Aktuality 2013/2014

Aktuality 2013/2014

Vystoupení "Popeláři"

Dne 21.6.2014 se konal "Den města Úpice", zde vystupovali i žáci naší školy. Měli připravené hudebně-pohybové vystoupení "Popeláři", které sklidilo veliký úspěch.

Za školu: Mgr. Veronika Jančiová

 

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Soutěž "Mladých zdravotníků ČČK" v Úpici

Dne 5.6.2014 se konal již 12. ročník krajské soutěže žáků speciálních škol „Mladý zdravotník ČČK“. Tato akce se uskutečňuje každý rok ve spolupráci – MS ČČK – SpZŠ – Gymnázium (Mládež ČČK) – Policie v Úpici a také díky sponzorům – Město Úpice, MS ČČK Úpice, KÚ KHK, paní Havlová, Willcap - paní Vylíčilová a firma Melichar.cz.

Žáci soutěží v různých disciplínách, ve kterých se snaží uplatnit vědomosti teoretické i praktické. Nejnáročnější jsou vždy stanoviště praktické první pomoci, kde soutěžící musí dokázat pomoci zraněnému člověku. A věřte, že nalíčení figuranti umí zraněného velmi dobře zahrát! Nedílnou součástí soutěže je i prověření znalostí z oblasti dopravní výchovy, neboť na silnici hrozí dětem největší nebezpečí.

Krajskou soutěž tentokrát absolvovalo 18 tříčlenných hlídek zdravotníků ze speciálních škol kraje – z okresů Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové.

I přes velmi negativní předpověď počasí se mraky připluly jen podívat a žádnou průtrž na nás nespustily…. A tak se účastníkům soutěže dařilo s úspěchem zvládat zadané úkoly v příjemném prostředí areálu sportoviště při ZŠ ÚL a myslím si, že přesvědčili o svých schopnostech a dovednostech nejen rozhodčí soutěže, ale i hosty, kteří je přišli nebo přijeli povzbudit – za Město Úpice pan starosta Ing. Jaroslav Hůlek a za Úřad OS ČČK Trutnov  ředitelka  paní Iveta Špičková, dále naše dlouholetá sponzorka paní Havlová, manželka syna spoluzakladatelky soutěže  Ing. Havla a paní Ing. Věra Kaďousková, pracovnice oddělení primárního a zájmového vzdělávání odboru školství Královéhradeckého kraje. Velice si vážíme jejich podpory a také upřímných slov hostů pronesených k soutěžícím.

V krajském kole putovní pohár „putoval“ k velmi šikovným soutěžícím z České Skalice, druhé místo obsadili soutěžící z Trutnova a třetí místo získali žáci z Úpice.

Věřím, že motto soutěže – „Pomáhejme si“ – bylo opět do puntíku splněno a už nyní se těšíme na setkání v roce příštím.

Za SpZŠ A. Bartoše Úpice:  Mgr. Jana Kulhánková, řed.školy

 

Navštivte www stránky školy na adrese:  www.spzsabartose.cz a zde si můžete prohlédnout fotografie nejen z výše uvedené akce, ale i z různých akcí, soutěží a dalších aktivit, která škola pro žáky organizovala.

Přednáška o alkoholu

Dne 4.6.2014 se na naší škole uskutečnila beseda opět v podání studentek ze SZŠ v Trutnově. Tato akce vzbudila u žáků pozitivní ohlas. Kladně byla hodnocena i skutečnost, že na téma alkohol s nimi hovořil někdo jiný než učitel. Tyto vědomosti byly pro žáky přínosem, protože naše společnost je vůči alkoholu velmi tolerantní a ne všichni si uvědomují, že alkohol řadíme mezi tvrdé drogy.

Mgr. Jitka Středová, učitelka

Výtvarná soutěž "Rozesmátý svět"

Žáci naší školy se zúčastnili 8. ročníku výtvarné soutěže „Rozesmátý svět“, kterou vyhlásila ZŠ Bratří Čapků. Diplomy a věcné ceny byly předány na slavnostním vyhlášení, které se uskutečnilo dne 14.5.2013 ve školní jídelně ZŠ Bratří Čapků.

Za školu: Mgr. Veronika Jančiová

Fotky si můžete prohlédnou zde.

Přednáška o resuscitaci

Dne 6.5.2014 se uskutečnila přednáška o resuscitaci pro I. a II. stupeň SpZŠ Augustina Bartoše v Úpici. Dívky ze SZŠ v Trutnově seznámily žáky s resuscitací, možností praktického nácviku a život zachraňujícími úkony.

Beseda byla poučná a všem se moc líbila.

Za speciální školu: Mgr. Jitka Středová

Fotky si můžete prohlédnout zde.

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Věc: Oznámení o čerpání ředitelského volna

Oznamuji tímto, že z důvodu nutnosti šetření s energiemi (zvýšené náklady na vytápění obou budov na pátek po státním svátku dne 8.5.) a z důvodu nemožnosti zajistit žákům školy pracoviště Červený Kostelec stravování, protože zařízení OU Červený Kostelec, které nám poskytuje obědy, má ředitelské volno, vyhlašuji v souladu s § 24, odst.2, zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 16/2005 §2 na 9.5. 2014 den ředitelského volna pro žáky SpZŠ A. Bartoše se sídlem v Úpici (pracov iště Úpice i Červený Kostelec).

Mgr. Jana Kulhánková, řed. školy

V Úpici, dne 6.5. 2014          

Zdravotnický víceboj

Dne 23.4. 2014 proběhla soutěž na trase mezi ZŠ Úpice Lány a ZŠ Havlovice pod názvem zdravotnický víceboj. Této soutěže se účastníme každým rokem. Výjimečná je v tom, že jsme zde jediná škola speciální. 

     V této soutěži žáci museli zdolat překážkovou dráhu, umět rozpoznat léčivé byliny, poskytnout I.pomoc, transportovat raněného, znát historii ČK a v neposlední řadě prokázat dopravní znalosti. Z výše uvedeného je patrné, že soutěž byla velmi obtížná na přípravu. 

     Všichni   pracovali s velkým nadšením  a za to jim patří veliký dík, protože obětovali svůj čas dobré a prospěšné věci. Tyto zdravotnické vědomosti se jim budou v životě jistě  jednou hodit.

Mgr. Jitka Středová, učitelka

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Dopravní den

Školní kolo se uskutečnilo 28.4.2014. Žáci si vyzkoušeli své dovednosti a znalosti na Spartě v Úpici. Ukázali, jací jsou cyklisté v jízdě zručnosti, v testech pro chodce a cyklisty, ve znalostech povinné výbavy kola a zdravovědě. Soutěžili ve třech kategoriích a někteří si vedli velice dobře. Děkujeme p. Jörkovi za zapůjčené zázemí na Spartě a za dovoz a odvoz překážek. Dále patří velký dík ZŠ Úpice – Lány za zapůjčení překážek pro jízdu zručnosti.

Eva Jörková, učitelka

 

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Den Země 2014

Den Země se uskutečnil na naší škole 16.4.2014. Vyčistili jsme úsek po obou březích Úpy od mostu II. Odboje k mostu F. L. Riegra. Naplnili jsme 30 pytlů odpadu, které Technické služby Úpice odvezly. Děvčata objevila zcela nové barevné, skleněné svícínky a květinové košíčky, vše nové, ještě s cenovkou 150 Kč. Asi se někomu nelíbili, tak šup s tím do lesa! Den Země jsme zakončili opékáním buřtíků na školní zahradě.

 

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Divadelní představení

Naši žáci vystupovali na 5. ročníku hudebně-divadelního festivalu základních škol speciálních, který pořádala ZŠ a MŠ Josefa Zemana Náchod. Žáci si připravili divadelní ztvárnění říkanky „Brambora“. Nejprve se učili samotnou říkanku a poté postupně vytvářeli kulisy. Všichni velmi pilně cvičili a za to jim patří velký dík. Za účast na tomto festivalu naši žáci získali diplom a hodnotné ceny.

Mgr. Veronika Jančiová, učitelka

 

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Pomlázkové posezení 2014

Dne 10.4.2014 se žáci účasnili " Pomlázkového posezení".

 

Fotky si můžete prohlédnout zde.

Plavecký výcvik 2014

Plavání probíhá od 11.3. do 23.5.2014.

 

Fotky si můžete prohlédnout zde

Jóga na naší škole

V dubnu do naší školy přijela paní Hartmanová, cvičitelka jógy, která k nám jezdí již pravidelně. Hravou formou si žáci procvičili správné dýchání a protáhli svá těla. Pro některé žáky bylo zklidnění obtížné, některým jednotlivcům se naopak podařilo své tělo slušně ovládnout. Rozloučení a závěr této hodiny proběhlo za zvuku relaxační a meditační hudby. Žákům se cvičení líbilo a odcházeli s dobrým pocitem, že pro svoji duši a tělíčko něco pěkného udělali. 

     Velký dík patří především cvičitelce Věře Hartmanové za vynikající, laskavé a trpělivé vedení našich žáčků. 

Děkujeme 

Za speciální školu: Mgr. Jitka Středová, učitelka

 

Fotografie naleznete zde.

Péče o dětský chrup

Naši školu navštívila paní Zdeňka Hájková, dentální hygienistka, aby žáky seznámila o tom, jak mají pečovat o své zoubky. Vysvětlila jim, z čeho se zub skládá, jaký mají používat vhodný kartáček, jak o zuby pečovat a co to je prevence. Používání zubní nitě a kartáčků k čištění mezizubních prostorů, byla pro mnohé velká neznámá. V neposlední řadě se zmínila o výživě a potravinách, které zoubkům prospívají a které jim naopak škodí.

Žáci byli výkladem velmi nadšeni a měli mnoho zvídavých otázek. Domů si odnesli drobný dárek pro zubní hygienu.  Doufejme, že tato velmi pěkná beseda přispěla k prevenci zubního kazu. Všechny si přece přejeme, aby naše děti byly zdravé, šťastné a měly důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek.

 

Fotografie naleznete zde.

Zápis žáků

                                                              

 

               Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše v Úpici vyhlašuje

                                                                               ZÁPIS  ŽÁKŮ
                            do prvního ročníku pro děti se speciálními potřebami
                                        a pro děti se zdravotním postižením.
 
                                       Zápis se bude konat v budově školy –
               Speciální základní škola  Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, Úpice
dne  3.února 2014 (pondělí) od 13,00 do 16,00 hodin.