II. třída paní učitelka Mgr. Středová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / II. třída paní učitelka Mgr. Středová

II. třída paní učitelka Mgr. Středová

Od středy 18.11.2020 probíhá prezenční výuka = žáci jsou ve škole.

 


Distanční výuka od 9. listopadu do 14. listopadu 2020

Všem rodičům a dalším rodinným příslušníkům, kteří se svým dětem věnují, velmi děkuji.

 

3. roč. spec.

Čt – čtení slabik, slov, krátkých vět, nové písmeno E,e/kartičky/, skládání textu podle předlohy - Ema má….střídání barev - kostičky

PS – zuby – pila, předepsaný sešit, hravá písanka str. 9 kapky

M – samostatně napiš, zápis příkladu podle předlohy/1+1= 2/, předepsané v malém sešitě,

            PS s. 20, 21, 27. Číslo 3 PL č. 27

            Učebnice – str. 17, 19, zápis do sešitu

VU -  PL – podzim, příroda na podzim, lisování listů

Hv -  hudební nástroje

Pv   - vystřihovánka

TV – dřepy

 

4. roč. spec.

Čt – čítanka  - čtení ma, má, slova, věty. Pl č. 45.  Slabika Ma – vyhledat v textu, číst slabiky

Ps – opakování, čtení napsaného

M – PS, příklady do 8, vybarvování PL podle čísel a barev

VU – PL –podzimní příroda, sbírání a lisování listů

Hv – hudební nástroje

Pv - vystřihovánka

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Sv – střídání barev podle předlohy – nyní více barev

Rv – vyhledat v textu E, Pl č. 13, spoj, co k sobě patří/číslo 2/. Vybarvi obrázek Podzim

 PL č. 26, 27/psaní 2, PL – traktor jede/

Hv – hudební nástroje

Pv – vystřihovánka

 

7. roč. spec.

Čt – hravá čítanka str. 20, tajenka, kresba podle textu. Čítanka, opis str. 20/Je to tak/

Ps – str. 3/80,81

M  - Pl/násobení, dělení/, procvičování- jednotky hmotnosti, délky, Pl č. 64,66,63

Zk F -  Pl – druhy paliva

ZkOv   Regionální pověsti – text 1, text 2 + PL

ZkP        Pracovní list- Roční období a měsíce v roce

ZkZ        Procvičovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 

9. roč. spec.

Čt – Zajímavé čtení str. 24,25, rozlišení kniha/časopis

Ps -  psaní básně na PC

M - PL –str. 13,14, učebnice str. 8, procvičování násobilky, dělení PL, slovní úlohy, vážení

ZkOv   Správné chování – E-pracovní list – po vyplnění FINISH, doplnit jméno a SEND

ZkD     Doba bronzová – text,  E-pracovní list Doba bronzová

ZkCh     Z pracovních listů opakovat voda, vzduch

ZkP        Pracovní listy – Části rostlin, chráněné rostliny

               Pracovní listy – Roční období a měsíce v roce

ZkZ        Opakovat podle atlasu – řeky, pohoří, části ČR, sousední státy

 

6. roč.  

Čj – slabikář –  čtení jednoduchých vět, orientace v textu/opakování/

Ps – opiš str. 6, 7, písanka č. 3, 4 -  3/81

M - +, - do 10 000, str. 9,11,12, 13

P  – učebnice s. 20, 21/funkce rostlinného těla/, PS str. 7/1,2

D – pravěk

Aj        Moje rodina – uč. str 22 číst + písnička

            Slovíčka opsat uč. str. 44/3. sloupeček

            PS str. 10/1, 2

Ov       Pošta – důležitá čísla

            PS str. 12

Z             Pracovní listy – 5x opakování savana, tropický deštný les

F             Pracovní list – převody jednotek

               Pracovní list- jednotky délky a objemu

 


Distanční výuka od 2. listopadu do 6. listopadu 2020

 

Zásady pro období distanční výuky:

- pro toto období budeme vzájemně s Vámi i dětmi v telefonickém kontaktu

 - prosím o sdělení veškerých individuálních potřeb vašeho dítěte

- dítě nepřetěžujte, zařazujte relaxační chvilky

- učivo, které zasílám, plňte podle možností

- pokud je učivo obtížné, dejte mi vědět

- pokud nezvládnete všechny zadané úkoly, potřebujete některé učivo zopakovat – může

  zůstat na příští období

- pokud se vyskytne cokoliv, s čím si nevíte rady, dejte mi vědět

- na předání vypracovaných úkolů se domluvíme individuálně

- úkoly budu zadávat jednou týdně

- nabyté vědomosti a vypracované úkoly budu hodnotit

 

3. roč. spec.

Čt – opakování barev, procvičování písmen/nastříhané kartičky/, na základě telef. domluvy

Ps – průpravná cvičení – obloučky

M- číslo 1, 2 – obtáhni číslice, samostatně napiš, zápis příkladu podle předlohy/1+1/

VU-  PL – rodina/procvičovat členové rodiny, nejmladší, nejstarší/

TV – procvičovat pravá, levá ruka, noha – střídavě zvedat

 

4. roč. spec.

Čt – čítanka str.3, 4 – vyprávění podle možností – orientace na stránce…popis obrázků podle barev

Ps – pokračování v písance podle individuálního rozhovoru – psaní p /str. 29/

M – PS, příklady do 7, jednoduché slovní úlohy, nové číslo 8

VU – PL – rodina/členové rodiny, starší, mladší/

 

Rehab. výchovně vzdělávací plán

Sv – koordinace- oko, ruka, manipulace s předměty, obkreslování koleček, střídání barev podle předlohy

Rv – psaní 1, 2, umět pojmenovat prsty ruky

- pokračování – Pastelka, str. 7/ průpravná cvičení /

Pv – stříhání koleček, očí/vybarvování/

 

7. roč. spec.

Čt – práce s textem, čtení s porozuměním, str. 21,22, opiš str. 22/Hra se slovy/

Ps – 3/79

M – 10 úseček libovolně dlouhých – popsat, násobení, dělení 2

ZkOv – Region – text, zápis, PL 

ZkF - Pl – pohyb a klid těles

ZkZ     https://forms.gle/biLtmqdwCM3P9wo27

 

9. roč. spec.

Čt – str. 23,24, čtení s porozuměním,

Ps – přepis vět, diktát /na základě domluvy/

M  - PL – procvičování – sčítání, odčítání do 100 počítání  - peníze/drobné, papírové bankovky/  

ZkOv   Práva a povinnosti žáků školy - text + e-test 

ZkD     Opakování Doba kamenná - e-test 

ZkZ     https://forms.gle/qtovPMJKQTLhijx49

ZkCh   https://forms.gle/ACwdhNr9MTeLqsEb7

 

6. roč.

Čj – slabikář – s. 14, Pekař, čtení jednoduchých vět s dě, tě, ně…..

Ps – opiš str. 6, 7, písanka č. 3

Aj        Školní potřeby – uč. str 18 číst + PS str. 8 – 9

Ov       Pošta – uč. str. 14 – 15 – zápis do sešitu „tužka“ ze strany 15

            PS str. 11

Z         https://forms.gle/hSzYLSsBoZYHrSCLA

P – opakování PL str. 4,5

 

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm