Aktuality 2017/2018

Aktuality 2017/2018

MISTROVSTVÍ ČR V SILNIČNÍ CYKLISTICE V RAČICÍCH

Tento školní rok se již po čtvrté žáci naší školy ( Anna Zavoralová, Tereza Vacková, David Nohejl, Martin Šlechta ) zúčastnili ve dnech 12. – 13. 6. 2018 již 21. ročníku Mistrovství ČR v silniční cyklistice v Račicích. I tento rok byla silná konkurence, přijelo závodit dokonce přes 100 závodníků. Po úspěšném absolvování cesty vlakem do Štětí, poté ještě pár kilometrů na kolech do Račic, žáci absolvovali silniční závod podle kategorií na 10, 20 a dokonce i 30 kilometrů. Všichni závod zdárně dokončili. Jedna žákyně – Tereza Vacková, se v závodě na 10 kilometrů ve své kategorii umístila na 3. místě. Další den proběhla časovka na 5 a 10 kilometrů. Přestože tentokrát žáci skončili bez medailí, tak závod úspěšně dokončili bez žádných kolizí. Na závěr proběhlo vyhlášení, předání medailí, posilnění obědem. Poté jsme opět naskočili na kola, došlapali k vlaku a zase hurá domů. Už se ale všichni těší na další ročník těchto závodů.

Za školu: Mgr. I. Kopecká

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Turisticko-ekologický týden na Rýchorách

V týdnu od 21. do 25. května 2018 se žáci naší školy opět zúčastnili turisticko-ekologického pobytu na Rýchorské boudě. Během těchto dní se žáci seznámili s krásnou přírodou Rýchor a nejbližších částí Krkonoš.

Pozorovali jsme květenu Dvorského lesa, u Sněžných domků se nám naskytl výhled na Vranní hory, pozorovali jsme život u studánek.

Druhý den nás čekal celodenní výlet na Stezku korunami stromů, která se nachází na úpatí Černé hory. Krásnou dřevěnou stavbou jsme vystoupali do výšky 42,7 metrů nad zemí, kde jsme obdivovali krásu našich lesů a měli výhled na Janské Lázně. Procházkou jsme došli do Janských Lázní, kde jsme ochutnali místní léčivý pramen. Výstup zpět na Rýchorskou boudu nás unavil, že jsme večer s radostí sledovali pohádku Čertoviny.

Ve středu jsme si vyšli na Roh hranic, kde jsme si zahráli pár her. Odpoledne jsme se pustili do výroby ručního papíru z novinové kaše. Byla to práce trochu mokrá, ale výsledky byly úžasné. V podvečer jsme se seznámili s programem EVVO „Život igelitové tašky“, procvičili si poznávání rostlin a živočichů a poskytnutí 1. pomoci zraněnému.

Ve čtvrtek jsme se vydali k hraničnímu přechodu s Polskem nad Albeřicemi. Cestou zpět jsme si vytvořili paletku barev z různých přírodních materiálů. Letos je příroda opravdu o měsíc rychlejší a květena byla zcela jiná než v předchozích letech. Odpoledne nás čekala oblíbená šipkovaná s tajenkou, kdy se opět nikdo neztratil. Večer jsme shlédli zajímavý film "Úžasné žabičky" a s chatou jsme se rozloučili v rytmu diska.

Poslední den jsme byli u Rýchorské studánky a na vyhlídce Maxovka.

Věřím, že se žákům pobyt na Rýchorské boudě líbil a za rok se vrátíme na ni zas.

P.S. Ušli jsme asi 48 km !!!

Za školu: Mgr. M. Farská

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Oznámení o volbách do školské rady z řad pedagogických pracovníků – pracoviště Úpice

Volby do školské rady

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ ve Dvoře Králové nad Labem

V úterý 15. 5. 2018 se žáci naší školy z Úpice zúčastnili atletického čtyřboje ve DKNL.

Žáci soutěžili v těchto disciplínách : běh na 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a běh na 1500 metrů.

Nejúspěšnější z našich žáků byl Filip Hron, který se ve všech disciplínách vždy umisťoval na 2. – 3. místě a celkově obsadil 2. místo s 1080 body. Další byl Martin Šlechta na 9. místě se 413 body a na 11. místě skončil Marek Rybár s 299 body.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Canisterapie

V průběhu celého školníhu roku jsme měli opět milé zpestření výuky. Jezdila k nám paní PaedDr. Olga Talášková se svým pejskem. Žáci plnili vždy dle pokynů různé úkoly, ale také se s Akirou mohli pěkně pomazlit. Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Fotografie si můžete prohlédnout zde: 1, 2, 3, 4.

Jóga

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Orientační závod

V pondělí 14. května 2018 proběhlo na naší škole sportovní dopoledne věnované orientaci žáků v terénu v oblasti lesoparku Dlouhé záhony v Úpici na téma VODA.

Žáci byli rozděleni na čtyři skupiny. Žáci 1. stupně ZŠ speciální měli za úkol najít na stromech obrázky zvířat na téma VODA a označit razítkem dané zvíře na kartičku, sestavit puzzle zvířat a hod šiškou. Pro další tři skupiny byla vytyčena trať pomocí fáborů, kde zároveň žáci hledali obrázky rostlin a zvířat. Úkolem bylo získat co nejlepší čas a současně napsat správný název zvířete nebo rostliny.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Zde jsou výsledky:

1. stupeň speciální

1. místo Michal Valdman

2. místo Vít Ferenc

              Alice Čermáková

3. místo Josef Líbal

 

1. stupeň praktická

1. místo Anna Zavoralová

2. místo Izabela Ignácová

3. místo Monika Dunová

 

2. stupeň speciální

1. místo Martin Šlechta

2. místo Eva Petirová

3. místo Lucie Kábrtová

 

2. stupeň praktická

1. místo David Nohejl

2. místo Emílie Doležalová

3. místo Antonín Oláh

Školní kolo Dopravní soutěže

V pátek 11. května 2018 se všichni žáci naší školy zúčastnili Dopravní soutěže v areálu Sparty. Zde plnili úkoly z oblasti pravidel silničního provozu, znalosti poskytnutí první pomoci, znalosti dopravních značek a dovednosti jízdy na překážkové dráze.

Počasí nám naštěstí přálo, žáci zadané úkoly plnili co nejlépe, avšak nejdůležitější jsou zkušenosti, které si odnesou do běžného života.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:

1. stupeň ZŠ speciální

1. místo Barbora Šormová

2. místo Vít Ferenc

3. místo Nikola Pavlásek

 

2. stupeň ZŠ speciální

1. místo Tereza Vacková

2. místo Lucie Kábrtová

3. místo Martin Šlechta

 

1. stupeň ZŠ praktická

1. místo Anna Zavoralová

2. místo Augustin Absolon

3. místo Monika Dunová

 

2. stupeň ZŠ praktická

1. místo David Nohejl

2. místo Antonín Oláh

3. místo Zoltán Kárász

Voda v Krkonoších a její podoby

V dubnu naši školu opět poctil svou návštěvou pan Bílek z KRNAPu, tentokráte s besedou na téma vody v Krkonoších. Besedy se zúčastnilo 21 žáků. Beseda byla velmi poutavá a poučná, žáci nejen poslouchali výklad pana Bílka, ale také se aktivně účastnili - pracovali s mapami, hledali a určovali řeky a jejich prameny, poznávali krkonošskou květenu a zvířenu. Celou besedu pan Bílek provázel žáky krkonošskou krajinou pomocí leteckých snímků a fotografií přírodních zajímavostí, jako je třeba krásný Pančavský a Mumlavský vodopád, Sněhový most, Obří hrnce či krkonošská rašeliniště a ledovcová jezera. Na konci besedy měli žáci možnost si vyzkoušet své nově nabité vědomosti v kvízech a hádankách – na mapě ČR hledali a označovali řeky a na obrázcích poznávali a určovali ptáky a vodní živočichy, přičemž se nikdo nenechal zaskočit čolkem ani mlokem a nenachytal se na rozpoznávání jednotlivých druhů žab. Celá beseda se nesla v přátelském duchu a užili si ji nejen děti, ale i učitelé a pan Bílek.

Mgr. Monika Kosinová

Fotografie si můžete prohlédnou zde.

Oznámení o dni volna pro žáky školy

Oznamuji tímto, že vyhlašuji v souladu s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, na pondělí 30.4. a 7.5. 2018 den volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec). I ostatní školy (základní i střední) v obou městech vyhlásily den ředitelského volna pro žáky, proto nebude zajištěno stravování pro žáky v Červeném Kostelci, kam se obědy dováží ze ŠJ při SŠO, služeb a ekonomiky, ale žáci, stravující se ve ŠJ při ZŠ – Lány (jídelna vaří pro veřejnost), si mohou na oběd přijít, nejdéle však do 11,15 hodin a musí mít oběd předem přihlášený.

Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy 

Den Země - Igelitiáda

11. dubna se na naší škole slavil Den Země, jako v mnoha jiných po celém světě, a to především v podobě práce na akci "Igelitiáda", která se u nás každoročně koná už několik let, kdy se žáci vydávají do přírody trochu jí ulehčit od lidského znečištění a odpadu. Tento rok se naše škola zapojila do projektu, Ukliďme svět, ukliďme Česko!, díky čemuž žáci dostali vybavení ke sbírání odpadků v podobě pytlů na odpadky a rukavic. Před samotným úklidem proběhly hry a soutěže zaměřené na problematiku ekologie – děti přiřazovaly obrázky s odpadem z různého materiálu do popelnic příslušné barvy, vyplňovaly kvízy a hádanky. Následovalo pracovní odpoledne, při kterém se nám společným úsilím podařilo sesbírat velké množství odpadu všech možných velikostí, tvarů a materiálů.

Mgr. Monika Kosinová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Projekt VODA - monitoring

V krásném dubnovém počasí vyrazili žáci s učiteli procházkou lesem a loukami směrem k Batňovickému rybníku za účelem monitoringu jeho vod. Děti nabraly do sklenic vodu z rybníka a za použití hustých sítěk lovily s pomocí učitelů vodní živočichy, které následně umístily do připravených sklenic. Ve vzorcích vody pozorovaly vodní živočichy a následně, za pomoci encyklopedie a obrázkových tabulek, určovaly druhy tvorečků objevených v Batňovickém rybníku. Celé dopoledne měli žáci možnost pozorovat kachny a labutě, které pluly na vodní hladině. Celá akce měla u žáků velký úspěch a při zpáteční cestě lesem poznávali i další části okolní přírody, druhy květin, ptáků a hmyzu.

Mgr. Monika Kosinová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Plavecký výcvik

Žáci I. stupně (z Úpice i Červeného Kostelce) začali od 14.2. 2018 jezdit na plavecký výcvik.

Dne 13.4. proběhla poslední 10 lekce plaveckého výcviku. Všichni žáci si tento kurz velmi užívali a většina z nich předvedla při poslední lekci úžasné výkony.

Každý žák si z plavecké školy "DRAK" odnesl "MOKRÉ VYSVĚDČENÍ".

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Velikonoční výstava

Před velikonočními prázdninami, ve středu 21. března 2018, naši žáci navštívili výstavu „NEDÁTE-LI MALOVANÝ, DEJTE ASPOŇ BÍLÝ“. Letošní výstava byla věnována především fenoménu velikonočních vajíček, kraslic a jejich zdobení. Díky spolupráci s Asociací malířek a malířů kraslic České republiky a jejich Galerií kraslic v Libotenicích jsme mohli obdivovat na více než 800 kusů kraslic zdobených nejrůznějšími technikami. Nechyběly ani další symboly Velikonoc – mazanec, jidášky, pomlázky.

Moc děkujeme za krásnou výstavu.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Městská knihovna Úpice - beseda "Velikonoce"

Žáci I. stupně navštívili dne 6.3. městskou knihovnu v Úpici. Paní knihovnice poutavě vyprávěla o Velikonocích (jejich zvycích a tradicích).

Součástí besedy bylo seznámení s prostředím knihovny. Žáci měli také možnost si jednotlivé knížky prohlédnout.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Sběrové aktivity za I. pololetí

Sběr papíru

1. Tereza Vacková 138 kg
2. Nikola Pavlásek 87 kg
3. Tereza Peterová 58 kg
4. Anna Zavoralová 56 kg
5. Alice Čermáková 39 kg
6. Veronika Faltová 39 kg
7. Eva Petirová 28 kg
8. Lucie Kábrtová 24 kg

Sběr kaštanů, šípku

1. Jan Vacek 30 kg
2. Adam Holoubek 3,7 kg
3. Tereza Vacková 1 kg šípků

Sběr PET víček

1. Alice Čermáková 2 630 ks
2. Jan Vacek 2 000 ks
3. Eva Petirová 1 500 ks
4. Lucie Kábrtová 1 320 ks
5. Anna Zavoralová 950 ks
6. Marek Rybár 800 ks
7. Nikola Pavlásek 450 ks
8. Barbora Šormová 289 ks
9. Veronika Faltová 200 ks

Sběr pomerančové kůry

1. Jan Vacek 15 dkg

Sběr elektrospotřebičů

1. Nikola Pavlásek 6 ks

Sběr baterií

1. Anna Zavoralová 700 ks
2. Nikola Pavlásek 39 ks
3. Veronika Faltová 37 ks
4. Lucie Kábrtová 36 ks
5. Barbora Šormová 28 ks
6. Jan Vacek 20 ks
7. Tereza Vacková 10 ks
8. Tereza Peterová 8 ks

Jaroměřská hokejka - turnaj ve florbalu

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se žáci naší školy zúčastnili 7. ročníku florbalového turnaje „JAROMĚŘSKÁ HOKEJKA“ pro děti se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Turnaj se uskutečnil ve sportovním areálu města Jaroměře ASVAJ a měl dvě části – první byl florbalový turnaj družstev, druhý byl turnaj ve florbalových dovednostech. Nejmladší chlapci si vyzkoušeli florbalové dovednosti a dívčí družstvo s brankářem se s velkým zápalem zapojilo do turnaje družstev. Přestože jsme vítězství nezískali, turnaj se nám moc líbil a těšíme se na další.

Oceněni byli nejmladší hráči Vítek Ferenc a Nikola Pavlásek. Gratulujeme.

Družstvo za SpZŠ A. Bartoše Úpice: Vítek Ferenc, Nikola Pavlásek, Veronika Faltová, Lucie Kábrtová, Eva Petirová, Tereza Vacková, Anna Zavoralová, Martin Šlechta.

Fotogalerie zde.

Masopust - výroba masek

Žáci v rámci pracovního vyučování vyráběli masky k tématu "MASOPUST".

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Beseda - Veselé zoubky

Naše škola se zúčastnila dm preventivního programu „Veselé zoubky“. V rámci vyučování proběhla edukativní hodina (dle přiložené Metodické příručky a DVD). Žáci si zopakovali zásady správné péče o chrup a techniku správného čištění.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

MPP - Beseda "KOČIČÍ ZAHRADA", "Normální je nekouřit"

Kočičí zahrada pro žáky  I. stupně.

Tento program pomáhá rozvíjet mezilidské vztahy, posilovat soudržnost třídy.

Hlavním hrdinou je kocour Siam, jehož prostřednictvím žáci řeší různé životní situace, mezilidské vztahy. Dnes to bylo na téma: štěstí, spokojenost, problémy a zvládání nepříjemných stavů. Podle rozzářených obličejů se dalo poznat, že beseda žáky zaujala.

 

Pro žáky II. stupně následovala beseda : "Normální je nekouřit"

Tento program je zaměřený na podporu zdravého životního stylu, prevenci kouření.

Žáci velmi živě diskutovali o tom, jaký negativní dopad má kouření na naše zdraví a  proč by kouřit neměli.

Za školu: Mgr. J. Středová

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vánoční přípravy v družině

V době adventu ve školní družině probíhaly přípravy na Vánoce. Děti vyráběly vánoční výzdobu v podobě řetězů z barevného papíru, ozdob ze slaného těsta, vystřihovaly papírové vločky, kterými poté vyzdobily prostory naší školy. Vlastnoručně vyrobenými keramickými rybičkami z projektu EVVO ozdobily vánoční stromek. Děti také vytvářely přáníčka a malé dárečky pro své rodiče. Mnoho zábavy si také užily při pečení vánočního cukroví, především lineckého.

Poslední týden před vánočními prázdninami se děti dozvěděly mnoho informací o tradicích a zvycích vánočních z minulosti, ale i z cizích zemí. Nechyběla ani pomoc divokým zvířatům, kdy děti na procházkách podél řeky krmily kachny. V družině se hrály společenské naučné hry, při kterých se bavily nejen děti, ale i učitelé. Nakonec si děti snědly cukroví, rozbalily si dárečky a vyrazily cestou k domovu oslavit svátky vánoční se svou rodinou.

Za školu: Monika Kosinová

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Vánoční kapřík - 3. ročník

Naši žáci se poprvé zúčastnili plaveckých závodů pro mentálně postižené v krytém bazénu v Trutnově.

Získali dva diplomy a při losování vyhráli dort.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Oznámení o dni volna pro žáky školy

Oznamuji tímto, že vyhlašuji v souladu s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, na pátek 22.12. 2017 den volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec).

I ostatní školy (základní i střední) v obou městech vyhlásily den ředitelského volna pro žáky, proto nebude zajištěno stravování pro žáky v Červeném Kostelci, kam se obědy dováží ze ŠJ při SŠO, služeb a ekonomiky, ale žáci, stravující se ve ŠJ při ZŠ – Lány (jídelna vaří pro veřejnost), si mohou na oběd přijít, nejdéle však do 11,15 hodin a musí mít oběd předem přihlášený.

Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

MPP - PROJEKT "KOČIČÍ ZAHRADA"

Na podzim zahájila paní Kaplanová, okresní metodička, celoroční projekt “Kočičí zahrada“ v rámci primární prevence. V úvodních dvou vyučovacích hodinách se žáci  seznámili s cílem tohoto programu a s jednotlivými kočičími hrdiny. 

Jedná se o program primární prevence rizikového chování, zaměřený na budování zdravého klimatu ve třídě a  na rozvoj mezilidských vztahů.

Na závěr si žáci kočičky také nakreslili. Děti se opravdu snažily, obrázky byly moc pěkné. S těmito kočičkami se nám určitě podaří program naplnit.

Dnešní beseda se týkala I. a II. stupně.

Za školu: Mgr. Jitka Středová

Zdravá Pětka

V listopadu se uskutečnila beseda o zdravém stravování.

Poděkování patří paní lektorce Drobné, která v naší škole po celé dopoledne šířila osvětu zdravé výživy. Žáci se dozvěděli, co je zdravý talíř, jakým potravinám mají dávat přednost a naopak, které potraviny by v jídelníčku měli omezit.

Poslední dvě hodiny připravovali žáci ve skupinkách zdravá zeleninová jídla podle receptů. Na závěr nechyběl sladký dezert s ovocem, který si žáci také snědli.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Turnaj v pexesu

Ve středu 15. listopadu 2017 se utkali ti nejlepší ze tříd ve školním souboji v pexesu.

Na malou ukázku z této soutěže se můžete podívat zde.

Beseda - dentální hygiena

Cenné zkušenosti žákům I. a II. stupně předala absolventka vysoké školy z Hradce Králové.

Program byl vhodně rozdělen na výkladovou část, konkrétně se žáci dozvěděli o stavbě zubů a o důležitosti správného čistění zubů. Ve druhé části besedy si lektorka zábavnou formou s žáky povídala o výběru vhodných potřeb na dentální hygienu a správném způsobu čistění zubů.

Závěrem si všichni vyzkoušeli  vše v praxi s vlastními kartáčky pod odborným dohledem.

Akce žáky nejen poučila, ale zažili i mnoho zábavy a legrace.

Za školu: Mgr. Jitka Středová

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

DEN ŘEMESEL

Dne 18. října 2017 se na SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují konal „Den řemesel“. Zúčastnili se ho vycházející žáci školy, kteří mají zájem o některý z nabízených oborů nebo ještě nejsou rozhodnuti a chtěli si učební obor vyzkoušet. Jednotlivé obory byly připraveny na zařízeních školy – Králíček, Hradčany, Merkur i ve škole v Opočně.

Akce byla velmi pěkně připravena. Kromě učitelů se našim žákům věnovali i studenti, kteří již obor nějakou dobu studují. Budoucí KUCHAŘI si vyzkoušeli práci v kuchyni. Nejdříve byli proškoleni o bezpečnosti při práci a v dodržování hygienických pravidel. Pak se pustili do přípravy bramboráků a palačinek. Mohli se ptát na to, co je zajímalo a také si sníst hotová jídla. Ti, kteří mají zájem o obor TRUHLÁŘ, si ve velmi dobře vybavené dílně v Opočně vyrobili krásné kuchyňské prkénko. I tito žáci byli velmi důsledně poučeni o bezpečnosti a hygieně při práci. Děvčata, která zajímá obor „ŠIČKA“, se po poučení o BOZP pustila do výroby textilního medvídka a na závěr si ušila i srdíčko…

Žáci speciálních tříd se zajímali o obor „RODINNÁ VÝCHOVA“. Na Hradčanech se jich ujaly zkušené učitelky a dva studenti 2. ročníku. Po proškolení o bezpečnosti a hygieně se pustili do výroby podzimního svícnu, zkusili si žehlit rovné prádlo a krásně dokončili a ozdobili malý dort. Ten si nakonec mohli také sníst.

Všichni žáci měli připravené i občerstvení a moc ocenili, že si o přestávce mohli popovídat i se svými bývalými spolužáky, kteří jsou v současné době studenty této školy.

Všem žákům (i doprovodu) naší školy se akce moc líbila. Odnesli si nejen hezké zážitky, ale i dárky a pamětní listy.

Centrum denní péče v Úpici - vyrábění na téma "HALLOWEEN"

Žáci I., II. a III. třídy opět navštívili Centrum denní péče v Úpici, kde si pro nás připravili tvoření na téma "HALLOWEEN". Děti si společně s klienty CDS Úpice vyrobily dýni a ducha z papíru.

Zaměstnancům Centra denních služeb moc děkujeme a těšíme se na další návštěvy.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Projektový den - "SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK"

Dne 17.10. měla I., II. a III. třída "PROJEKTOVÝ DEN SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA".

Žáci se dozvěděli, kdo je skřítek podzimníček, že je to milý a pilný skřítek, který má na podzim hodně práce. Zabarvuje ovoce a listí na stromech. Dále pomáhá s dozráváním přírodnin, aby měli zvířátka zásoby na zimu. Děti si poslechli pohádku o skřítkovi podzimníčkovi. Vyrobili si čepice, aby se mohli stát pomocníky skřítka podzimníčka. Plnili různé úkoly s podzimní tematikou v českém jazyce a matematice. Dále poznávali ovoce, zeleninu a různé přírodniny, které skřítek podzimníček přinesl na ukázku.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Exkurze - rybárna, vodní elektrárna v Havlovicích

Dne 16.10. 2017 se děti naší školy zúčastnily tradičního výlovu Havlovického rybníka. Místní rybář děti provedl rybárnou, ukázal jim rybářské nástroje a vybavení a seznámil je s několika druhy našich sladkovodních ryb – štikou, kaprem, amurem a jeseterem. Rybář jim také vysvětlil a ukázal chov ryb v sádkách.

Dále žáci navštívili nedalekou vodní elektrárnu, kde se seznámili s její funkcí a činností. Dozvěděli se, jak se vyrábí elektřina za pomoci vody, která pohání generátor.

Exkurze byly velmi poutavé, žáci se dozvěděli spoustu informací o výlovu rybníka a o výrobě elektřiny ve vodní elektrárně.

Za školu: Mgr. Monika Kosinová

 

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

Dopravní hřiště - DKNL

V rámci dopravní výchovy navštívili žáci na začátku října 2017 dopravní hřiště ve Dvoře Králové nad Labem. Pracovnice domu dětí a mládeže Jednička v učebně žákům připomenula základní pravidla silničního provozu a dopravní značky, s kterými se můžou na silnici setkat. Poté si žáci získané poznatky prakticky procvičili při jízdě na kole nebo koloběžce po dopravním hřišti.

Fotografie si můžete prohlédnou zde.

Oznámení o čerpání ředitelského volna

Oznamuji tímto, že z důvodu šetření energiemi, vyhlašuji v souladu s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2, na pátek 29.9. 2017 den ředitelského volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice a Červený Kostelec).

I ostatní školy (základní i střední) v obou městech vyhlásily den ředitelského volna pro žáky, proto nebude zajištěno stravování pro žáky v Červeném Kostelci, kam se obědy dováží ze ŠJ při SŠO, služeb a ekonomiky, ale žáci, stravující se ve ŠJ při ZŠ – Lány, si mohou oběd vyzvednout.

Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Střelecké přebory

V pátek 8. září 2017 se na školní zahradě konaly střelecké přebory pod dohledem pana Čudky. Všichni žáci si mohli vyzkoušet střelbu ze zbraně na terč. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií – žáci třídy speciální (mladší a starší), 1. stupně a 2. stupně.

Moc děkujeme za spolupráci.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

Výsledky:

1. kategorie mladší žáci třídy speciální

1. místo Alice Čermáková 10 bodů

2. místo Nikola Pavlásek 6 bodů

3. místo Barbora Šormová 4 body

 

2. kategorie starší žáci třídy spec.

1. místo Josef Líbal 16 bodů

2. místo Tereza Peterová 13 bodů

3. místo Martin Šlechta 12 bodů

 

3. kategorie mladší žáci

1. místo Anna Zavoralová 25 bodů

2. místo Veronika Faltová 22 bodů

3. místo Adam Holoubek 13 bodů

 

4. kategorie starší žáci počet bodů

1. místo Emilie Doležalová 15 bodů

2. místo Ivan Balog 13 bodů

3. místo David Holoubek 12 bodů

Slavnostní zahájení školního roku

Dne 4. září jsme opět všichni přivítali nový školní rok. V tomto školním roce žáci 1. třídy dostali v rámci projektu "Ovoce do škol" svačinovou krabičku. Tímto moc děkujeme za naše prvňáčky a těšíme se na další spolupráci.

Fotografie si můžete prohlédnou zde.