Aktuality 2014/2015

Aktuality 2014/2015

Školní výlet - I. třída

Dne 9.6.2015 jsme s žáky I. třídy navšítivili Hospital Kuks, který se nachází nedaleko Choustníkova Hradiště. Žáci zde mohli vidět vnitřní prostor samotného Hospitalu, expozici Českého farmaceutického muzea zvanou "Kouzlo apatyky", Šporkovskou hrobku a krásy místní zahrady.

Fotky si můžete prohlédnou zde.

Den města Úpice

Dne 6.6.2015 se konal Den města Úpice. Žáci naší školy zde předvedli dvě taneční vystoupení - "Jedeme na výlet" a "Hasiči" pod vedením Mgr. Veroniky Jančiové a Petry Riedlové. Všechny bych chtěla pochválit za velkou píli při nacvičování. Touto cestou bych také ráda poděkovala rodičům za jejich spolupráci a dětem za perfektní výkon na Dni města Úpice.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Soutěž „Mladých zdravotníků ČČK“ v Úpici

Dne 4.6.2015 se konal již 13. ročník krajské soutěže žáků speciálních škol „Mladý zdravotník ČČK“. Tato akce se uskutečňuje každý rok ve spolupráci – MS ČČK – SpZŠ – Gymnázium (Mládež ČČK) – Policie v Úpici a také díky sponzorům – Město Úpice, MS ČČK Úpice, KÚ KHK, paní Havlová a Willcap - paní Vylíčilová.

Žáci soutěží v různých disciplínách, ve kterých se snaží uplatnit vědomosti teoretické i praktické. Nejnáročnější jsou vždy stanoviště praktické první pomoci, kde soutěžící musí dokázat pomoci zraněnému člověku. A věřte, že nalíčení figuranti umí zraněného velmi dobře zahrát! Nedílnou součástí soutěže je i prověření znalostí z oblasti dopravní výchovy, neboť na silnici hrozí dětem největší nebezpečí.

Krajskou soutěž tentokrát absolvovalo 18 tříčlenných hlídek zdravotníků ze speciálních škol kraje – z okresů Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové.

Počasí nám tentokrát vyšlo skvěle, sluníčko se na nás smálo od samého rána…. A tak se účastníkům soutěže dařilo s úspěchem zvládat zadané úkoly v příjemném prostředí areálu sportoviště při ZŠ ÚL a myslím si, že přesvědčili o svých schopnostech a dovednostech nejen rozhodčí soutěže, ale i hosty, kteří je přišli nebo přijeli povzbudit – za Město Úpice pan starosta Ing. Jaroslav Hůlek, p. místostarosta Radim Fryčka, vedoucí sociálního odboru Mgr. Jindra Pavlišová a naše dlouholetá sponzorka paní Havlová, manželka syna spoluzakladatelky soutěže  Ing. Havla. Velice si vážíme jejich podpory a také upřímných slov hostů pronesených k soutěžícím.

Po delší odmlce (naposledy v roce 2011!) máme putovní pohár opět doma!!!!!! Druhé místo obsadili soutěžící z Rychnova nad Kněžnou a třetí místo získali žáci z České Skalice.

Věřím, že motto soutěže – „Pomáhejme si“ – bylo opět do puntíku splněno a už nyní se těšíme na setkání v roce příštím.

Za SpZŠ A. Bartoše Úpice:  Jana Kulhánková, řed.školy

Navštivte www stránky školy na adrese:  www.spzsabartose.cz a zde si můžete prohlédnout fotografie nejen z výše uvedené akce, ale i z různých akcí, soutěží a dalších aktivit, která škola pro žáky organizovala.

Beseda o AIDS

Dívky ze SZŠ v Trutnově přišly žákům druhého stupně předat své znalosti a vědomosti o této nemoci. Beseda byla  velmi zajímavá, žáci bedlivě naslouchali a živě diskutovali. Dívky odvedly téměř profesionální výkon a za to jim patří velký dík.
Zapsala: Mgr. J. Středová

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Turisticko-ekologický pobyt - Rýchory

V týdnu od 18. do 22. května 2015 se žáci naší školy zúčastnili turisticko-ekologického pobytu na Rýchorské boudě. Během těchto dní se žáci seznámili s krásnou přírodou Rýchor i „nedaleké“ Růžové hory. Pozorovali jsme květenu Dvorského lesa, u Sněžných domků se nám naskytl krásný výhled na Vranní hory, pozorovali jsme život u studánek. Druhý den nás díky nepřízni počasí lanovka vyvezla pouze na Růžovou horu, což nás neodradilo a k nejvyšší hoře ČR Sněžce jsme přišli alespoň k úpatí. Přes Portášky jsme se vrátili do údolí Velké Úpy a zpět na Rýchory. Večer po vyčerpávajícím výletu si žáci ozdobili barvami na textil tričko (otisky listů). Ve středu nám bohužel celý den pršelo, a tak jsme čas využili pro turnaj ve společenských hrách (Dáma a Člověče nezlob se), výrobu ručního papíru, a nebo promítání přírodovědného filmu. Ve čtvrtek jsme si vyšli na Roh hranic, kde jsme si zahráli hry v přírodě. Cestou jsme pozorovali veliké mraveniště a žáci si nasbírali kůru stromů, kterou využili pro frotáž na papír. Všichni, kdo správně vyluštili šipkovanou s úkoly, byli odměněni malou sladkostí. Poslední večer jsme si trochu zamotali ruce při drátkování prvního písmene vlastního jména. Věřím, že se žákům na pobyt na Rýchorské boudě líbil a vrátíme se na ni za rok zas.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Dopravní soutěž

Krajské kolo dopravní soutěže ZŠ speciálních se konalo ve čtvrtek 14.května 2015 v Náchodě. Čtyřčlenné družstvo SpZŠ Augustina Bartoše, Úpice (Eva Petirová, Denisa Teichmannová, Martin Šlechta, Jan Šulc) se umístilo na krásném 3. místě. Soutěžící plnili úkoly z oblasti pravidel silničního provozu, znalosti poskytnutí první pomoci a dovednosti jízdy po dopravním hřišti i překážkové dráhy.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Zdravotnický víceboj

Každým rokem se již těšíme na Zdravotnický víceboj, který probíhá na trase Lány směr Havlovice. Letos nám počasí přálo, to asi nějaká vyšší moc zařídila, aby si to všichni mladí zdravotníci náležitě užili.

U školy na Lánech závodníci zdolávali překážky, vyzkoušeli si umělé dýchání , masáž srdce, obvázali popáleniny a vyzkoušeli si zafixovat poranění pomocí trojcípého šátku. A protože figurantky byly mladé a pohledné, často se objevila i tréma. Pohled na krvácející rány, které vypadaly jako opravdové, vyžadoval při ošetřování kus odvahy a statečnosti.

Hlídky dále plnily testy dopravní výchovy, poznávaly byliny, přenášely raněné, obvazovaly tepenné krvácení a v závěru je čekal hod na cíl.

Jako odměna byla skvělá sušenka a čaj.

Čas na vyhodnocení si žáci zkrátili příjemným čekáním na hřišti, kde si mohli zahrát fotbal a využít místní trampolínu.

Hlídka mladších zdravotníků skončila na 9. místě, hlídka starších zdravotníků na 8. místě. V této soutěži jsme byli jako jediní účastníci ze spec. školy. Žáci odcházeli domů spokojeni, bohatší o krásné zážitky a nabyté vědomosti, které se jim v příštím životě budou jistě hodit.

 

Zapsala Mgr. Jitka Středová

 

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Ovoce a zelenina do škol

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsme obdrželi „Ochutnávkový koš“, který kromě ovoce a zeleniny obsahoval plakáty, které posloužily jako pomůcka k ochutnávce.Žáci se v rámci této besedy dozvěděli zajímavé informace, ochutnali různé druhy ovoce a zeleniny. Dále měli možnost vyzkoušet si přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Jóga

A máme tady duben.  Teplé dny se rychle blíží, brzy odložíme silné bundy a kabáty  . A nyní  se uvidí, jak jsme o naše těla pečovali přes zimu.  Zda máme rovná nebo kulatá záda.

Tuto skutečnost přijela zkontrolovat opět po roce paní Hartmanová,  zkušená cvičitelka jógy.

Nebudete tomu věřit, ale dopadlo to celkem na výbornou.  Žáci se při hodině protahovali jako kočka a paní cvičitelka byla spokojená.  Jak by také ne.  Její  rady si žáci opravdu vzali k srdci.

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Beseda - kouření

Poučnou  besedu o kouření  vyslechli žáci I. a II. stupně od paní magistry Tylšové z místní lékárny.

Byla zaměřena na prevenci  kouření,  jak odolávat  tlaku veřejnosti, kamarádů a dalším nástrahám, které nejsou pro zdraví prospěšné.  A že kouření  je opravdu škodlivé,  žáci viděli na uvedených příkladech.  Způsobuje mnoho zdravotních  komplikací,  včetně chorob nejtěžších a nevyléčitelných.

Část hodiny byla věnována  užívání  a zneužívání  konopí.

A jaký byl závěr?  Nejlepší  je, s tímto nešvarem  vůbec nezačínat.

 

DEVÁTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE „ŠIKOVNÉ RUCE PRO HOSPIC 2015 ANEB LIDÉ LIDEM“

Oblastní charita Červený Kostelec vyhlašuje „Šikovné ruce pro hospic 2015 aneb lidé lidem“ - již tradiční a tentokrát i jubilejní soutěž o nejnápaditější vlastnoruční výrobek z kategorie oděvy a oděvní doplňky, umělecká díla, bytové doplňky, dětské výrobky a ostatní. Odborná komise vybere z každé kategorie jednoho výherce a miláčka poroty, pro které bude připravena hodnotná cena. Každý účastník soutěže obdrží slosovatelné registrační číslo a deset účastníků bude vylosováno a ti obdrží zdarma vstupenku na divadelní vystoupení Jaroslava Duška Dohoda pátá. Vystoupení se bude konat v rámci tohoto projektu ve čtvrtek 8. října 2015 od 19 hodin.  Balíček s označením názvu soutěže „Šikovné ruce pro hospic“ můžete předávat do pondělí 18. září 2015 osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, ulice Manželů Burdychových 245, PSČ  549  41 Červený Kostelec.

Věříme, že se výstava opět vydaří a velmi se těšíme na vaše výrobky, za které předem děkujeme! (podrobné informace na www.hospic.cz)

Divadelní představení

Dne 14.4.2015 jsme navštívili divadelní představení „Včelí medvídci“ v Sokolovně v České Skalici. Všem dětem se divadelní ztvárnění humorných a napínavých příhod dvou malých včelích medvídků Čmeldy a Brumdy a jejich přátel velmi líbilo.

Taneční vystoupení "Jedeme na výlet"

Naši žáci se zúčastnili 6. ročníku hudebně-divadelního festivalu základních škol speciálních, který pořádala ZŠ a MŠ Josefa Zemana v Náchodě. Tentokrát byl celý festival na téma Afrika. Žáci si připravili taneční vystoupení na píseň „Jedeme na výlet“. Všechny děti se svědomitě připravovaly, a proto si zaslouží velké poděkování. Za své vystoupení byly opět odměněny hodnotnými cenami a diplomem.

Mgr. Veronika Jančiová, učitelka

Fotky si můžete prohlédnout zde.

MPP – další poučná a zajímavá akce

Žáci navštívili budovu Městské policie v Úpici, kde byli poučeni o slušném chování, jak předcházet kriminalitě a jaké nebezpečí vyplývá z užívání drog.

Na chvíli se nechali dobrovolně zavřít do vězení, a tak si vyzkoušeli, co to je, být uvězněn.

Beseda se jim velmi líbila a já jen doufám, že se nikdo z nich do vězení  v příštích letech nikdy nedostane.

Mgr. Jitka Středová, učitelka

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Návštěva Hvězdárny v Úpici

Dne 20.3.2015 jsme všichni mohli pozorovat částečné zatmění slunce. S žáky jsme se společně vydali na Hvězdárnu v Úpici, kde jsme tento úkaz mohli pozorovat.

 

Fotky si můžete prohlédnout zde. 

Zápis žáků

Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše v Úpici vyhlašuje

 

ZÁPIS  ŽÁKŮ

do prvního ročníku pro děti se speciálními potřebami

a pro děti se zdravotním postižením.

 

Zápis se bude konat v budově školy –

·         Speciální základní škola –

   Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, Úpice

 

dne  9.února 2015 (pondělí) od 13,00 do 16,00 hodin.

 

Přijďte, těšíme se na Vás!

 

 

Informace na tel. čísle :  499 881 436 nebo emailu: zvs.kulhankova@centrum.cz

Zdravá Pětka

V listopadu jsme se zvědavostí očekávali  besedu se zajímavým názvem - Zdravá  Pětka. Všichni jsme  byli velmi nedočkaví, co se pod tímto názvem bude skrývat. Přijela paní Ječmínková  - lektorka, se skvělým programem zdravé výživy. 

Vysvětlila žákům, co to je zdravá výživa a  jaké vitamíny by  naše strava měla obsahovat. Žáci si mohli sestavit krásné obrázky z ovoce a zeleniny. Tyto zdravé  obrázky si potom s chutí snědli.

Chlapci a dívky z II. stupně  připravovali zeleninu, ocvocný salát  a pomazánku podle návodu. Pracovali opravdu se zaujetím a na konec se do veškerého jídla, plného vitamínů s chutí pustili.

Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Ječmínkové za poutavou osvětu v oblasti zdravé výživy. Doufám, že nebyla poslední.

Mgr. Jitka Středová 

Navštivte www stránky školy na adrese:  www.spzsabartose.cz a zde si můžete prohlédnout fotografie nejen z výše uvedené akce, ale i z různých akcí, soutěží a dalších aktivit, která škola pro žáky organizovala.

Oznámení o čerpání ředitelského volna

Oznamuji tímto, že z důvodu nutnosti šetření s energiemi (zvýšené náklady na vytápění obou budov po podzimních prázdninách) a z důvodu nemožnosti zajistit žákům školy stravování, protože zařízení (OU Červený Kostelec), které nám poskytuje obědy, má ředitelské volno, vyhlašuji v souladu s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 §2 na 30., 31. 10. 2014 dny ředitelského volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice i Červený Kostelec).

Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

Oznámení o čerpání ředitelského volna

Oznamuji tímto, že z důvodu havárie a její opravy na vodovodním řádu, vyhlašuji v souladu s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 § 2 na pondělí 15.9. 2014 den ředitelského volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracoviště Úpice).

V případě zájmu rodičů bude zajištěno stravování ve školní jídelně ZŠ Lány pro žáky, které mají obědy objednané.

V Úpici, dne 12.9. 2014

Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy