Zájmová činnost

Úvod Úvod / Škola / ŠKOLA / Zájmová činnost

Zájmová činnost

Naše škola nabízí svým žákům pro využití volného času řadu zájmových kroužků. Žáci si mohou vybrat z těchto zájmových útvarů: sportovní kroužek, ruční práce, přírodovědný kroužek, nebo zdravotní kroužek.

Sportovní kroužek - pod vedením  Mgr. Ireny Kopecké: Tento kroužek navštěvují převážně chlapci, kteří se připravují na různá sportovní klání, jako například floorballfotbal, vybíjená, atletické přebory...

Ruční práce - pod vedením  Mgr. Ireny Kopecké
Ruční práce je velice široký pojem... . Žáci se v tomto kroužku věnují různým rukodělným pracím, např. vyrábějí z různých přírodních materiálů, kombinují textil, dřevo, drátky, vyrábějí mýdla z glycerínové hmoty, svíčky z gelu, parafínu či voskových plátů, malují na hedvábí, sklo, vyrábějí z pedigu nádoby apod. Pracují i silikagelovou hmotou. Věnují se zde i 
keramice. Vyrábějí různé výrobky z hlíny - postavičky, hrníčky, vázy, zvonečky či konvičky. Využívají různých forem a pomůcek. 

Zdravotní kroužek - pod vedením Mgr. Jitky Středové
Zdravotní kroužek navštěvuje sedm dětí ze 4. - 9. ročníku. Scházíme se 1x týdně. Náplní kroužku je naučit se teretické znalosti první pomoci,  poznávání léčivých bylin, dopravní výchova, znalosti Českého červeného kříže. Praktický nácvik první pomoci je zaměřen na zástavu krvácení, ošetření zlomenin a popálenin, přenos raněného, první pomoc při zástavě dýchání, masáž srdce. S dětmi diskutujeme na téma hygiena prostředí, osobní hygiena, nakažlivé choroby, AIDS. Zdravotní kroužek spolupracuje s místní skupinou ČČK a studenty gymnázia Úpice při nácviku praktických dovedností.

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm