IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

Úvod Úvod / Domácí úkoly / IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

IV. třída paní učitelka Mgr. Kopecká

V úterý 23. června  2020 se můžete dostavit s vypracovanými úkoly od 10 - 11 hodin.

Procvičování na internetu: Při vypracování úkolů vždy mobilem danou stánku vyfotit. Děkuji.

 

Úkoly do 22. 6.

ČJ 4.   Uč. str.68/16           69/celá strana                    70/celá strana                   

pokračovat v PS, písance a čítance!!!!!

Matematika 4.  Uč. str. 76/1, 2, 3, 4, 5, 6      77/7, 8, 9     78/1  

            Pokračovat v PS!!!!!

Přírodověda 4.  Léto u vody - Uč. str.71                      PS str. 78, 79, 80

            Chystáme se na prázdniny – uč. str. 72

Vlastivěda 4. – Opakování e-test

            PS „Místo, kde žijeme“ BUDU VYBÍRAT!!!

 

ČJ 5.  Uč. str. 69/20, 21(se slovy vymysli a napiš věty do sešitu)              

                      70/23, 24     82/7

            PL s vyjmenovanými slovy po B, L, M

            Pokračovat v PS, písance a čítance!!!!

Matematika 5.  61/9, 10, 11, 12, 1, 2             62/3, 4, 1     64/1, 2, 3, 4, 5, 6

            Pokračovat v PS!!!!!

Přírodověda 5.  Planety a Slunce  uč. str. 68              PS str. 59, 60

            Výpravy do Vesmíru  uč. str. 69

Vlastivěda 5. – Státní svátky – uč. str. 38 – 39

            Zápis uč. str. 39+ PS str. 24 – 27

 

ČJ 7.  Uč. str. 61/2, 3 (u podstatných jmen urči rod, číslo, pád a vzor)

PL s vyjmenovanými slovy, podstatnými jmény (urči koncovku, vzor a pád)

Matematika 7. opakovat písemné násobení dvojciferným činitelem (20 příkladů)

Opakovat písemné dělení (15 příkladů na dělení jednociferným dělitelem a 10 příkladů na dělení dvojciferným dělitelem)

Geometrie – vymysli si a narýsuj 10 úhlů

Zeměpis 7. Moravskoslezský kraj  uč. str. 56 – 57    PS str. 44 – 45

                        e-testy 3, e-test 4 (průmysl)

Přírodopis 7.  Ploutvonožci + kytovci + chobotnatci uč. str. 65, 66          PS str. 16, 17

Dějepis – Opakování e-test

Německý jazyk – Opakování uč. str. 76 + PS str. 25

Občanská výchova - Opakování - PL kopie

 


Výuka 9. 6. – 16. 6.

 

ČJ  4.   Uč. str. 63/4, 5         64/7, 9            65/10, 11        66/12, 13, 14

       Pokračovat v čítance a písance (vše bude vypracované a odevzdané!!!!!)

Matematika  4.  Uč. str. 72/2, 3, 4, 5, 6       74/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Přírodověda 4.   Léto na poli uč. str. 69,   PS  str. 76       

                                      Léto u řeky uč. str. 70,    PS  str. 77

                                  Doplnit PL

Anglický jazyk 4. – Ps - opiš věty na str. 30, přelož

Vlastivěda 4. – Opakování Světové strany – web cvičení

 

ČJ  5.  Uč. str. 64/9, 11         65/12, 13        66/14, 15        68/19

       Pokračovat v čítance a písance (vše bude vypracované a odevzdané!!!!!)

Matematika  5.  Uč. str. 58/5, 7, 8, 9, 10        59/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8         60/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

                                  Geometrie  str. 87/3, 7, 8, 9, 10

Přírodověda 5.   Roční období  uč. str. 66,    PS  str. 58

                       Slunce uč. str. 67

                       Doplnit PL

Anglický jazyk 5. - str. 32, 33, 34/Pets/

Vlastivěda 5. – Minulostí našeho kraje – uč. str. 36 – 37

       Zápis uč. str. 37 + PS str. 21 – 23

 

ČJ  7.  Uč. str. 58/10, 11, 12        59/13 a, b, c, 14, 15             Sloh str. 80/17 a, c

       Pokračovat v čítance (všechny úkoly budou vypracované a odevzdané!!!!!)

Matematika  7.  Uč. str. 56/30, 31, 32, 33, 34, 35, 36        pokračovat v PS

Přírodopis  7.       Lasicovité šelmy uč. str. 61

                       Kočkovité šelmy uč. str. 62

                       Psovité šelmy  uč. str. 63

                       Medvědovité šelmy  uč. str. 64     

Zeměpis  7.         Zlínský  kraj  uč. str. 54 – 55        PS str. 42 - 43

                                  E- testy  ČR 1, ČR 2

Dějepis – Opakování uč. str. 61 + PS str. 34

Německý jazyk – Farma – kopie PL

FyzikaPL do 12.6.

 


Výuka do 8. 6. 2020

 

ČJ  4.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!  + písanka

Matematika  4.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

Přírodověda  4.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

Vlastivěda – Naše životní prostředí – uč. str. 24 – 25 číst

          Zápis uč. str. 25 dole + PS str. 14

 

ČJ  5.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!  + písanka

Matematika  5.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

Přírodověda  5.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

Vlastivěda – Naše památky – uč. str. 34 – 35 číst

          Zápis uč. str. 35 dole + PS str. 19

 

ČJ  7.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

Matematika  7.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

Přírodopis  7.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

Zeměpis 7.    Dodat všechny vyzvednuté PL s vypracovanými úkoly, též vypracovaná všechna cvičení z učebnice i pracovního sešitu za dva měsíce (od 11. 3. 2020)!!

 

Dějepis – Renesance – uč. str. 58 – 59 číst

                    Prezentace + PS str. 33

Německý jazyk – Na farmě – PL + uč. str. 72 – 73

                    Kopie uč. str. 74 – napiš názvy

Občanská výchova - PL - kopie

 


Učivo do pondělí 1. června 2020

ČJ 4.

Druhy vět

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniD1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniE1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/cviceniB1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/cviceniD1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/cviceniE1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniD1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniB1.htm  3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniE1.htm 2 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

slova opačná

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/vyznam-slov/slova-protikladna/boj-o-hrad/hra.html

měkké a tvrdé souhlásky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm

 

Matematika  4.

Uč.  str. 66/3, 4, 5, 6, 7, 8              str. 67/2            str. 68/3, 4, 5, 6, 7, 8         str. 70/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Pokračovat v PS

 

Přírodověda 4.

Léto – charakteristické znaky uč. str. 66, 68

            Léto na louce, zahradě PS str. 73, 75

PL - opakování

 

Vlastivěda 4. – Co je v naší obci zajímavého – uč. str. 22 – 23

          Zápis uč. str. 23 dole + PS str. 13

         Stezka Úpice

 

Anglický jazyk 4. – Ps str. 35 Who Is This? Opiš písničku a přelož

 

ČJ  5

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniE1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/cviceniE1.htm 3 cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniE1.htm 2 cvičení

párové souhlásky

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/rozkvetla-louka/diktatyBP1.htm

vyjmenovaná slova po B – všechna cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm

vyjmenovaná slova po L - všechna cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm

vyjmenovaná slova po M - všechna cvičení

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisna-cviceni/diktaty-M1.htm

 

Matematika 5.

Uč. str. 54/2             str. 55/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10        str. 56/1, 2, 3, 4, 5            str. 57/1, 2, 3, 4, 5

Pokračovat v PS

3 x PL s určováním času

 

Přírodověda 5.

Uč. str. 64 – Plazi         PS str. 54

str. 65 – obojživelníci

PS str. 54, 55, 56

 

Vlastivěda 5. – Minulostí naší obce – uč. str. 32 – 33 číst

                     Zápis do sešitu uč. str. 33 dole

                    Stezka Úpice

                    PS str. 20

 

Anglický jazyk 5. – Opakování /napiš pět slov, které můžeš spojit s narozeninovou oslavou/

Opiš do sešitu písničku z Ps - Birthday a přelož

 

ČJ  7.

Pád podstatných jmen

Psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/pravopisny-trenazer-predpony-ob-v/vyber.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/prirazujeme-pady/cviceni1.htm 5 cvičení

předložky –předpony

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozky-a-predpony-od-nad-pod-pred/stavba-slov-4.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/stavba-slova/predlozka-a-predpona-bez/cviceni.html

pravopis podstatných jmen rodu středního

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/vyber.html

pravopis podstatných jmen rodu ženského

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/pravopisny-trenazer/vyber.html

pravopis podstatných jmen rodu mužského

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/znamkovane-diktaty/vyber.htm

pravopis koncovek středního, ženského a mužského rodu

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/koncovky-podstatnych-jmen/pravopisny-trenazer-rod-stredni-zensky-muzsky/cviceni.html

 

Matematika 7.

Uč. str. 53/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8             str. 54/9 – 21                 str. 55/22 - 29

 

Zeměpis 7. – opakování

Přírodopis 7. – opakování + vyplnění PL

Dějepis – Čeští bratři – uč. str. 56 – 57 - video

          Zápis + PS str. 32

Německý jazyk – Opakování jídlo

Anglický jazyk 7. – Na základě osobní domluvy a vysvětlení učiva

          Ps str. 34, 37

 


Učivo do pondělí 25.5.2020

ČJ  4.           Uč. str. 37/ 23

str. 39/ 1 (nahradit obrázky slovy), 2, 3

str. 40/ 5, 6

str. 61/ 8 (slova dát do množného čísla, napsat větší počet: sud – sudy)

str. 62/ 2, 3

Sloh  PS str. 39/ 63, 64

Pokračovat v čítance a písance

 

Matematika 4.     Pokračovat v PS

Uč. str. 52/ 4, 5, 6, 8, 9, 10

str. 61/ 1, 2, 3, 4, 5, 6

str. 63/ 2, 3, 4, 5

  Geometrie  uč.  str. 93/ 3, 4, 6, 7, 8 

 

Př. 4.     Uč. str.  57/ ryby, plazi, obojživelníci

str. 58/ domácí zvířata, mazlíčci

PS  str. 61/ ptáci

str. 62/ ryby

str. 63/ domácí mazlíčci

 

Vlastivěda – Orientujeme se v okolí naší obce – uč. str. 20 – 21

          zápis str. 21 dole + PS str. 12

 

ČJ  5.    Uč. str. 60/ 14, 15

str. 61/ 1 (se slovy napiš krátké věty)

str. 62/ 4, 5

str. 63/ 6, 7, 8

Sloh PS str. 30/ 25, 26, 27

Pokračovat v čítance a písance

 

Matematika  5.   Pokračovat v PS

Uč. str. 43/ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

str. 44/ 5      str. 74/ 3, 4  – převod jednotek

str. 49/ 1, 2

str. 50/ celá strana  cv. 3 – 12

Geometrie   69/ 1             71/ 2

 

Př  5. Uč. str. 62/ ptáci               PS  str. 53

str. 63/ ryby                      PS  str. 54

 

Vlastivěda – Jak lidé cestovali – uč. str. 30 – 31

          zápis dole str. 31 + PS str. 18

 

ČJ  7.     Uč. str. 54/ 4               55/ 3              57/ 7, 8

Sloh  str. 79/ 15 a, b                   33/ 17 a                 34/ b, c, d

 

Matematika  7.    Pokračovat v PS

Vymyslet a vypočítat 20 příkladů na písemné násobení a 20 příkladů na písemné  dělení + zkouška      128*26                  248659/6

Uč. str. 52/ 24, 25, 27

Geometrie  uč. str. 63/ 1, 2, 3, 4

str. 68/ 1, 2

 

Zeměpis  7.   Uč. str. 52 – 53 / Olomoucký kraj   + otázky            PS str. 40 – 41

Přírodopis  7.  Uč. str. 58/ letouni                  str. 58 – 60/ hlodavci  +  otázky

 

Dějepis – Husitský král – uč. str. 54 – 55, zápis do sešitu

          PS str. 31

Německý jazyk – Jídlo – uč. str. 65 kopie podle MP3

          + PL kopie + PS str. 23

Občanská výchovapracovní list do 31.5.

Fyzikapracovní list do 31.5.

 


Učivo do pondělí 18.5.2020

ČJ 4. roč.  všechno přepisovat so sešitu

párové souhlásky ž – š  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/%C5%BE-%C5%A1/index.html

párové souhlásky z – s  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/z-s/index.html

 párové souhlásky v – f  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/v-f/index.html

 párové souhlásky h – ch  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/h-ch/index.html

párové souhlásky d – t  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/d-t/index.html

 párové souhlásky  b- p  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/d-t/index.html

pokračovat v písance a čítance

učebnice 59/2, 3   60/4, 5               sloh .  str. 35/54  -  o každém obrázku napiš do sešitu dvě věty

 

Matematika  4. roč. : všechny  příklady přepisovat so sešitu

  číselná řada, posloupnost čísel   https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/podzimni-den/priklady1.htm

   Porovnávání čísel  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/souboj-dinosauru/porovnavame.html

   Posloupnost čísel  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/halloweenska-party/rada1.htm

   Sčítání a odčítání do 100 s přechodem  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

   Dočítání  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html

    Násobení, dělení 1 – 5  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5/priklady.html

  Pokračovat v PS,   učebnice str. 51/4, 1, 2, 3

 

Přírodověda  4. roč.    Hospodářská zvířata, význam, užitek uč. str. 54 – 55,  PS str. 58 – 59

                                                   Savci uč. str. 56,    PS  str. 60

Vlastivěda – Naše obec dnes – uč. str 18 – 19, zápis do sešitu str. 19 dole

          PS str. 11

Aj – opakování – vyber si 15 libovolných slov v AJ, napiš je a přelož

 

 

ČJ  5. roč. všechno přepisovat so sešitu 

abeceda   https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/velka-abeceda/cviceni.htm 

 Řazení slov podle abecedy  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm

 Vyjmenovaná slova po B https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm

  Vyjmenovaná slova po  L  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm

   Vyjmenovaná slova po  M  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisna-cviceni/diktaty-M1.htm

pokračovat v písance a čítance

Popiš do sešitu svůj pokojíček                               ČJ  učebnice  str. 69/20

 

Matematika  5. roč. : všechny  příklady přepisovat so sešitu

porovnávání čísel  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

 Řazení čísel  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

 Sčítání do 1000   https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky1/spojovacky1.html

 Odčítání do 1000  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky2/spojovacky2.html

  Písemné sčítání do 1000  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyC2.htm

   Písemné odčítání  https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

Pokračovat v PS,   učebnice str.  42/celá strana,   43/30 – 37

 

Přírodověda  5. roč.    Společné znaky živočichů uč. str. 60,  PS str. 51

                                                  Savci  uč. str. 61,    PS  str. 52

                                                  PL  kočka

Vlastivěda – Jak lidé bydleli – uč. str. 28 – 29, zápis do sešitu str. 29 dole

          PS str. 17

Aj – vyber si 20 slov z Ps ,opiš je do sešitu v AJ, přelož

 

 

ČJ  7. roč.   všechno přepisovat so sešitu

určování vzoru  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/karticky-urcovani-vzoru/index.html

 Vzory rodu mužského https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-muzskeho/vzory/prirazovani-1.html

Stavba slova  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/prirazovani-casti-slova/stavba-slov-6.html

 Stavba slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/stavba-slova-3/slova-pribuzna-vetrelec/vyhledavani.html

pokračovat v čítance

Str. 23/12a – napiš podle obrázků do sešitu vyprávění             ČJ  učebnice  str. 51/23     54/3

 

Matematika  7. roč. : všechny  příklady přepisovat so sešitu

Zaokrouhlování čísel  https://skolakov.eu/matematika/4-trida/zaokrouhlovani/psi-zapisnik/priklady1.htm

Převody jednotek  https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-delky/prevody-jednotek-delky/priklady1h.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti/priklady1c.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-hmotnosti/prevody-jednotek-hmotnosti-typ2/priklady1c.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1c.htm

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/prevody-jednotek/jednotky-objemu/prevody-jednotek-objemu/priklady1c.htm

Pokračovat v PS,   učebnice str. 48/celá strana           50/7, 8, 11, 12, 13, 14

 

Zeměpis  7. roč.      Jihomoravský kraj uč. str. 50 – 51, odpovědi na otázky,   PS str. 38 – 39

Přírodopis  7. roč.   Savci  uč. str. 54 – 56,   odpovědi na otázky str. 56

                                            Vejcorodí  uč. str. 56

                                            Vačnatci a hmyzožravci  uč. str. 57,  odpovědi na otázky str. 58

                                            PS str. 14 – 15

Aj – Ps – přečti věty, vybarvi obrázky podle návodu str. 38

Nj – opakování Můj dům

 


Učivo do pondělí 11. května 2020

4. ročník

Český jazyk 

druhy vět        https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/druhy-vet/druhy-vet1.htm

             http://cviceni.testy.sweb.cz/druhyvet/druhyvetto.htm

řazení vět       http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/poradi_vet1.htm  

 věta, slovo, slabika   http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/couzumime1.htm

měkké a tvrdé souhlásky      https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/rozlisovani-di-ti-ni-dy-ty-ny/rozlisovanislabik-di-ti-niady-ty-ny1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/rozlisovani2-di-ti-ni-dy-tyny/procvicovani2dytyny-ditini1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/rozlisovani-di-ti-ni-dy-ty-ny/rozlisovanislabik-di-ti-niady-ty-ny1.htm

pokračovat v čítance a písance

 

Anglický jazyk – PL – vypočítej příklady, výsledky napiš anglicky

 

Matematika

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/typ-65+7/do-staC-1.htm  (všechna cvičení)

Slovní úlohy  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/slovni-ulohy/slovni-ulohy1.htm

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/procvicovani/do-staD-1.htm

(všechna cvičení)

Cvič. na procvičování  https://pripravy.estranky.cz/clanky/slovni-uloha-na-scitani-a-odcitani-c_2.html

 

Vlastivěda – Minulostí naší obce – uč. str. 16 – 17, zápis do sešitu str. 17 dole

                        PS str. 10

Přírodověda

části rostlin    http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_rostliny3.htm

Podzem. části rostlin http://skolakov3a.sweb.cz/PRVOUKA/rostliny/quiz.swf

                      https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/zemedelske-plodiny/cv1.htm

                      https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/okrasne-jedovate-lecive-chranene/cv1.htm

 

 

5. ročník

Český jazyk

párové souhlásky      http://www.brumlik.estranky.cz/file/893/spodobac.htm

řazení vět       http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/poradi_vet1.htm

věta, slovo, slabika    http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/couzumime1.htm

druhy vět        https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/druhy-vet/druhy-vet1.htm,

http://cviceni.testy.sweb.cz/druhyvet/druhyvetto.htm

PL s vyjmenovanými slovy

pokračovat v čítance a písance

Anglický jazyk – Lesson 4 – Pets/PS/, opakování PL - číslice

 

Matematika

sčítání a odčítání do 1000

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kvetinami/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/pocitani-mezi-kvetinami/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky2/spojovacky2.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti/spojovacky1/spojovacky1.html

násobení a dělení      https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm

 

Vlastivěda – Jak se lidé oblékali – uč. str 26 – 27, zápis do sešitu str. 27 dole

                        PS str. 16

Přírodověda – Společné znaky rostlin – uč. str. 55, 56, 57

              PS str. 48, 49

přírodniny, lidské výtvory  http://skolicka6.sweb.cz/VYROBKY/VYROBKY1D.htm

 

7. ročník

Český jazyk – slovesa – osoba, číslo, čas – uč. str. 55/3

PL podstatná jména rodu mužského – urči   i/y,  pád, vzor

podstatná jména – pády

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY/TESTY%20-%20PADY.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY/TESTY%20-%20PADY2.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY/TESTY%20-%20PADY3.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY/TESTY%20-%20PADY4.htm

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/PADY/TESTY%20-%20PADY5.htm

koncovky podst. jmen rodu stř.

http://v.vasiljevicova.sweb.cz/DIKTATY/DIKTAT21.htm (5 cvičení)

podstatná jména rodu ženského

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_vzorypodjmen_rodzensky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_4.roc/cj4_rodzensky_rodcislopadvzor2.htm

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20MUZSKY/DIKTAT31.htm (5cvičení)

 

Anglický jazyk – PL - oblečení, napiš slovíčka do sešitu, přelož, vybarvi

Německý jazyk – Můj dům – uč. str. 63 + PL kopie + PS str. 22

Matematika

převody jednotek  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/prevody_jednotek_delky.htm

                    http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm

řazení čísel  http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion5.htm

porovnávání čísel  http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion3.htm

zaokrouhlování čísel  http://www.brumlik.estranky.cz/file/586/zaokrouhlovanictyri.htm

 

Dějepis – Bitva u Lipan – uč. str. 52 – 53, zápis, video

                PS str. 30 (letopočty uč. str. 45)

Zeměpis – Kraj Vysočina – uč. str. 48 – 49, odpovědi na otázky

PS str. 36 – 37

Přírodopis – Ptáci kolem lidských obydlí – uč. str. 51 - 54

Ptáci chovaní pro užitek 

Odpovědi na otázky uč. str. 52, 54

Občanská výchova - PL - kopie

 


Učivo do pondělí 4. května 2020

4. ročník

Český jazyk

Slovo, slabika  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/slovo-slabika/slovo-slabika1.htm

Procvičování di, ti, ni  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/rozlisovani-di-ti-ni-dy-ty-ny/rozlisovanislabik-di-ti-niady-ty-ny1.htm

Druhy vět  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/druhy-vet/druhy-vet1.htm

 

Matematika

Počítání v oboru do 100  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/procvicovani/do-staD-1.htm

Řazení čísel  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/razeni-cisel-do-sta/razeni-cisel-do-sta1.htm

 

Vlastivěda – Mapa – uč. str. 14 – 15, zápis do sešitu str. 15 dole

                    PS str. 9 (PL značky, mapa Úpice)

Přírodověda

Zahrada  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/zahrada/zahrada1.htm

Zemědělské plodiny, škůdci https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/zemedelske-plodiny/zemedelske-plodiny1.htm

Hospodářské plodiny  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/zemedelske-plodiny/cv1.htm

 

5. ročník

Český jazyk

Párové souhlásky  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/parove-souhlasky2/parove-souhlasky1.htm

Druhy vět  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/druhy-vet/druhy-vet1.htm

 

Matematika - Pracovní listy na +, - do 1000, násobení a dělení, převody jednotek

Vlastivěda – Co lidé jedli – uč. str. 24 – 25 číst

Zápis do sešitu uč. str. 25 dole

          PS str. 15

Přírodověda

Zahrada  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/zahrada/zahrada1.htm

Zemědělské plodiny, škůdci https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/zemedelske-plodiny/zemedelske-plodiny1.htm

Hospodářské plodiny  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/zemedelske-plodiny/cv1.htm

Vzduch a půda – uč. str. 52,  PS  str. 44

Světlo a teplo – uč. str. 53,   PS  str. 45

 

7. ročník

Český jazyk

Podstatná jména, procvičování  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/geometrie/obvod-obdelniku-kviz.htm

 

Německý jazyk – Moje tělo PL – kopie str. 60, 61

                    Doplň názvy částí těla, 61/6 zapiš čísla podle zadání, 61/7 nakresli podle textu

Matematika

Geometrie   https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/geometrie/obvod-obdelniku-kviz.htm

Dějepis – Čím a jak válčili husité – uč. str. 50 – 51, + PS str. 27

Zeměpis

Úpice a okolí  https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/zemedelske-plodiny/cv1.htm

Světové strany  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/svetove-strany/cv1.htm

Mapa, plánek  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/mapa-planek/cv1.htm

Minulost našeho regionu  https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/3.rocnik/minulost-regionu/cv1.htm

 

Přírodopis  7. roč.

Opakování


Učivo do pondělí 27. dubna 2020

4. ročník

Český jazyk

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI1.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI2.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI3.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI4.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI5.htm

 

Anglický jazyk – 4. roč. PL – opiš věty z PL – přelož, nauč se číst

Matematika – uč. str. 52/celá strana

str. 61, 63/celé strany

procvičovat násobky  1 – 5,  pokračovat v pracovním sešitě

PL - sčítání a odčítání

Geometrie  - narýsuj 10 úseček a změř je

Vlastivěda – Plán – uč. str. 12 – 13,

           zápis do sešitu uč. str. 13 dole

                    PS str. 8

Přírodověda - Zdraví, nemoc, úraz – ( všechny úkoly)

          Smysly – (všechny úkoly)

 

5. ročník

Český jazyk

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI11.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI12.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI10.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI9.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI8.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PRAVOPISNACVICENI/CVICENI7.htm

 

Anglický jazyk – PS str. 29 -30, doplnit, vybarvit    

Matematika – uč. str. 58, 59/celé strany, pokračovat v pracovním sešitu

Procvičovat všechny násobky

PL - sčítání a odčítání

Geometrie  - narýsuj 10 úseček a změř je

Vlastivěda – Život ve středověku – uč. str. 22 – 23 číst video

Zápis do sešitu uč. str. 23 dole

PS str. 13

Přírodověda – lidské výrobky, Výrobky 2

Zdraví, nemoc, úraz – ( všechny úkoly)

Smysly – (všechny úkoly)

 

7. ročník

Český jazyk

http://skolicka6.sweb.cz/PODSTATNAJMENA/PODSTATNAJMENA1.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PODSTATNAJMENA/PODSTATNAJMENA.htm

http://skolicka6.sweb.cz/PODSTATNAJMENA/PODSTATNAJMENA3.htm

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20STREDNI1C.htm

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20STREDNI2C.htm

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20ZENSKY/ROD%20ZENSKY1.htm

http://skolicka6.sweb.cz/VZORY/ROD%20ZENSKY/ROD%20ZENSKY3.htm

 

Anglický jazyk – PS – str. 33

Úkol – nakresli obličej – popiš jeho části – na volný list – vlož do školní schránky

Německý jazyk – Moje tělo – uč. str. 57 číst

          Vypracujte PL + PS str. 20 – 21

Matematika – stále procvičovat všechny násobky

Vymýšlet a počítat příklady na písemné násobení a dělení   254*26, 25497:6

          str. 49/1, 2; str. 50/7, 9, 11, 12, 14

          PL 62/23 – 27            65/3 - 9

Geometrie  Uč. str. 69/3      68/1, 2      

rýsovat úhly  85, 165, 29, 144, 72, 90, 38, 65, 126, 58, 137 stupňů

http://skolicka6.sweb.cz/ZAOKROUHLOVANI/ZAOKROUHLOVANI001.htm

http://skolicka6.sweb.cz/ZAOKROUHLOVANI/ZAOKROUHLOVANI002.htm

http://skolicka6.sweb.cz/ZAOKROUHLOVANI/ZAOKROUHLOVANI003.htm

http://skolicka6.sweb.cz/ZAOKROUHLOVANI/ZAOKROUHLOVANI005.htm

 

Dějepis – Husité a křižáci – uč. str. 48 – 49 – prezentace

                    zápis do sešitu + PS str. 26

Přírodopis – Ptáci uč. str. 45 – 50, doplnit PS

Holub domácí, otázky str. 47

Ptáci v naší přírodě, otázky str. 49

Ptáci v lesích, otázky str. 50

Pracovní listy – ryby str. 36, obojživelníci str. 35

Zeměpis – Královehradecký kraj – uč. str. 45 + odpovědi na otázky, PS str. 32 – 33

Pardubický kraj uč. str. 46 + odpovědi na otázky, PS str. 34 - 35

 


Učivo do pondělí 20. dubna 2020

4. ročník

Český jazyk

Pracovní listy - určování druhů vět

Pracovní listy - určování pořadí vět, urči počet slov ve větách

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-a/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-e/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-i/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/samohlaska-o/cviceniB1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

Učebnice str. 59, 60

Pokračovat v četbě v čítance, písanka

 

Matematika

Pracovní listy na sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy

Pracovní listy na násobení a dělení do 5

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/porovnavani/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/porovnavani-cisel-do-100/porovnavame.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/barevne-karty/razeni.html

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

Geometrie – rýsování a měření úseček (10 úseček)

 

Anglický jazyk – PS – strana 30 Opiš do sešitu, přelož / podívej se na rozdílné obrázky – najdeš rozdíly?

Vlastivěda – Krajina, kde žijeme – uč. str. 8 – 9 číst

                    Zápis do sešitu uč. str. 9 dole

                    PS str. 5

                    Světové strany – uč. str. 10 – 11 číst

                    Zápis do sešitu uč. str. 11 dole

                    PS str. 6 – 7

Přírodověda

Člověk a zdravá výživa    http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_vyziva1.htm

Části lidského těla            http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_telo1.htm

Člověk a smysly              http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_smysly1.htm

Úraz a nemoc                    http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/uraz_nemoc1.htm

Třídíme rostliny                http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm

Jarní květiny                      http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/jaro_rostliny1.htm

Učebnice str. 46 – 53  Jaro

 

5. ročník

Český jazyk

Pracovní listy – vyjmenovaná slova po B, L, M

Učebnice str. 63, cv. 6, 7, 8

Učebnice str. 66, cv. 14, 15

Učebnice str. 69, cv. 20

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/abeceda/donaldovy-ukoly/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

Sloh – str. 39/19 – Jarní práce na zahradě

Pokračovat v četbě v čítance, písanka

Matematika

Pracovní listy na sčítání a odčítání do 1000

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

Geometrie  http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/usecka3.htm

                     http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/milimetr.htm

 

Anglický jazyk - PS str. 25 – Lesson 3 /opiš anglicky – přelož, obrázky vybarvi/

Vlastivěda – Jak žili staří Slované – uč. str. 18 – 19 číst

Zápis do sešitu uč. str. 19 dole

         PS str. 11

         Počátky českého státu – uč. str. 20 – 21 číst video

Zápis do sešitu uč. str. 20 dole

         PS str. 12

Přírodověda

Učebnice str. 50 – Život na Zemi, chráníme přírodu, PS str. 41,42

str. 51 – Voda, PS str. 43

Období lidského života      ttp://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/clovek_obdobi1.htm

Přírodniny a výtvory          http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/prir_sur_vyr1.htm

Věci kolem nás              http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/veci_kolem_nas1.htm

Třídíme odpad                   http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/tridime_odpad.htm

Horniny a nerosty             http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/horaner_1.htm

Ropa a zemní plyn            http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/ropa.htm

Rostliny – třídění do skupin    http://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/rostliny1.htm

 

7. ročník

Český jazyk

Pracovní listy – určování rodů, vzorů, pádů a koncovky podstatných jmen

Pracovní listy – opakování vyjmenovaných slov

Učebnice str. 44 – 45 rod mužský a jeho vzory

Anglický jazyk - PS str. 84 – Easter! Opiš básničku, přelož, nauč se zpaměti + Make a rabbit mask.

Německý jazyk – Velikonoce uč. 84 – 85   Písnička 1, písnička 2

Matematika

Pracovní listy na sčítání a odčítání do 1 000 000

Pracovní listy na písemné násobení a dělení

Pracovní listy na převody jednotek

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_delky1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_hmotnosti1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_objemu1.htm

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_jednotky_casu1.htm

Pracovní listy na geometrii

Dějepis – Začátek husitských válek – uč. str. 44 – 45 číst

                    Zápis do sešitu + PS str. 24

                    Dobrý král Václav – uč. str. 46 – 47 číst

                    Zápis do sešitu + PS 25

Občanská výchova – pracovní list

Fyzika – pracovní list

Přírodopis - Plazi, želvy, krokodýli - učebnice 41 – 44, odpovědi na otázky str. 42, 44, 45

Zeměpis - Ústecký kraj - učebnice  40 – 41, PS  28 - 29

http://rysava.websnadno.cz/vlastiveda_5.roc/severni_cechy_cteni_z_mapy.htm

                 Liberecký kraj - učebnice  42 – 43, PS   30 – 31

 


Učivo do pondělí 6. dubna 2020

4. ročník

Čj – Pokračovat v čítance i písance

       Uč. str. 56/4, 5, 6; PL – doplň o – ó, e – é, u – ú – ů, 

       druhy vět – doplnit znaménka za větami

       Sloh str. 37/60

Aj – PL – abeceda; Youtube – http://www.umimeanglicky.cz/ – pexeso

M – Uč. str. 50/1, 2, 3; str. 51/4, 1, 2, 3; 58/2, 3, 4

Vl – zelená učebnice str. 6 – 7 Škola – zápis str. 7 dole + PS str. 4

Př – Uč. str. 44 – 47 Jaro – charakteristické znaky; PS str. 46 – 47

 

5. ročník

Čj – Pokračovat v čítance i písance

       PL – párové souhlásky, vyjmenovaná slova B, L, M

Aj – PL – abeceda, Youtube – www.umimeanglicky.cz

M – Uč. str. 40/celá strana; str. 42/celá strana; stále procvičovat násobky

Vl - Pověsti – uč. str. 16 – 17 číst – video Praotec Čech, Kněžna Libuše

      Zápis do sešitu uč. str. 17 dole + PS str. 10

Př. – Uč. str. 49 – uhlí, ropa, PS str. 41

        Uč. str. 50 – chráníme přírodu,   PS str. 42

 

7. ročník

Čj – Pokračovat v čítance

       Uč. str. 43/12, 13, 14      

       PL – urči koncovky podstatných jmen, vzory a pády

       Sloh – uč. str. 76/11

Aj – PL – abeceda, nakresli obličej, popiš anglicky

Nj – uč. str. 54 – 55 Kannst du…?  PL + PS str. 19

M – Uč. str. 40/43, 3; str. 37/27; str. 41/8, 16

       Vytvoř 20 příkladů na písemné násobení typu 356 * 39

D – uč. str 42 – 43 Díváme se do talíře – číst, PS str. 23

P – Uč. str. 40 – 42, do sešitu odpovědi na otázky str. 40, 42

Z – Uč. str. 38 – 41 – Karlovarský a Ústecký kraj,

      do sešitu odpovědi na otázky str. 39, 41 

      doplnit PS str. 26 - 29

Ov - PL - kopie

 


Učivo do pondělí 23. března 2020

4. ročník

Čj      Opakovat druhy vět + do sešitu vymyslet 5 vět oznamovacích,
          5 vět tázacích, 5 vět rozkazovacích

          Procvičovat krátké a dlouhé samohlásky, Uč. str. 51/1 

          + všechna slova rozdělit na slabiky a napsat jejich počet

          Čítanka str. 61 – 67

          Písanka – pokračovat 1 stranu

M       Uč. str. 46 – celá strana, cv. 2, 3, 4, 1

          str. 49 – celá strana, cv. 1 – 5

          procvičovat násobky 2, 3, 4, 5

          Ge – narýsuj 10 úseček, označ je a změř

Aj       PS – str. 23 – čtení, slovíčka

Vl       ZELENÁ učebnice Místo, kde žijeme str. 4 – 5 číst „Domov

          Zápis do sešitu str. 5 dole

          PS vypracovat str. 3

Př      Opakovat Lidské tělo Uč. str. 30 – 34

          Pokojové rostliny Uč. str. 49

 

5. ročník

Čj       Procvičovat vyjmenovaná slova po B, L, M

          Uč. str. 59/13, 60/14

          Čítanka str. 34 – 39

          Písanka – pokračovat 1 stranu

M       Uč. str. 38, cv. 1 -6,  1 – 3

          str. 41, cv. 9 – 19

          procvičovat celou malou násobilku

          Ge – narýsuj 10 úseček, označ je a změř

Aj       PS – s. 22 – čtení, slovíčka

Vl       Vznik zemědělství – uč. str. 14 – 15 číst

          Zápis do sešitu uč. str. 15 dole

          PS str. 9/1, 2, 3, 4        

Př      Opakovat lidské tělo Uč. str. 34 – 38

          Neživá příroda Uč. str. 46

 

7. ročník

Čj       Opakovat vzory rodu středního a ženského

          Uč. str. 41/5 a, c 42/8 a, c     42/11

M       Vytvoř 20 příkladů na písemné násobení dvojciferným číslem, např. 324 * 25

          Vytvoř 20 příkladů písemné dělení, např. 8125 : 4 + provést zkoušku

Aj       PS – lekce 10 – slovíčka – napsat, naučit

Nj      Předložky – uč. str. 51 (na, pod, v, za)

D       Jak se lidé oblékali – uč. str. 40 – 41 číst

          PS vypracovat str. 22                                                                                  

Z        Opakovat Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj Uč. str. 32 -37,

          doplnit PS str. 22 – 25

          + nový Karlovarský kraj Uč str. 38 – 39,  PS str. 26 – 27

P       Opakovat ryby našich vod, moří a oceánů  U  str. 32 -36

         Obojživelníci (žába) Uč. str. 37 – 39

         učebnice odpovědi na otázky str. 36, 37, 39

Ov    Procvičování učiva - pracovní list - stačí do konce března

        Opakování učiva - pracovní list - stačí do konce března

F      Procvičování učiva - pracovní list - stačí do konce března

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm