III. třída paní učitelka Mgr. Farská

Úvod Úvod / Domácí úkoly / III. třída paní učitelka Mgr. Farská

III. třída paní učitelka Mgr. Farská

Milí rodiče,

máme před sebou poslední školní týden. Prosím o vrácení učebnic. Budu ve škole v pondělí a úterý 22. - 23.6. do 14,30 hod. nebo je může žák vrátit v pátek 26.6. v 8 hodin, kdy budu předávat vysvědčení. Aby mohl žák/žákyně vstoupit do školy pro vysvědčení, musí mít podepsané čestné prohlášení.

Ještě jednou Vám chci poděkovat za spolupráci v domácím vzdělávání, moc si toho vážím.

M. Farská

 


Milí rodiče,

vkládám poslední úkoly v tomto školním roce. Příští týden Vám napíšu informace ohledně vysvědčení, učebnic. Moc děkuji za spolupráci. M. Farská

 

Učivo do pondělí 22. června 2020

2. ročník

Český jazyk – procvičování čtení – Slabikář str. 91 – 95 číst

Písanka 4. díl – vypracovat 2/94 – 2/96 psaní velké ch, video

Matematika – opakování – PS vypracovat str. 54 – 56

Prvouka – Slunce, hodiny – PS str. 46

                    Procvičování Hodiny web cvičení

 

6. ročník

Český jazyk – Opakování – kopie PL

do sešitu vypracovat uč. str. 52/15 53/19

Sloh Plánujeme školní výlet uč. str. 87 – 88 číst + PS str. 46

Matematika – PS str. 45 - 47

Občanská výchova – kopie test

Dějepis – opakování uč. str. 56 – 57 číst

PS str. 40 - 42

Fyzika - PL Tření

 

2. ročník speciální

Čtení – Desky – slabiky psaní „ma“ – str. 93 – 94

Psaní – diktát hůlkových písmen: O, I, A, U, M

          diktát psacím písmem: a, m, ma

Matematika – přepiš příklady a vypočítej 3., 4., 5. sloupec

Věcné učení – Opakování LÉTO – ústně odpovídej na otázky

          Jaké je v létě počasí?

          Co se v létě nosí za oblečení?

          Jaké ovoce roste na zahradě?

          Co sbíráme v lese?

          Jaké poznáš jedlé houby?

          Nakresli obrázek k létu.

 

9. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením VI. 

Psaní – Písanka 4. díl – 3/94 – 96 – přepis

Matematika – opakování PS str. 47 - 48

           Kopie PL str. 36 - 38

ZkD – Opakování e-test (pracuji na tom)

ZkP – e-test Roční období

ZkZ - e-test ČR 2.

VkZ – PL kopie, PL Cesta ke zdraví

ZkCh - PL opakování


Učivo do pondělí 15. června 2020

2. ročník

Český jazyk – procvičování čtení – Slabikář str. 87 – 90 číst

PS vypracovat úkoly str. 62

Písanka 4. díl – vypracovat 2/91 – 2/93 psaní malého ch, video

Matematika – opakování – PS vypracovat str. 52 – 53

                    Procvičování Hravá matematika – str. 44

Prvouka – Druhy materiálu – PS str. 46

 

6. ročník

Český jazyk – Opakování – kopie PL

do sešitu vypracovat uč. str. 51/11 a, b,            51/12

Čtení Vítěz str. 76 – 77

Anglický jazyk – Opakování Test překlad – kopie do 22.6.

Matematika – opakování PS str. 44

                    Nezlobilka 7 str. 14 – 15

Geometrie – PS str. 43

Občanská výchova – Opakování – uč. str. 50 otázky ústně

Dějepis – Zápis Konec starého Říma

PS str. 38 – 39

Přírodopis – e-test Rostliny 1, e-test Rostliny 2, e-test Zelenina, byliny, dřeviny do 22.6.

Fyzika – PL do 12. 6.

Zeměpis - e-test Krajina a mapa (dostane to paní učitelka Kopecká)

 

2. ročník speciální

Čtení – Desky – slabiky s V – str. 89 – 92

Psaní – Hůlková písanka str. 2/17 – napsat 1 řádek O, I, A, U, MARTIN

Matematika – přepiš příklady a vypočítej 1. a 2. sloupec

Věcné učení – Opakování LÉTO – kopie PL str. 79

 

9. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením V. (krátký text je vložen do testu)

Psaní – Písanka 4. díl – 3/92 – 93 – přepis vlastních jmen

Matematika – opakování PS str. 46

                    Do sešitu uč. str. 34/4, 5        35/1

ZkOv – opakování Péče o občana – e-test

ZkD – Opakování Pravěk – doba bronzová a železná

ZkP – e-test Rostliny 1

ZkCh – PL do 12.6.

ZkZ - e-test ČR


Milí rodiče,

od pondělí 8. června se otevírá škola. Docházka je dobrovolná. Více informací zde. Pro žáky, kteří zůstávají doma, nadále bude probíhat výuka na dálku.

Děkuji za spolupráci M. Farská

 

Učivo do pondělí 8. června 2020

1. ročník

Český jazyk – PS str. 20 – 21

písmeno J – Slabikář str. 78 – 79

         Psaní – nové písmenko malé „j“, PL - video

Matematika – Opakování rozklady, peníze PS str. 56 – 57, web procvičování 5. a 6. cvičení

Prvouka – Koupaliště – PS str. 48

 

2. ročník

Český jazyk – písmeno Ch – Slabikář str. 85 – 86 číst

PS vypracovat úkoly str. 61

Písanka 4. díl – vypracovat 2/89 – 2/90 psaní malého ř, video

Matematika – opakování – PS vypracovat str. 51

                    Procvičování Hravá matematika – str. 42 – 43

Prvouka – Ovoce, zelenina – PS str. 45

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 77 – 80

Písanka 4. díl – vypracovat 3/90 – 91 – velké psací D, g – video

Anglický jazyk – opakování pozdravy - písnička

Matematika – Dělení číslem 2 – vypracuj PS str. 43 - video

Prvouka – Hravá Prv Léto - vypracovat PS str. 75 – 76

                    prezentace

 

5. ročník

Český jazyk – Číslo podstatných jmen PL str. 30 – 32

Procvičování spodoby – web cvičení – 3 cvičení

Písanka – písmeno F – str. 3/69 – 72

Matematika – do sešitu uč. str. 58/5, 7, 10

                    Nezlobilka 6 str. 12 – 13

Geometrie – Rovinné a prostorové útvary – PS str. 42

Anglický jazyk – opakování – písnička čísla

Vlastivěda – Naše památky, tradice a zvyky – uč. str. 34 – 35 číst

Zápis do sešitu uč. str. 35 dole

         PS str. 19

 

6. ročník

Český jazyk – Opakován – vypracovat do sešitu uč. str. 49/1 a, b,

                                       49/3            49/4 a,

Čtení Ve vlčím doupěti str. 74 – 75

Anglický jazyk – Opakování Pozdravy – písnička

Matematika – do sešitu uč. str. 58/5, 7, 10

                    Nezlobilka 6 str. 12 – 13

          Geometrie – Rovinné a prostorové útvary – PS str. 42

Občanská výchova – Opakování – PS str. 29

Dějepis – Starý Řím – PS 36 – 37

                    Od římského císařství do středověku – číst uč. str. 52 – 53

Přírodopis - e-test (dostane to paní učitelka Kopecká)

Zeměpis - Jak se lidé domlouvají - uč. str. 46 - 47 + otázky + PS str. 40

 

2. ročník speciální

Čtení – Desky – psací m – str. 85 – 88

Psaní – Hůlková písanka 3/1 písmeno I

                    str. 2/16 zbylé 2 volné řádky – napsat 1 řádek M, A

Matematika – přepiš příklady a vypočítej PL

Věcné učení – Chystáme se na prázdniny – kopie PL str. 78

 

8. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením IV. (krátký text je vložen do testu)

Psaní – písanka 4. díl str. 24 – 27

Matematika – určování času - třičtvrtěhodina

                    Učebnice str. 74 – 75 ústně, vypracovat PS str. 48

ZkOv – Budování kladných vztahů

ZkP - e-test (dostane to paní učitelka Kopecká)

ZkZ - e-test Krajina a mapa (dostane to paní učitelka Kopecká)

 

9. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením IV. (krátký text je vložen do testu)

Psaní – Písanka 4. díl – 3/89 – 91 – Velké psací G

Matematika – opakování PS str. 45

                    Do sešitu uč. str. 32/1 – 7

ZkOv – Nemoc a invalidita – PL + kopie str. 21

ZkD – Opakování Pravěk – mladší doba kamenná

ZkP - e-test (dostane to paní učitelka Kopecká)

ZkZ - e-test Krajina a mapa (dostane to paní učitelka Kopecká)

 


Dobrý den, dávám učivo na další týden.

 

Učivo do pondělí 1. června 2020

1. ročník

Český jazyk – nové písmeno J – kopie modrý sešit

                    Kopie „bludiště“ do desek

                    Kopie „Abeceda“ písmeno J do desek

                    Slabikář str. 75 – 77

                    Psaní – přepis do sešitu ze SL str. 72 dole

Matematika – Počítání do 5, PS str. 54 – 55, web procvičování 3. a 4. cvičení

Prvouka – Pole – PS str. 46 – 47, video 1, video 2

 

2. ročník

Český jazyk – nové písmeno Ch – kopie str. 60 lepit do modrého sešitu

Kopie Ch – 1) vybarvi písmenka ch, 2) co začíná na ch – vybarvi

Slabikář str. 84 číst

PS vypracovat úkoly str. 60

Písanka 4. díl – vypracovat 2/87 – 2/88 psaní malého g, video

Matematika – počítání do 10 – PS vypracovat str. 50

                    Procvičování Hravá matematika – str. 40 – 41

Prvouka – Volný čas – PS str. 43 – 44

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 74 – 76

Písanka 4. díl – vypracovat 3/88 – 89 – velké psací D, g

Anglický jazyk – poslechni si písničku Old MacDonald Had A Farm

Matematika – Násobení číslem 2 – vypracuj PS str. 42

                    Web procvičování 1. a 2. cvičení

Prvouka – Hravá Prv Kalendář - vypracovat PS str. 73 – 74

                    Opakování e-test

 

5. ročník

Český jazyk – Rod podstatných jmen PL str. 23 – 25

Procvičování spodoby – web cvičení – 3 cvičení

Písanka – písmeno T – str. 3/65 – 68

Čítanka – číst str. 38 – 39 Recyklace

Matematika – do sešitu dělení uč. str. 57/2, 3, 4

Geometrie – Rovinné a prostorové útvary – uč. str. 86 číst

PS str. 41

Anglický jazyk – opakování PS str. 44

- říkej slova – zakroužkuj předměty (hračky červenou, školní potřeby žlutou, ovoce hnědou, zvířata modrou)

- dopiš slova

Vlastivěda – Minulostí naší obce – uč. str. 32 – 33 číst

Zápis do sešitu uč. str. 33 dole

Stezka Úpice

         PS str. 20

Přírodověda - Uč. str. 64 – Plazi         PS str. 54

                             str. 65 – obojživelníci

                       PS str. 54, 55, 56

 

6. ročník

Český jazyk – Slovesa - PS 28/19, 20a, 21

Sloh – Hra se slovy – PS str. 45/27

Čtení Ahoj, Ervíne str. 70 – 73, vypracovat otázky a úkoly 1. a 2.

Anglický jazyk – Opakování Barvy – e-test 

Matematika – do sešitu dělení uč. str. 57/2, 3, 4

Geometrie – Rovinné a prostorové útvary – uč. str. 86 číst

PS str. 41

Občanská výchova – Volný čas – uč. str. 47 – 48

                    PS str. 28

Dějepis – Starý Řím – uč. str. 49 – 51 číst

Zápis Starý Řím

video

Zeměpis – Uč. str. 43 – 45 Významné památky světa + odpověď na otázku str. 45/3

          PS str. 39

          Vypsat památky Královehradeckého kraje            

Přírodopis – Opakování a procvičování obilnin, olejnin, okopanin a zeleniny

          2 x PL (kopie) vyplnit

 

2. ročník speciální

Čtení – Desky – hláska V – str. 81 – 83

Psaní – Hůlková písanka 2/15 písmeno O

                    str. 2/16 volné řádky – napsat 1 řádek O, I, A, U

Matematika – přepiš příklady a vypočítej

Věcné učení – U rybníka – kopie PL str. 77

 

8. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením III. (krátký text je vložen do testu)

Psaní – písanka 4. díl str. 22 – 23, SL str. 103, str. 105

Matematika – rýsování kružnice – video

                    Učebnice str. 73 ústně, vypracovat PS str. 47

ZkOv – Rovnocenost - PL

ZkP – ústní opakování a procvičování ročních období, měsíců, dění v přírodě během jednotlivých ročních obdobích

ZkZ – Ústní opakování – název naší země, sousední státy, hlavní město, hory ČR, řeky ČR, přehrady ČR, zemědělství ČR, památky Královehradeckého kraje (možnost hledat na internetu)

 

9. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením III. (krátký text je vložen do testu)

Psaní – Písanka 4. díl – 3/85 – 88 – Velké psací D

Matematika – opakování PS str. 44

                    Web cvičení + do 100 – 5. a 6. stránku

ZkOv – Nemocenské pojištění – PL (pracuji na něm) + kopie str. 20

ZkD – Opakování Pravěk – web cvičení 

ZkP – Opakování a procvičování částí lidského těla – kopie PL

ZkZ – Ústní opakování – název naší země, sousední státy, hlavní město, hory ČR, řeky ČR, přehrady ČR, zemědělství ČR, památky Královehradeckého kraje (možnost hledat na internetu)

 


Milí rodiče, 
dávám učivo na další týden.

Usnesením vlády je až do odvolání zakázána osobní přítomnost žáků ve škole zřízené podle §16, odst. 9., proto naši žáci 25. května 2020 nenastoupíV současné době není známo, kdy se škola otevře. O dalším postupu uvolňování v oblasti speciálního školství Vás budeme informovat, až rozhodne vláda. 
Děkuji za pochopení. M. Farská

Učivo do pondělí 25. května 2020

1. ročník

Český jazyk – čtení s písmenem S - Slabikář str. 70 – 74

                    PS str. 19

                    Písanka 4. díl – písmeno s – 1/85 – 87 – video, PL

Matematika – Počítání do 5, PS str. 51 – 53, web procvičování 1. a 2. cvičení

Prvouka – Louka – PS str. 44 – 45

 

2. ročník

Český jazyk – čtení s písmenem Ř – Slabikář str. 82 – 83

PS vypracovat úkoly str. 59

Písanka 4. díl – vypracovat 2/84 – 2/86 psaní malého f, video

Matematika – počítání do 10 – PS vypracovat str. 48 – 49

                    Procvičování Hravá matematika – str. 38 - 39

Prvouka – Léto – PS str. 41 – 42

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 70 – 73

Písanka 4. díl – vypracovat 3/85 – 87 – velké psací D - video

Anglický jazyk – Zvířátka – kopie (přepis anglického slova)

Matematika – Násobení číslem 2 – video

                    Kopie učebnice str. 50 – 52

                    Kytička násobků – vybarvit + naučit se řadu násobků čísla 2
                    (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20)

Prvouka – Hravá Prv Kalendář, měříme čas – prezentace

vypracovat PS str. 71 – 72

 

5. ročník

Český jazyk – Rod podstatných jmen PL str. 20 – 22, video

Sloh – PS 30/26

Písanka – písmeno Ř – str. 3/61 – 64

Čítanka – číst str. 37 O největší lékárně

Matematika – do sešitu dělení uč. str. 56/2, 3, 4, 5

Geometrie – Kružnice – PS str. 40

Anglický jazyk – opakování ZOO – test 

Vlastivěda – Jak lidé cestovali – uč. str. 30 – 31 číst

          Zápis do sešitu uč. str. 31 dole

PS str. 18

Přírodověda - Uč. str. 62/ ptáci               PS  str. 53

                             str. 63/ ryby                      PS  str. 54

 

6. ročník

Český jazyk – Slovesa - do sešitu vypracovat uč. str. 48/5 a, b, (podtrhnout)

PS 27/ 18 a, b, c,

Sloh – Umíš být zdvořilý – uč. str. 85 – 86 číst + PS str. 45/26

Anglický jazyk – Další barvy – PS str. 21

Matematika – do sešitu dělení uč. str. 56/2, 3, 4, 5

          Geometrie – Kružnice – PS str. 40

Občanská výchova – Vztahy ve třídě – uč. str. 45 – 46

                    PS str. 26 – 27

Dějepis – Pád řeckých civilizací – uč. str. 48

           Zápis Pád řeckých civilizací

           + PS str. 34 – 35

Fyzika – pracovní list – do 31.5.

 

2. ročník speciální

Čtení – Desky – slabiky s písmenem L – str. 74 – 80

Psaní – procvičovat psaní jména hůlkovým písmem

Matematika – geometrické tvary – PS str. 51 – 52

Věcné učení – Léto v lese – kopie PL str. 76

 

8. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením (krátký text je vložen do testu)

Psaní – procvičovat psaní g, G – písanka 4. díl str. 20 – 21

                    Dopis – ukázka – napiš do sešitu krátký dopis

Matematika – rýsování – video trojúhelník, video čtverec

                    PS str. 46

ZkOv – Rovnocennost (pracuji na tom)

ZkF – pracovní list 1, pracovní list 2 – do 31.5.

 

9. ročník speciální

Čtení – e-test se čtením (krátký text je vložen do testu)

Psaní – Písanka 4. díl – 3/81 – 84 – Velké psací L

                    Dopis – ukázka – napiš do sešitu krátký dopis

Matematika – opakování PS str. 43

                    Web cvičení + do 100 – 3. a 4. stránku

ZkOv – Lékařská péče – PL + kopie str. 19

ZkD – Vznik Československého státu – video 2

ZkCh – úkoly, pracovní list 1, pracovní list 2 do 31.5.

VkZ – pracovní list do 31.5.

 


Učivo do pondělí 18. května od paní učitelky Kopecké

Přírodověda  5. roč.    Společné znaky živočichů uč. str. 60,  PS str. 51

                                     Savci  uč. str. 61,    PS  str. 52

                                     PL  kočka

Zeměpis  6. roč.   Doprava osob, nákladů a informací uč. str. 39 – 40, odpovědi na otázky str. 40

PS str. 35 – 36

Přírodopis  6. roč.   otázky uč. str. 58

Rostliny cizích zemí  uč. str. 59,  otázky  str. 60

ZkP 8. roč. – chování přírodě, ochrana přírody člověk a příroda chráníme životní prostředí (PL1PL2PL3PL4)

ZkP 9. roč.    chování přírodě, ochrana přírody člověk a příroda chráníme životní prostředí (PL1PL2PL3PL4)

ZkZ 8. roč.mapa ČR PL -  vyznač barevně pohoří,

                      řeky Vltava, Labe, Morava  

                      hlavní město          

                      Vybarvi Královehradecký kraj

                      Pokus se vyznačit Trutnov či Úpici

                      Dopiš sousední státy

 

ZkZ  9. roč. – mapa ČR PL -  vyznač barevně pohoří,

                      řeky Vltava, Labe, Morava  

                      hlavní město          

                      Vybarvi Královehradecký kraj

                      Pokus se vyznačit Trutnov či Úpici

                      Dopiš sousední státy

 


Dobrý den, vkládám nové učivo na další časový úsek. 
Zatím stále nemám žádné informace, co a jak bude. Děkuji za Vaši spolupráci. M. Farská

Učivo do pátku 15. května 2020

1. ročník

Naučit se básničku ke Dni matek - text, zvuk

Český jazyk – čtení s písmenem T a S - Slabikář str. 62 – 69

                    PS str. 17 - 18

                    Písanka 4. díl – písmeno y – 1/80 – 84 – video, PL

Matematika – Počítání do 5, PS str. 46 – 50

Prvouka – Léto – PS str. 40 – 43, prezentace

 

2. ročník

Naučit se básničku ke Dni matek - textzvuk

Český jazyk – procvičování čtení Slabikář číst str. 78

Nové písmeno Ř – kopii nalepit do modrého sešitu (vyznačit písmeno, vybarvit obrázek začínající na ř)

PL 1 – kopie (vybarvi políčka s písmenem Ř, zakroužkuj slova na Ř)

PL 2 – kopie bludiště 

Pracovní listy vložit do desek Čj

Čtení – slabikář str. 79 - 82

PS vypracovat úkoly str. 58

Písanka 4. díl – vypracovat 2/82 – 2/83 psaní velkého Ž

Matematika – počítání do 10 – PS vypracovat str. 46 – 47

                    Geometrie – druhy čar - video

                    Procvičování Hravá matematika – str. 36 - 37

Prvouka – Práce na zahradě – PS str. 39

                    Jarní květiny – PS str. 40

 

3. ročník

Naučit se básničku ke Dni matek - textzvuk

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 63 - 69

          Písanka 4. díl – vypracovat 3/81 - 84 – velké psací L - video

Anglický jazyk – Zvířátka puzzle - kopie (rozstříhej, správně sestavené slovo nalep vedle obrázku)

Matematika – Počítání do 100 – vypracovat PS str. 44

                    Procvičování web cvičení

Prvouka – Hravá Prv Roční období, měsíce, dny v týdnu prezentace

           vypracovat PS str. 68 – 70

 

5. ročník

Naučit se básničku ke Dni matek - textzvuk

Český jazyk – Vlastní jména PL str. 13 - 16

          Sloh – PS 30/25

          Písanka – písmeno R – str. 3/57 – 60

          Čítanka – číst str. 34 – 36 Jak čáp zastupoval sanitku – e-test 

Matematika – do sešitu procvičování uč. str. 55/5, 6, 7, 8, 9

                    Nezlobilka 5 str. 10 – 11

          Geometrie – Kružnice – PS str. 39

Anglický jazyk – Animals in a ZOO – PS str. 42         zvuk ke cvičení 2

                    I have… (Já mám…)

                    1 monkey, 2 monkeys (množné číslo se vyjadřuje přidáním písmene S)

Vlastivěda – Jak se lidé oblékali – uč. str. 26 – 27 číst

Zápis do sešitu uč. str. 27 dole

         PS str. 16

         Jak lidé bydleli – uč. str. 28 – 29 číst

         Zápis do sešitu uč. str. 29 dole

         PS str. 17

Přírodověda - Společné znaky rostlin – uč. str. 55, 56, 57

              PS str. 48, 49

přírodniny, lidské výtvory  web cvičení

 

6. ročník

Naučit se básničku ke Dni matek - textzvuk

Český jazyk – Sloveso MÍT – uč. str. 47 - číst nahoře

Zápis do sešitu modrý obdélník uč. str. 47

Do sešitu vypracovat uč. str. 47/3a

PS 27/ 16, 17

Sloh – Náš byt – uč. str. 84 číst + PS str. 44

Anglický jazyk – Další barvy – PL

                    Příběh – uč. str. 35 + PS str. 20

Matematika – do sešitu procvičování uč. str. 55/5, 6, 7, 8, 9

                    Nezlobilka 5 str. 10 – 11

          Geometrie – Kružnice – PS str. 39

Občanská výchova – Školství – uč. str. 43 – 44

                    Zápis uč. str. 44 „tužka“

                    PS str. 25 – 26 mimo Školní řád

Dějepis – Řecko – Zápis Počátky řeckých civilizací (můžete vytisknout a nalepit)

          + PS str. 32 – 33

                    Vrchol řeckých civilizací – uč. str. 46 – 47 číst

                    Zápis Vrchol řeckých civilizací (vytisknout a nalepit)

                    PL do sešitu Sparta a Athény

Přírodopis a Zeměpis - volno

 

2. ročník speciální

Naučit se básničku ke Dni matek - textzvuk

Čtení – Desky – procvičení čtení E – str. 68 – 73

Psaní – slabika psací „ma“ – procvičovat do sešitu

          Hůlková písanka – písmeno U – vypracovat str. 3/8

Matematika – Počítání PL 3 a 4 (kopie)

                    Porovnávání čísel – kopie učebnice str. 46

          Geometrické tvary – kopie učebnice str. 47 – 48

          PS str. 50

Věcné učení – Léto na zahradě – kopie PL str. 75

 

8. ročník speciální

Naučit se básničku ke Dni matek - textzvuk

Čtení – e-test se čtením (krátký text je vložen do testu)

Psaní – procvičovat psaní Ř, Ch, f – písanka 4. díl str. 13 – 19

Matematika – Obdélník – uč. str. 71

                    PS str. 44 – 45

ZkOv – Národnostní menšiny - PL kopie

ZkP a ZkZ - volno

 

9. ročník speciální

Naučit se básničku ke Dni matek - textzvuk

Čtení – e-test se čtením (krátký text je vložen do testu)

Psaní – Písanka 4. díl – 3/77 – 80 – Velké psací Š

Matematika – Měření úseček - PL1, PL2

                    Web cvičení + do 100 – 1. a 2. stránku

ZkOv – Zdravotní a sociální péče – (pracuji na tom)

ZkD – Vznik Československého státu – video + PL

ZkP a ZkZ - volno

 


Dobrý den, vkládám nové učivo. 
Do konce dubna by mělo ministerstvo školství vydat pokyny, co a jak bude. Prosím o trpělivost.
Děkuji za Vaši spolupráci. M. Farská

Učivo do pondělí 4. května 2020

1. ročník

Český jazyk – čtení s písmenem V - Slabikář str. 57 – 61

                    PS str. 16

                    Nové písmeno T – PL – nalepit do modrého sešitu - video

          Písanka 4. díl – 1/78 – 79

          Diktát písmen do sešitu

Matematika – Odčítání do 5, PS str. 42 – 45

Prvouka – Každý jsme jiný – PL 1, PL 2

 

2. ročník

Český jazyk – Nové písmeno G – kopii nalepit do modrého sešitu (kopie dodám do schránky)

PL – bludiště s písmenem "G" do desek

Slabikář číst str. 75 – 77

PS vypracovat úkoly str. 57

Písanka 4. díl – vypracovat 2/78 – 2/81 psaní malého ž – video

Diktát slabik do sešitu

Matematika – porovnávání, rozklady do 10 – video

                    PS vypracovat str. 44 – 45

                    Procvičování Hravá matematika – str. 34 - 35

Prvouka – Volný čas – PS str. 37 – 38 - prezentace

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 58 – 62

           Písanka 4. díl – vypracovat 3/77 – 80 – velké psací Š

           Diktát jmen do sešitu 

Anglický jazyk – Zvířátka na farmě – PL

Matematika – PS vypracovat str. 40 – 41

                    Počítání do 100 – uč. str 55 – 58 (kopie dodám, pište na ně)

Prvouka – Hravá Prv vypracovat PS str. 62 – 67 Zvířata + etest (dostane to učitelka)

 

5. ročník

Český jazyk – Podstatná jména – Vlastní jména - video

PL str. 6, 11, 12

Sloh – Popletená pohádka – zvuk + PS 29/24

Diktát spojení do sešitu

Matematika – hodiny – PL 1, PL 2 (dodám do schránky)

                    Nezlobilka 4 str. 8 - 9

          vypracovat PS str. 18

          Geometrie – Rýsování kružnice – uč. str. 83 – 84 číst – video         

          PS str. 38

Anglický jazyk – Animals in a ZOO – PS str. 40 – 41 + písnička

                    40/1 dopiš čísla (This is a monkey.)

                    40/2 – vybarvi

                    41 – opakovat barvy a zvířata

Vlastivěda – Co lidé jedli – uč. str. 24 – 25 číst

Zápis do sešitu uč. str. 25 dole    

         PS str. 15

Přírodověda – web cvičení Zahrada, Zemědělské plodiny, škůdci, Hospodářské plodiny 

Vzduch a půda – uč. str. 52, PS str. 44

Světlo a teplo – uč. str. 53, PS str. 45

PL – kopie (učivo do pondělí 11. května)

 

6. ročník

Český jazyk – Sloveso BÝT – uč. str. 46 - číst

Zápis do sešitu modrý obdélník uč. str. 46

PS 26/ 14, 15 a, b, c,

Diktát vět do sešitu 

Čítanka – str. 66 – 69 Jak je těžké si vybrat správné povolání

Otázka do sešitu: Čím bys chtěla být ty?

Anglický jazyk – Další barvy – uč. str. 34

                    PL (dodám do schránky) + PS str. 19

Matematika – hodiny – PL 1, PL 2 (dodám do schránky)

                    Nezlobilka 4 str. 8 - 9

           Geometrie – Rýsování kružnice – uč. str. 83 – 84 číst – video         

           PS str. 38

Občanská výchova – Vzdělání – uč. str. 41 – 42

                    Zápis uč. str. 42 „tužka“

                    Vypracovat otázky do sešitu uč. 42/1, 2, 3

Dějepis – Řecko – Počátek řeckých civilizací – uč. str. 43 – 45 číst

                    Prezentace + video

Přírodopis – Ovoce, zelenina – web cvičení  (všechny úkoly prosím vyfotit)

Zeměpis – web cvičení Úpice a okolí, Světové strany, Mapa, plánek, Minulost našeho regionu

 

 

2. ročník speciální

Čtení – Desky – psací „a“ – str. 65 – 67 (dodám do schránky)

Psaní – slabika psací „ma“ – PL 1 (dodám do schránky)

Hůlková písanka – vypracovat str. 2/12 – 2/13 obloučky

Matematika – Rozklady – vypočítej PS str. 48 – 49

                    PL 1, 2 (dodám do schránky)

Věcné učení – Léto – roční období – PL 1, 2, 3 (dodám do schránky)

 

8. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – opakování – e-test

                    Procvičování di, ti, ni do sešitu – web cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3

Psaní – procvičovat psaní Č, ž – písanka 4. díl str. 8 – 12 (Slabikář str. 81)

Matematika – geometrie – uč. str. 69 – 70 + e-test

                    PS str. 43

ZkOv – Opakování Škola – e-test 

ZkP – web cvičení Zahrada, Zemědělské plodiny, škůdci, Hospodářské plodiny 

ZkZ – web cvičení Úpice a okolí, Světové strany, Mapa, plánek, Minulost našeho regionu

 

9. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – opakování – e-test

                    Procvičování di, ti, ni do sešitu – web cvičení 1, cvičení 2, cvičení 3

Psaní – Písanka 4. díl – 3/73 – 76 – Velké psací S

Matematika – Měření úseček - vypracovat PS str. 42

                    + narýsuj do sešitu 5 úseček a změř je, zapiš

ZkOv – Zdravotní středisko – PL + e-test

ZkD – Opakování – e-test 

ZkP – web cvičení ZahradaZemědělské plodiny, škůdciHospodářské plodiny 

ZkZ – web cvičení Úpice a okolíSvětové stranyMapa, plánekMinulost našeho regionu

 


Milí rodiče,

doufám, že jste si vy i děti trochu o Velikonocích odpočinuli. Přikládám učivo na další týden. Pokud byste něčemu nerozuměli, pište – volejte.

Moc Vám děkuji za spolupráci a i nadále prosím o zpětnou vazbu.

Hodně sil a zdraví přeje M. Farská

 

Učivo do pondělí 27. dubna 2020

1. ročník

Český jazyk – čtení s písmenem V - Slabikář str. 53 – 56

                    PS str. 15

          Písanka 4. díl – 1/75 – 77 – písmeno t, PL malé t

Matematika – Nácvik odčítání do 5, PS str. 39 - 41

Prvouka – Dopravní výchova –  prezentace + nakresli semafor pro auta

        Cvičení WEB

Pv – pomoc při domácích pracích dle možností dítěte – např. úprava postele, odnášení nádobí apod.

 

2. ročník

Český jazyk – Čtení s písmenem F – Slabikář číst str. 71 – 72

PS vypracovat úkoly str. 54 – 56

Písanka 4. díl – vypracovat 2/76 – 2/77 psaní velkého U - video

Matematika – číslo 10 – psaní čísla 10 – video

                    PS vypracovat str. 41 - 43 (číselná řada do 10)

Prvouka – Dopravní výchova -  prezentace + nakresli semafor pro chodce

        Cvičení WEB

Pv – pomoc při domácích pracích dle možností dítěte – např. úprava postele, odnášení nádobí apod.

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 51 – 55

Písanka 4. díl – vypracovat 3/74 – 76 – video velké S

Anglický jazyk – Velikonoce - PL

Matematika – PS vypracovat str. 37 – 39

Prvouka – Hravá Prv vypracovat PS str. 58 – 59 Jaro + str. 61 Ptáci

Pv – pomoc při domácích pracích dle možností dítěte – např. úprava postele, odnášení nádobí, zalévání květin apod.

 

5. ročník

Český jazyk – Podstatná jména – video

přepsat  zápis do sešitu

vypracovat do sešitu uč. str. 73/3 + PL úkol č. 1, 2, 3 (dodám do schránky)

Sloh – PS 29/23

Psaní – písanka 3. díl str. 3/53 – 56

Matematika – Jednotky času – uč. str. 51 – 53 – ústně

          Zápis uč. str. 53 modrý rámeček

vypracovat PS str. 18

procvičování sčítání, odčítání bez přechodu – web cvičení (dobrovolně)

Anglický jazyk – opakování slovíček, otázky What is this? PS str. 38

PL Animals in a ZOO (dodám do schránky) + PS str. 39 zvuk 1 poslouchej, zvuk 2 opakuj

Vlastivěda – Život ve středověku – uč. str. 22 – 23 číst video

          Zápis do sešitu uč. str. 23 dole

PS str. 13 - 14

Přírodověda – lidské výrobky, Výrobky 2

Zdraví, nemoc, úraz – ( všechny úkoly)

Smysly – (všechny úkoly)

Pv – pomoc při domácích pracích dle možností dítěte – např. úklid, mytí nádobí, zalévání květin apod.

 

6. ročník

Český jazyk – procvičování koncovek sloves

vypracovat do sešitu uč. str. 45/5

procvičování web cvičení (nemusíte fotit)

Sloh – Blahopřání k svátku uč. str. 83 číst + vypracovat PS str. 43/2.

Čítanka – str. 60 – 61 Pohled do očí – číst

Anglický jazyk – procvičování uč. str. 32 – 33 (kopie dodám do schránky)

Matematika – Jednotky času – uč. str. 51 – 53 – ústně

                    Zápis uč. str. 53 modrý rámeček

          vypracovat PS str. 18

          procvičování sčítání, odčítání bez přechodu – web cvičení (dobrovolně)

Občanská výchova – Hospodaření rodiny – uč. str. 39 – 40

                    Zápis uč. str. 40 „tužka“ první 3 řádky

                    Vypracovat PS str. 25 nahoře Hospodaření rodiny

Dějepis – Opakování – e – test

Přírodopis – Obilniny uč. str. 56 – 60, otázky str. 58

pracovní listy divizna – str. 25, druhy obilovin, doplňovačka – str. 24, polní plodiny – str. 38 (dodám do schránky)

Zeměpis – Zemědělství – uč. str. 37 – 38, odpovědi na otázky

Fyzika - pracovní list do konce dubna

Pv – pomoc při domácích pracích dle možností dítěte – např. úklid, mytí nádobí, zalévání květin apod.

 

2. ročník speciální

Čtení – slabikář – číst str. 54 – 56

Psaní – Hůlková písanka – vypracovat str. 2/10 – 2/11 obloučky

                    str. 3/3 – velké M

+ procvičovat vlastní jméno

Matematika – Rozklady – vypočítej PS str. 46 – 47

                    Web cvičení  

Věcné učení – Domácí zvířata – pracovní list

Pv – pomoc při domácích pracích dle možností dítěte – např. úprava postele, odnášení nádobí apod.

 

8. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – 14. Honzíkovo rozloučení + PL str. 27 – 28 + test

Psaní – procvičovat psaní H, B – písanka 4. díl str. 1 – 7 (Slabikář str. 73)

Matematika – e-test + prakticky odměř 1/2 l , 1l

                    + procvičování písemné sčítání web cvičení

ZkOv – Školák, školní rok – PL1, PL2

ZkP – pracovní listy: tur domácí – str.13, ptáci str.16, kočka str. 19,

ZkZ – napiš části ČR, názvy pohoří ČR, 3 hlavní řeky, vodní nádrže (přehrady), hlavní město

ZkF - Škodlivost zvuku - pokynyučebnice list 1, list 2, list 3, list 4, list 5 - do 15.května

Pv – domácí práce – e-test

 

9. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – 14. Honzíkovo rozloučení + PL str. 27 – 28 + test

Psaní – Písanka – 3/69 – 72 – Velké psací F

Matematika – Měření úseček - vypracovat PS str. 41

                    + procvičování písemné sčítání web cvičení

ZkOv – Telefonování – kopie PL

ZkD – Karel IV – PL - video

ZkP – pracovní listy: tur domácí – str.13, ptáci str.16, kočka str. 19, první pomoc (kopie dodám do schránky)

ZkZ – napiš části ČR, názvy pohoří ČR, 3 hlavní řeky, vodní nádrže (přehrady), hlavní město

ZkCh - učivo, PL - do 15. května

Pv – domácí práce – e-test

 


Vzhledem k Velikonocům dávám učivo na delší časový úsek. Moc Vám děkuji za spolupráci a stále prosím o zpětnou vazbu. Děkuji Farská

Učivo do pátku 17. dubna 2020

1. ročník

Český jazyk – Písmeno V – modrý sešit, desky labyrint, video

Slabikář str. 50 – 52  

Písanka 3. díl – 1/72 velké psací O

          4. díl – 1/73 – 74 – písmeno v

Matematika – Sčítání do 5, PS str. 36 - 38

Prvouka – Domácí zvířata – prezentace + vypracovat PS str. 36 – 37

Vv – nakreslit velikonoční obrázek na vlastní téma – kuře, vejce    

 

2. ročník

Český jazyk – Písmeno F – pracovní list, video

Slabikář číst str. 66 – 67

PS vypracovat úkoly str. 52 – 53

Písanka 4. díl – vypracovat 2/73 – 2/75 psaní ou

Matematika – počítání do 9 – vypracovat PS str. 38 – 39

Prvouka – Jarní květiny – cvičení WEB

Význam včel – vypracovat PS str. 36

Vv – nakreslit velikonoční obrázek na vlastní téma – kuře, vejce    

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 47 – 50

Písanka 4. díl – vypracovat 3/73 + procvičovat psaní F

Matematika – PS vypracovat str. 35 – 36

                    Geometrie – narýsuj do sešitu úsečky ST, XY, OP, MN

Prvouka – Hravá Prv vypracovat PS str. 60 Velikonoce + str. 54 – 57 Jaro

Anglický jazyk – Velikonoce – písnička1, písnička 2

Vv – nakreslit velikonoční obrázek na vlastní téma – kuře, vejce    

 

5. ročník

Český jazyk – procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M

vypracovat do sešitu uč. str. 65/12; 66/15; 70/23

ústně str. 67/17

Sloh – PS 28/22

Psaní – písanka 3. díl str. 3/50 – 52

Čítanka str. 31 Přiletěli špačci - otázky

Matematika – vypracovat PS str. 17/20

Geometrie - vypracovat PS str. 37/14

Anglický jazyk – opakování Domácí mazlíčci – str. 36 – 37 + překlad PL nebo e-test

                    Velikonoce - prezentace

Vlastivěda – Počátky českého státu – uč. str. 20 – 21 číst video

Zápis do sešitu uč. str. 20 dole

PS str. 12

Přírodověda - Život na Zemi, chráníme přírodu - učebnice str. 50, PS str. 41,42

         Voda - učebnice str. 51, PS str. 43

         Procvičování na internetu: prosím o vyfocení vyřešené úlohy

Období lidského životaPřírodniny a výtvory, Věci kolem nás,

Třídíme odpadHorniny a nerosty, Ropa a zemní plyn,

Rostliny – třídění do skupin   

 

6. ročník    

Český jazyk – Koncovky sloves – uč. str. 44 „modrý text“ – zápis do sešitu

                   vypracovat PS str. 26/13 a, b,

                   Sloh – Dopis uč. 81 – 82 číst + vypracovat PS str. 42/23. Dopis 1.

                   Čítanka – str. 62 – 65 Sestra k popukání –

                                                      vypracovat otázky a úkoly 2, 3, 4, 5

Matematika – vypracovat do sešitu úlohy z uč. 50/9, 10, 11, 12

                   Geometrie – vypracovat PS str. 37/14

Anglický jazyk – Yes. No. uč. str. 30 ústně + vypracovat PS str. 18

Občanská výchova – opakování Člověk, stát a právo – test nebo e-test

Dějepis – Starověk na Dálném východě – Zápis 2. část

                    + vypracovat PS 30 – 31

Fyzika - pracovní list

Přírodopis – Olejniny – uč. str. 54, odpovědi do sešitu str. 55

WEB cvičení. Paní učitelka prosí o vyfocení vyřešené stránky (PRN SC) a poslat ke kontrole.

Znaky života rostlin, Bylinný stonek, Listy rostlin, Plody rostlin   

Zeměpis – Zemědělství – uč. str. 57, vypracovat otázky do sešitu str. 36, 38 + PS str. 30 – 32

WEB cvičení. Paní učitelka prosí o vyfocení vyřešené stránky (PRN SC) a poslat ke kontrole.

Světové strany, Život ve městě, Typy krajin, Město x vesnice

 

2. ročník speciální

Čtení – Slabikář – číst str. 50 – 53

Psaní – Uvolňovací cviky – vypracovat str. 22 – 23 kličky

Hůlková písanka – vypracovat str. 2/8 – 2/9 lomené čáry

          + procvičovat psaní malého m

Matematika – Rozklady – uč. str. 43 – 44 ústně

vypočítej PS str. 44 – 45

Věcné učení – Domácí zvířata – prezentace - procvičování

 

8. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – 13. Přijíždí maminka + PL str. 26 + test

Psaní – procvičovat psaní ou, au, C písanka str. 34 – 40

(Slabikář str. 64, 67, 71)

Matematika – vypracuj do sešitu uč. str. 68/1, 2, 3 + PS str. 42  

ZkOv – Škola, učitelé, žáci - PL1, PL2

ZkP – str. 51, 53, 54 + WEB cvičení: Části lidského těla, Člověk a zdravá výživa, Třídíme odpad, Třídíme přírodniny (vyřešené úkoly vyfotit nebo opsat)         

ZKF – pracovní list 

ZkZ – WEB cvičení: Světové strany, Města a vesnice, Východní Čechy  (vyřešené úkoly vyfotit nebo opsat) 

 

9. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – 13. Přijíždí maminka + PL str. 26 + test

Psaní – Písanka – 3/66 – 68 – Velké psací T

Matematika – Měříme na mm – uč. 30 – 31, do sešitu vypracovat uč. 30/3

Vypracovat PS str. 39 - 40

ZkOv – Pošta – prezentace + e-test

ZkD – Kníže Václav – PL - video

ZkP – str. 51, 53, 54 + WEB cvičení: Části lidského těla, Člověk a zdravá výživa, Třídíme odpad, Třídíme přírodniny (vyřešené úkoly vyfotit nebo opsat)    

ZkZ – WEB cvičení: Světové strany, Města a vesnice, Východní Čechy  (vyřešené úkoly vyfotit nebo opsat) 

ZkCh – pracovní list

VkZ – pracovní list

 


Milí rodiče, prosím Vás o plnění úkolů a zpětnou vazbu pro mne. Někdo z Vás má chytrý telefon, a tak bych byla ráda, abyste doplněné stránky v pracovních sešitech či písance, sešitě nafotili a poslali mi je ke zhlédnutí buď přes Messenger, WhatsApp nebo přes mail farska.misa@seznam.cz .

Učivo do pondělí 6. dubna 2020

Všichni se můžou naučit písničku Máme doma obludu -  video, text

1. ročník

Český jazyk – Slabikář str. 48 - 49 číst, PL písmeno Y

PS vypracovat str. 14/4, 5

Poslech textu pro děti - Otesánek

Písanka 3. díl – opis slov – 1/70 – 1/71 Velké psací A, M

Matematika – Nácvik sčítání do 5, PS str. 34 - 35

Prvouka – Velikonoce – prezentace + vypracovat PS str. 34 – 35    

 

2. ročník

Český jazyk – Slabikář str. 61 – 63 číst

PS vypracovat úkoly str. 50 – 51

Písanka 3. díl – vypracovat 2/69 – 2/72 malé psací h video

Matematika – Hravá matematika – vypracovat str. 32 – 33

                    PS vypracovat str. 38

Prvouka – Velikonoce - prezentace – povídat si o symbolech

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – vypracovat str. 43 – 46

Písanka 3. díl – velké psací F – video - vypracovat 3/69 – 3/72

Matematika – PS vypracovat str. 33 – 34 slovní úlohy

Prvouka – Hravá Prv PS str. 51 – 53 Jaro dělá pokusy

Anglický jazyk – Velikonoce – prezentace

 

5. ročník

Český jazyk – vyjmenovaná slova po M – písnička

vypracovat do sešitu uč. str. 62/5, 63/6

Sloh – PS 28/21 – pohádka Polámal se mraveneček

Psaní – další 3 stránky – písmeno K

Matematika – vypracovat PS str. 16/17, 18, 19

Geometrie - rýsování obdélníku – video postup

vypracovat PS str. 35/10, 36/11, 12, 13

Anglický jazyk – Domácí mazlíčci – str. 34 – 35

Vlastivěda – Jak žili staří Slované – uč. str. 18 – 19 číst

Zápis do sešitu uč. str. 19 dole

          PS str. 11
 

6. ročník

Český jazyk – Slovesa – vypracovat PS str. 25/10, 11

Sloh – Dopisní obálka uč. 79 – 80 číst + vypracovat PS str. 41/22 dole

Čítanka – str. 49 – číst básničku

Matematika – vypracovat do sešitu úlohy z uč. 50/6, 7, 8

Geometrie – rýsování obdélníku – video postup

vypracovat PS str. 35/10, 36/11, 12, 13

Anglický jazyk – Velikonoce prezentace; uč. 84 + vypracovat PS str. 47

Občanská výchova – Ústava – uč. str. 35 – 36

Zápis do sešitu „tužka“ str. 36

PS vypracovat str. 24 dole s pomocí odkazu (v PS chybně volba prezidenta) 

                                           Ústava článek 1, 2, 54,91

Dějepis – Starověk na Dálném východě –  prezentace, uč. str. 40 – 42

                    Zápis 1. část  

 

2. ročník speciální

Čtení – slabikář – číst str. 57 – 58 slabiky s písmenem V

                              Procvičovat čtení str. 48 - 49

Psaní – Uvolňovací cviky – vypracovat str. 20 – 21 obloučky

Hůlková písanka – vypracovat str. 2/6 – 2/7 šikmé čáry

          + hůlkové písmeno A str. 3/2

Matematika – vypočítej PS str. 41/1, 2, 3 odčítání

Věcné učení – Velikonoce – prezentace

 

8. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – Vzhůru za Honzíkem + PL str. 24 – 25 + test

            vyplň test k minulé kapitole

Psaní – Přání k Velikonocům – napiš do sešitu 2 velikonoční přání - ukázky

             procvičovat psaní S, T, Š písanka str. 29 – 33 (slabikář str. 63)

Matematika – PS str. 39 – 40

uč. str. 66 – 67 ústně + PS str. 41/1, 2, 3, 4               

ZkOv – opakování – test doplň nebo vyber z nabídky a dej odeslat

ZkP – vypracovat PL str. 48, 49, 50

 

9. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – Vzhůru za Honzíkem + PL str. 24 – 25 + test

            vyplň test k minulé kapitole

Psaní – Přání k Velikonocům – napiš do sešitu 2 velikonoční přání - ukázky

             Písanka – 3/61 – 64 – Velké psací Ř

Matematika – Rýsování úseček – postup video, uč. 29/3, 4, 5 do sešitu

Vypracovat PS str. 38

ZkOv – Doprava – WEB cvičení 2 a 3

ZkD – O trzích a platidlech – PLvideo shlédnout do 4 minuty

ZkP – vypracovat PL str. 48, 49, 50


Učivo do pondělí 30. března 2020

1. ročník

Český jazyk – nové písmeno Y

Modré desky – 2x PL str. 63 – 63 (jestli je možnost vytisknout)

WEB pouze 1. cvičení

Slabikář str. 47 číst

          PS vypracovat str. 14/1, 2, 3

          Písanka 3. díl – opiš slov – 1/68 – 1/69

Matematika – Rozklad dokreslováním, WEB cvičení

PS vypracovat str. 28 – 31

Prvouka – Jaro –  prezentace + vypracovat PS str. 34 – 35    

 

2. ročník

Český jazyk – písmeno Ž – modrý sešit – vyznačit ž, vybarvit obrázky začínající na ž

Slabikář str. 55 – 59 číst

PS vypracovat úkoly str. 48 – 49

Písanka 3. díl – vypracovat 2/66 – 2/68 Velké Č video na 1,20min

Matematika – učebnice str. 26 – 27 NEPSAT DO UČEBNICE!

PS vypracovat str. 36 – 37

Prvouka – Jarní květiny – procvičovat - prezentace

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – písmeno „D“ – vypracovat str. 40 – 42

Písanka 3. díl – velké psací T – video - vypracovat 3/66 – 3/68

Matematika – PS vypracovat str. 30 – 32

Prvouka – Hravá Prv PS str. 44 – 45 V knihovně, V obchodě

Anglický jazyk – desky – Hračky – procvičovat video, cvičení

 

5. ročník

Český jazyk – vyjmenovaná slova po M – uč. str. 61 opsat do sešitu

vypracovat do sešitu uč. str. 61/1; 62/3, 4

Sloh – PS 28/20 – tvorba otázek

Psaní – další 3 stránky

Matematika – vypracovat do sešitu úlohy z uč. 49/1, 2; 50/3, 4, 5

Geometrie – obdélník – vypracovat PS str. 35/7, 8, 9

Anglický jazyk – Domácí mazlíčci – str. 32 – 33

Vlastivěda – Pověsti – uč. str. 16 – 17 číst – video Praotec Čech, Kněžna Libuše

         Zápis do sešitu uč. str. 17 dole + PS str. 10

Přírodověda – uč. str. 49 – uhlí, ropa, PS str. 41

         uč. str. 50 – chráníme přírodu, PS str. 42

 

6. ročník

Český jazyk – Slovesa – vypracovat PS str. 24/7, 8, 9

Sloh – PS str. 41/21 Svátky jara 1., 2. nahoře

Čítanka – str. 45 – 46 Moravský kras – číst + vypracovat otázky a úkoly

Matematika – vypracovat do sešitu úlohy z uč. 49/1, 2; 50/3, 4, 5

Geometrie – obdélník – vypracovat PS str. 35/7, 8, 9

Anglický jazyk – Příběh – uč. str. 29 + vypracovat PS str. 17

Občanská výchova – Království nebo republika – uč. str. 34 – 35

Zápis do sešitu „tužka“ str. 35

PS vypracovat str. 24 nahoře

Dějepis – opakování Egypt – pracovní list

Přírodopis – uč. str. 50 – 52, do sešitu odpovědi na otázky str. 49, 52

Zeměpis – uč. str. 35 – 36, do sešitu odpovědi na otázky str. 34, 36

 

2. ročník speciální

Čtení – Slabikář – číst str. 45 – 46

Psaní – Uvolňovací cviky – vypracovat str. 18 – 19 kličky

Hůlková písanka – vypracovat str. 2/4 – 2/5 šikmé čáry

Matematika – uč. 40 – 41 NEPSAT

                    Vypočítej PS str. 40/1

Věcné učení – Jaro – znaky počasí – prezentace

 

8. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – Ze kocourem v lese přečíst + PL str. 22 – 23

Psaní – procvičovat psaní velkého psacího R video, písanka 3. díl str. 27 - 28 (jména)

Matematika – uč. str. 65

                    PS str. 38

ZkOv – Vandalismus - PL 

ZkP - Jaro - PL str. 46, PL str. 47

 

9. ročník speciální

Čtení – Honzíkova cesta – Ze kocourem v lese přečíst + PL str. 22 – 23

Písanka – 3/58 – 60 - Velké psací R - opis, přepis slov a vět

Matematika – Úsečky PS str. 37

                    Geometrické tvary – uč. str. 25

ZkOv – Nakupování - WEB cvičení

ZkD – Rytíři a turnaje - PL

ZkP - Jaro - PL str. 46, PL str. 47

 


Učivo do pondělí 23. března 2020

1. ročník

Český jazyk – Slabikář str. 43 – 46 číst

                       PS vypracovat str. 12 – 13

                       Písanka 3. díl – písmeno „l“ – 1/64 – 1/67

Matematika – PS vypracovat str. 28 – 31

                      video psaní číslice 5

Prvouka – Lidské tělo – části těla - WEB

 

2. ročník

Český jazyk – modré desky „ou, au“

                       PS vypracovat úkoly str. 44 – 47 (úkoly s „Č“)

                       Slabikář str. 50 – 54 číst

                       Písanka 3. díl – vypracovat 2/62 – 2/65

                       Modré desky – nové písmeno „Ž“

Matematika – číslo 9 – PS vypracovat str. 33 – 35

Prvouka – Jaro – PS str. 33 – 35

 

3. ročník

Český jazyk – Hravý slabikář – písmeno „V“ – vypracovat str. 37 – 39

                       Písanka 3. díl – vypracovat 3/62 – 3/65

Matematika – PS vypracovat str. 28 – 29

                       Geometrie – rýsování přímek – narýsuj přímky a, b, c, d

Prvouka – PS str. 39 – 40 Zdravá strava, Lidské tělo

Anglický jazyk – desky – Hračky - procvičovat, písnička

 

5. ročník

Český jazyk – vyjmenovaná slova po L

                       vypracovat do sešitu uč. str. 59/11, 13

                       Sloh – PS 28/19

Matematika – PS 17/21

                       Nezlobilka „3“ str. 6 – 7

                       Geometrie – obdélník – vypracovat PS str. 34

Anglický jazyk – Domácí mazlíčci – str. 30 – 31

Vlastivěda – Vznik zemědělství – uč. str. 14 – 15 číst

                     Zápis do sešitu uč. str. 15 dole

                     PS str. 9/1, 2, 3, 4

Přírodověda - Opakovat lidské tělo uč. str. 34 – 38

                     Neživá příroda uč. str. 46

 

6. ročník

Český jazyk – Slovesa – vypracovat PS str. 23/4, 5, 6

                       Sloh – Tajenka PS str. 40

                       Čítanka – číst článek začínající na str. 43

Matematika – PS 17/21

                       Nezlobilka „3“ str. 6 – 7

                       Geometrie – obdélník – vypracovat PS str. 34/4, 5, 6

Anglický jazyk – Hračky – vypracovat PS str. 16

Občanská výchova – Státní symboly – uč. str. 32 – 33

                        Zápis do sešitu „tužka“ str. 33

                        PS vypracovat str. 23

Dějepis – Egypt – shlédnout video

Zeměpis          Opakovat obyvatelstvo světa  U str. 29 -30

     Kde obyvatelé žijí  U str. 31 – 32

     Města a vesnice  U str. 33 -34   +   PS str. 29 – 30

     (zápisky v sešitu)

Přírodopis       Opakovat cibulovou zeleninu

    Ovocné stromy Uč. str. 45 – 47

    Luskoviny + pícniny Uč. str. 48 – 49

Fyzika            Procvičování učiva - pracovní list - stačí do konce března

 

2. ročník speciální

Čtení – slabikář – číst str. 39 – 44             

Psaní – oranžový sešit – vypracovat str. 16 – 17

             Hůlková písanka – vypracovat str. 2/2 – 2/3

Matematika – procvičovat sčítání do 4

Věcné učení – procvičovat části těla

 

8. ročník speciální

Čtení, psaní – Honzíkova cesta – Kulička se vrací, Ve škole

                        přečíst + PL str. 18 – 21

Matematika – procvičovat + - do 100  1. cvičení, 2. cvičení  příklady opiš do sešitu

ZkOv – procvičovat Povolání dospělých WEB   - názvy napiš na papír (do sešitu)

Zk P - procvičování a opakování pracovních listů

ZkZ - procvičování a opakování pracovních listů

ZkF - Zvuk - pracovní list - stačí do konce března

 

9. ročník speciální

Čtení, psaní – Honzíkova cesta – Kulička se vrací, Ve škole

                        přečíst + PL str. 18 – 21

Matematika – procvičovat + - do 100 1. cvičení, 2. cvičení příklady opiš do sešitu

ZkOv – procvičovat Povolání dospělých -  WEB  - názvy napiš na papír (do sešitu)

ZkD – Kněžna Libuše – video 

Zk P - procvičování a opakování pracovních listů

ZkZ - procvičování a opakování pracovních listů

ZkCh - procvičování učiva - učebnice, pracovní list - stačí do konce března

 

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm