opakovat voda, vzduch

ZkP        Pracovní listy – Části rostlin, chráněné rostliny

               Pracovní listy – Roční období a měsíce v roce

ZkZ        Opakovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Co kde je – str. 32 – 33 (rýmy)

            Slova ze čtyřsměrky doplň vhodně do textu

            Web cvičení di, ti, ni, dy, ty, ny – vyfotit, poslat – cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3

Ps        písmeno ch, Ch – str. 23

M        Počítání po 100 do 1000 – PS str. 13

            Matýskova M – str. 12 – 14

ZkOv   Šikana – e-pracovní list (označ správné chování)

            - po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

ZkD    Doba bronzová – text,  E-pracovní list Doba bronzová

ZkCh     Z pracovních listů opakovat voda, vzduch

ZkZ        Opakovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 


Školní týden 2. - 6. listopadu 2020

 

2. ročník

Čj        Hláska a písmeno D, d

            Kopie – písmeno D – nalepit do modrého sešitu

            Kopie PL – rychlovazač

            Slabikář – číst str. 22 – 23

            PS str. 21

            písanka dopsat 1. díl

M        Počítání s číslem 6 – PS str. 10 – 11

Prv      Podzim – PS str. 6 – 7 (nepsat slovo zelí, psát slovo „víno“)

 

3. ročník

Čj        Slabikář – opakování písmene N str. 33 – 35

                        + čtení dě, tě, ně str. 111

            Písanka – dopsat 1. díl 3/22 – 24

M        PS str. 10 – 13

            Hravá M – str. 13

Prv      Rodina – PS str. 22

 

4. ročník

Čj        Věta rozkazovací – uč. str. 26/7 do sešitu

            PS str. 4/1, 2

            Písanka str. 6 – 7

M        Sčítání odčítání jednotek bez přechodu 10 – učebnice str. 21 dole vysvětlení

            Vypracovat do sešitu uč. str. 22/1

            PS str. 6

Aj        PS str. 10 – mluvit podle vět na stránce dole

Vl        Pravidla v organizacích – uč. str. 16 – 15

            PS str 13

Př        Keře, Lesní plody, Podzim v sadu – uč. str. 12 – 15

            PS str. 13 – 15

 

6. ročník

Čj        Hravá Čj – str. 34 – 35 barevně vyznač slova příbuzná

            PS str. 11/5

            Sloh – Jak doma pomáhám – PS str 32/2

M        Jednotky délky, váhy, objemu – uč. str. 24 – opsat do sešitu

            PS 10/14

Aj        Školní potřeby – uč. str 18 číst + PS str. 8 – 9

Ov       Pošta – uč. str. 14 – 15 – zápis do sešitu „tužka“ ze strany 15

            PS str. 11

D         Pravěk úvod – uč. str. 12 – 14 + zápis do sešitu 

            PS str. 12 – 13

P          https://forms.gle/gorVhU99nVhcmG1P9

            vyplnit pracovní sešit str. 6

Z         https://forms.gle/hSzYLSsBoZYHrSCLA

 

7. ročník

Čj        Předpona ob-, v-   uč. str. 25 dole

            uč. str. 26/18 a) do sešitu

            Hravá Čj str. 16/11

            Web cvičení 1

            Sloh – Můj den PS str. 10/5a)

M        Jednotky délky, váhy, objemu – uč. str. 24 – opsat do sešitu

            PS 10/14

Aj        Pets – uč. str. 48

            PL  + PS str. 26

Ov       Péče o děti bez rodiny – uč. str. 17 – 19 + zápis do sešitu 

            PS str. 10

D         O životě na vesnici – uč. str. 18 – 19 + zápis do sešitu 

            PS 11

P          opakovat učebnice str. 12, 13

Z         https://forms.gle/PMfeSbiwCA9hukNe8    

 

3. ročník speciální

Čt        Slabikář srov. 37 – 38 číst

Ps        Hvězdička str. 14 – dvoustránka čáry

            Hůlkové písmeno V do malého sešitu – podle PL

M        PS str. 22

VU      Školní družina – Podzim str. 12 – 13

 

9. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak pejsek nakupoval – str. 30 – 31

            Tabulka dole = doplň slovo do tabulky na počáteční písmeno

(nápoj na D, např. džus, ovoce na D, např. datle, zelenina na D, např. dýně, ostatní potraviny na D, např. dort)

Ps        dopsat 1. díl – str. 3/22 – 24

M        Měření úseček PS str. 10

            Písemné sčítání – video

            Uč. str. 11/2, 3, 4 do malého sešitu)

ZkOv   Práva a povinnosti žáků školy - text + e-test 

ZkD     Opakování Doba kamenná - e-test 

ZkZ     https://forms.gle/qtovPMJKQTLhijx49

ZkCh   https://forms.gle/ACwdhNr9MTeLqsEb7

 

10. ročník speciální

Čt        Hravá čítanka – Jak pejsek nakupoval – str. 30 – 31

            Tabulka dole = doplň slovo do tabulky na počáteční písmeno

(nápoj na D, např. džus, ovoce na D, např. datle, zelenina na D, např. dýně, ostatní potraviny na D, např. dort)

Ps        písmeno C, Č – str. 22

M        Počítání po 100 do 1000 – PS str. 12

            Web cvičení 1, cvičení 2 – vyfotit, poslat

ZkOv   Šikana – PL + e-test 

ZkD     Opakování Doba kamenná - e-test 

ZkF     https://forms.gle/bfWcZx6Zv5okD3YU8

ZkZ     https://forms.gle/qtovPMJKQTLhijx49

ZkCh   https://forms.gle/ACwdhNr9MTeLqsEb7

 

 

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm