I. třída paní učitelka Mgr. Kosinová

Úvod Úvod / Domácí úkoly / I. třída paní učitelka Mgr. Kosinová

I. třída paní učitelka Mgr. Kosinová

Vypracované úkoly na pracovních listech prosím odevzdat do poštovní schránky školy. Kdo má možnost vypracovné úkoly vyfotit telefonem, prosím zaslat na email kosinova.m@seznam.cz.

V případě dotazu mne kontaktujte telefonicky (číslo je v ŽK).

UČIVO NA ČERVEN 15. 6. – 23. 6. 2020

1. ročník   

Český jazyk – Od A do Z str. 72 - 75

                    PL – Hláska J (kopie str. 23)

                    PL 2 – Slabiky (kopie)

                    PL – Slova – opis (kopie)  

          PL – Psací písmena v, t, s (kopie)

          PS – Čteníčko str. 25 (zadání 2, 3, 4, 5)

Matematika - PS – Je nás pět – vypracovat str. 56 – 62

                    PL 1 – Určování množství (kopie)

                     PL – Sčítání do 5 (kopie)

                    PL  - Základních geometrické tvary (kopie)

                    PL – Názorné sčítání do 5 (kopie)

                    PL  – Názorné odčítání do 5 (kopie)

 

Prvouka -   PL  2 – Orientace v čase (kopie)

Hv -             PL – Hudební nástroje (kopie)       

Pv -             PL – Beruška (kopie)

 

2. ročník             

Český jazyk - Od A do Z str. 81 - 85

                    PL - Hláska Ř (kopie)

                    PL 2 – Slabiky (kopie)

                    PS – Čteníčko 2 – vypracovat str. 61 - 62

                    PL – Opis jednoduchých slov (kopie)

Matematika - PS – str. 48 – 52

                    PL – Počítání do 10 (kopie)

           PL 2 – Sčítání do 10 (kopie)

           PL – Názorné sčítání do 10 (kopie)

           PL 2 – Názorné odčítání v oboru do 10 (kopie)

                    PL – Porovnávání čísel ˃ ˂ = opakování (kopie)

                    PL -  Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie)

Prvouka -   PS – Orientace v čase str. 49

                    PL – Hodiny (kopie)

Hv -             PL – Hudební nástroje (kopie)       

Pv -             PL – Beruška (kopie)

 

3. ročník             

Čtení -        Slabikář str. 70 - 71

                    PL 2 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

Psaní –        Hravá písanka – str. 29, 32, 34, 36

                    PL – Hůlkové písmo (kopie str. 39)

                    PL – Opis slabik – psaní psacím písmem (kopie)     

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

VF

Čtení -        Slabikář str. 122 - 125

                    PL - Hlásky - opakování (kopie)

                    PL 2 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

Psaní -        Hravá písanka – str. 1, 2, 5, 7

                    PL – Hůlkové písmo (kopie str. 39)

                    PL 2 – Opis slabik – psaní psacím písmem (kopie)  

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno       

Matematika- PS – vypracovat str. 51

                    PL  - Počítání do 5 (kopie)

                    PL – Číselná řada (kopie)

                    PL  - Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie)

                    PL – Názorné sčítání do 5 (kopie)

                    PL  – Názorné odčítání do 5 (kopie)

Věcné učení - PL – Bezpečné chování na koupališti.

Hv -             PL – Hudební nástroje (kopie)       

Vv -             PL – Beruška (kopie)

 

7. ročník   

Čtení -        Slabikář str. 125 - 127

                    PL - Hlásky - opakování (kopie)

                    PL  2 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

Psaní –       PL – Hůlkové písmo (kopie)

                    PL – Hůlkové písmo, opis - slova (kopie)         

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

Matematika - PS – vypracovat str. 51

                    PL 2 – Určování množství (kopie)

                    PL  - Počítání do 10 (kopie)

                     PL 1 – Sčítání do 8 (kopie)

                    PL  - Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie)

                    PL – Psaní číslic (kopie)

                    PL – Názorné sčítání do 5, 10 (kopie)

                    PL  – Názorné odčítání do 5, 10 (kopie)

Orientace v prostoru – nahoře x dole x vedle x nad x pod x před x za

Hv -             PL – Hudební nástroje (kopie)       

Pv -             PL – Beruška (kopie)

 


UČIVO NA ČERVEN 1. 6. – 15. 6. 2020

1. ročník   

Český jazyk –     Od A do Z str. 69 - 71

                    PL - Hlásky - opakování (kopie)

                    PL 1 – Slabiky (kopie)

                    PL – Slabiky, slova – opis (kopie)  

                    PL – Počítání slabik (kopie)

          PL – Psací písmena j, i, l, e (kopie)

          Písanka 3 - 1/72

          PS – Čteníčko str. 24 (zadání 2, 3)

Matematika - PS – Je nás pět – vypracovat str. 53 – 55

                    PL 1 – Určování množství (kopie)

                     PL – Sčítání do 5 (kopie)

                    PL  - Základních geometrické tvary (kopie)

                    PL – Názorné sčítání do 5 (kopie)

                    PL  – Názorné odčítání do 5 (kopie)

Prvouka -   PS – Příroda v ročních obdobích str. 50 - 51 zadané úkoly a vybarvit

                    PL 1 – Orientace v čase (kopie)              

Hv -             PL - Říkanka s omalovánkou – LÉTO (kopie)

Vv -             PL – Medvídek (kopie)

 

2. ročník             

Český jazyk - Od A do Z str. 79 - 80

                    PL - Hláska Ř (kopie)

                    PL 1 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

                    PS – Čteníčko 2 – vypracovat str. 59 - 60

                    PL – Opis jednoduchých slov (kopie)

Matematika - PS – str. 44 – 47

                    PL 1 – Určování množství (kopie)

          PL 1 – Sčítání do 10 (kopie)

          PL – Odčítání do 10 (kopie)

          PL – Názorné sčítání do 8 (kopie)

          PL 1 – Názorné odčítání v oboru do 10 (kopie)

                    PL – Porovnávání čísel ˃ ˂ = (kopie)

                    PL  - Základní geometrické tvary (kopie)

Prvouka -   PS – Orientace v čase str. 47 - 48

                    PL  – Orientace v čase (kopie str. 72)                 

Hv -             PL - Říkanka s omalovánkou – LÉTO (kopie)

Vv -             PL – Medvídek (kopie)

 

3. ročník             

Čtení -         Slabikář str. 65 – 69

                    PL - Hlásky - opakování (kopie)

                    PL 1 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

Psaní –       Hravá písanka – str. 25 - 26

                    PL – Hůlkové písmo (kopie str. 34)

                    PL – Opis slabik – psaní psacím písmem (kopie)     

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

VF

Čtení -        Slabikář str. 122 - 125

                    PL - Hlásky - opakování (kopie)

                    PL 1 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

Psaní -        Hravá písanka – str. 36

                    PL – Hůlkové písmo (kopie str. 34)

                    PL 1 – Opis slabik – psaní psacím písmem (kopie)  

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

 

Matematika - PS – vypracovat str. 49 - 50

                    PL 1 – Určování množství (kopie)

                    PL  - Počítání do 5 (kopie)

                     PL – Sčítání do 5 (kopie)

                    PL  - Základní geometrické tvary (kopie)

                    PL – Psaní číslic (kopie)

                    PL – Názorné sčítání do 5 (kopie)

                    PL  – Názorné odčítání do 5 (kopie)

Věcné učení - PL  – Zelenina a ovoce (kopie)

                    PL – Léto (kopie)            

Hv -             PL - Říkanka s omalovánkou – LÉTO (kopie)

Vv -             PL – Medvídek (kopie)

 

5. ročník             

Čtení -        Slabikář str. 113 - 115

                    Hravý slabikář – opakování

                    PL - Hlásky - opakování (kopie)

                    PL 1 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

Psaní-         PL – Hůlkové písmo (kopie str. 34)

                    PL  – Opis slabik – psaní psacím písmem (kopie)

                    PL – Psací písmena j, i – opakování (kopie)    

                    PL – Hůlkové písmo, opis – slova (kopie)

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

Matematika - PS – vypracovat str. 49 - 50

                    PL 1 – Určování množství (kopie)

                    PL – Počítání do 7 (kopie)

          PL 1 – Sčítání do 10 (kopie)

          PL – Odčítání do 10 (kopie)

          PL 1 – Názorné odčítání v oboru do 10 (kopie)

                    PL – Porovnávání čísel ˃ ˂ = (kopie)

                    PL  - Základní geometrické tvary (kopie)

                    PL – Číselná řada (kopie)

          PL – Prostorová orientace (kopie)

Věcné učení - PL  – Zelenina a ovoce (kopie)

                    PL – Léto (kopie)

Hv -             PL - Říkanka s omalovánkou – LÉTO (kopie)

Vv -             PL – Medvídek (kopie)

 

7. ročník   

Čtení -         Slabikář str. 122 - 123

                    PL - Hlásky - opakování (kopie)

                    PL 1 – Slabiky (kopie)

                    PL – Počítání slabik (kopie)

Psaní –       PL – Hůlkové písmo (kopie str. 34)

                    PL – Hůlkové písmo, opis - slova (kopie)         

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

Matematika – PS – vypracovat str. 49 - 50

                    PL 1 – Určování množství (kopie)

                    PL  - Počítání do 7 (kopie)

                     PL 1 – Sčítání do 8 (kopie)

                    PL  - Základní geometrické tvary (kopie)

                    PL – Psaní číslic (kopie)

                    PL – Názorné sčítání do 5 (kopie)

                    PL  – Názorné odčítání do 5 (kopie)

ZkP-            PL – Zelenina a ovoce (kopie)

ZkZ-            PL - Bezpečné chování na koupališti (kopie)

ZkF -           PL – Zvuky, tóny (kopie)

Hv -             PL - Říkanka s omalovánkou – LÉTO (kopie) 

Vv -             PL – Medvídek (kopie)

 


UČIVO NA KVĚTEN 18. 4. – 29. 5. 2020

1. ročník   

Český jazyk –     Od A do Z str. 66 - 68

                    PL - Hláska  T, opakování – hláska V (kopie)

Písanka 3 – 1/70 – 1/71

PL – Psací písmena v, t (kopie)

PS – Čteníčko str. 22

 

Matematika -       PS – Je nás pět – vypracovat str. 51 - 52

                     PL – Sčítání do 5 (kopie str. 25)

                    PL  - Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie str. 26)

                    PL  – sčítání odčítání do 5 (kopie)

PL 2 – Prostorová orientace (pod, nad, vedle) kopie

 

Prvouka -   PS – Příroda v ročních obdobích str. 42 – 43 zadané úkoly a vybarvit

                    PL – Výlet (kopie)

                    PL 1 – Zelenina (kopie)                  

 

Hv -             Písnička -  Hlava, ramena, kolena, palce.

Pv -             PL – Kohout (kopie 2) 

      

2. ročník             

Český jazyk -      Od A do Z str. 75 - 77

                    PL - Hláska F (kopie)

                    PS – Čteníčko 2 – vypracovat str. 56 – 57, opakování str. 22 – 23

                    Písanka – str. 2/71 – 2/72

                    PL – Psací písmena U, u (kopie)

 

Matematika -       PS – 41 - 43

PL 1 – Sčítání, odčítání do 10 (kopie) opakování

                    PL – Porovnávání čísel ˃ ˂ = (kopie)

                    PL  - Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie str. 26)

PL 2 – Prostorová orientace (pod, nad, vedle) kopie

 

Prvouka -   PS – Práce na poli a zahradě, vypracovat str. 39 - 41

                    PL 1 – Zelenina (kopie)        

                    PL – Květiny (kopie)

                    PL – Dopravní výchova (kopie)

 

Hv -             Písnička -  Hlava, ramena, kolena, palce.

Pv -             PL – Kohout (kopie 2) 

 

3. ročník             

Čtení -                  Slabikář str. 60 - 64

                    PL – Čtení slabik ma, má - psací (kopie)

                    PL – Hláska e, é - vyhledávání  (kopie)

Hravý slabikář, hláska a písmeno „E“, na str. 13 vyhledat a vybarvit v textu slabiky me

Psaní –                 Písanka – 18, 22

                    PL – Hůlkové písmo O (kopie str. 2/15)

                    PL – Slabiky ma, má – psaní psacím písmem (kopie)        

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

VF

Čtení -                  Slabikář str. 119 - 121

                    Hravý slabikář – písmeno „ J, j“, vypracovat str. 32

                    PL – Hláska J (kopie)

Psaní -                 Hravá písanka – str. 34 – 35

PL - Hůlkové písmeno O (kopie 2/15)

                    PL - Psací písmeno i, slabiky – mu

                    Písankový sešit – nácvik jména a příjmení hůlkovým písmem

         

Matematika -       PS – vypracovat str. 48

                    PL – vypracovat kopie str. 39, 52, 67)

                    PL – Porovnávání čísel (kopie str. 52)

                    PL - Sčítání, odčítání do 5 (kopie)

                    PL -Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie str. 26)

PL 2 – Prostorová orientace – nahoře, dole vedle (kopie)

 

Věcné učení -      PL – Zvířátka na statku (kopie)

                    PL – Výlet (kopie)

                    PL 1 – Zelenina (kopie)        

Hv -             Písnička -  Hlava, ramena, kolena, palce.

Pv -             PL – Kohout (kopie 2) 

 

5. ročník             

Čtení -                  Slabikář str. 113 - 115

                    Hravý slabikář – opakování, vypracovat str. 30 - 32

                    PL – Hlásky, opakování – Š, P, O (kopie)

                    PL – Čtení dvouslabičných slov (kopie 1)

 

Psaní-                  PL – Hůlkové písmo, opakování (kopie str. 38, 39)

                    PL – Psaní číslic 4 - 5 (kopie)

                    PL – Psaní - jednoslabičná slova (kopie)

                    PL – Přepis jednoslabičných slov (kopie)

                    Písankový sešit – nácvik jména a příjmení hůlkovým písmem

 

Matematika -       PS – vypracovat str. 47 – 48

                    PL – Rozklad čísel (kopie str. 43)

                    PL - Sčítání a odčítání do 8 a 10 (kopie 1, 46)

                    PL – Manipulace s penězi (kopie 67)

PL  - Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie str. 26)

Počítání do 10

PL 2 – Prostorová orientace – nahoře, dole vedle (kopie)

 

Věcné učení -      PL – Výlet (kopie)

                    PL 1 – Zelenina (kopie)        

                    PL – Návštěva u lékaře (kopie)

 

Hv -             Písnička -  Hlava, ramena, kolena, palce.

Pv -             PL – Kohout (kopie 2)       

    

7. ročník   

 

Čtení -                  Slabikář str. 119 - 121

                    Hravý slabikář – písmeno „ J, j“, vypracovat str. 32

                    PL – Hláska J (kopie)

                    PS - Umíme číst str. 21 - 22

 

Psaní –                 PL – Psaní číslic (kopie 17)

                    PL – Hůlkové písmo O (kopie str. 2/15)

                    PL – Hůlkové písmo – slova (kopie str. 39)     

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

 

Matematika -       PS – vypracovat str. 48

                    PL – vypracovat kopie str. 39, 52, 67)

                    PL – Porovnávání čísel (kopie str. 52)

                    PL - Sčítání, odčítání do 5 (kopie)

                    PL - Vyhledávání základních geometrických tvarů (kopie str. 26)

PL 2 – Prostorová orientace – nahoře, dole vedle (kopie)

 

ZkOV -                 PL – Vztahy ve škole (kopie)

ZkP-            PL – Práce na zahradě (kopie 2)

ZkZ-            PL - Zdraví a bezpečnost (kopie 2)

ZkF -           PL - Pomocník v domácnosti (kopie 2)

 

Hv -             Písnička -  Hlava, ramena, kolena, palce.

Pv -             PL – Kohout (kopie 2) 

 

 


UČIVO NA KVĚTEN 4. 5. – 15. 5. 2020

1. ročník        

Český jazyk –  Od A do Z str. 63 - 65

                        PL - Hláska  T, hláska E, I (kopie)

              Písanka 3 – 1/68 – 1/69

              PL – Psací písmena O, o (kopie)

              PS – Čteníčko str. 21

             Skládání slov - cvičení

Matematika - PS – Je nás pět – vypracovat str. 49 - 50

                         PL – Psaní číslice 5 (kopie str. 24)

                        PL  - Základní geometrické tvary (kopie str. 29)

                        PL 1 – sčítání odčítání do 5 (kopie)

                        Porovnávání a vyhledávání stejného počtu prvků - cvičení 

              PL 1, 2 – Prostorová orientace (kopie)

Prvouka -        PS – Příroda v ročních obdobích str. 40 – 41 zadané úkoly a vybarvit

                        PL – Zvířátka na statku (kopie str. 42)

                        PL – Domácí zvířata (kopie)

                        PL 1 – Ovoce (kopie)             

Hv -                 PL – Hudební nástroje (kopie)

Pv -                  PL – Zajíček (kopie 1)

 

2. ročník                    

Český jazyk -   Od A do Z str. 71 -72

                        PL - Hláska G (kopie)

                        PS – Čteníčko 2 – vypracovat str. 54 – 55, opakování str. 20 - 21

                        Písanka – str. 2/69 – 2/70

                        PL – Psací písmena C, c, h (kopie)

Matematika - PS – 38 - 40

              PL 1 – Sčítání, odčítání 1 - 10 (kopie)

                        PL – Rozklad čísel (kopie)

                        PL  - Základní geometrické tvary (kopie str. 29)

              PL 1, 2 – Prostorová orientace (kopie)

Prvouka -        PS – Práce na poli a zahradě, vypracovat str. 39 - 41

                        PL 1 – Ovoce (kopie) 

                        PL – Jarní květiny (kopie)

                        PL – Dopravní výchova (kopie)

Hv -                 PL – Hudební nástroje (kopie)

Pv -                  PL – Zajíček (kopie 1)

 

 

3. ročník                    

Čtení -             Slabikář str. 60 - 64

                        PL - Slabiky ma, má (kopie)

                        PL – Hláska E - vyhledávání (kopie)

Hravý slabikář, hláska a písmeno „E“, na str. 12 vyhledat a zakroužkovat v textu písmeno e

Skládání jednoduchých slov

Psaní –            Písanka – 15 - 17

                        PL – Hůlkové písmo U (kopie str. 2/13)

                        PL – Psací písmeno a, m (kopie)      

                        Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno.

VF

Čtení -             Slabikář str. 116 - 118

                        Hravý slabikář – písmeno „ J, j“, vypracovat str. 31

                        PL – Hláska I (kopie)

     Skládání jednoduchých slov - cvičení

Psaní -             Hravá písanka – str. 32 – 33

              PL - Hůlkové písmeno V, T (kopie 3/6, 3/4)

                        PL - Psací písmeno s, slabiky - me, mé

                        Písankový sešit – nácvik jména a příjmení hůlkovým písmem

Matematika - PS – vypracovat str. 47

                        PL – vypracovat kopie str. 8, 18, 25, 26)

                        PL – Psaní číslice 5 (kopie str. 24)

                        PL - Sčítání, odčítání do 5 (kopie)

                        PL - Základní geometrické tvary (kopie str. 29)

              Porovnávání a vyhledávání stejného počtu prvků - cvičení 

              PL 1 – Prostorová orientace (kopie)

Věcné učení - PL – Zvířátka na statku (kopie str. 42)

                        PL – Domácí zvířata (kopie)

                        PL 1 – Ovoce (kopie)

Hv -                 PL – Hudební nástroje (kopie)

Pv -                  PL – Zajíček (kopie 1)

 

5. ročník                    

Čtení -             Slabikář str. 110 - 112

                        Hravý slabikář – opakování, vypracovat str. 26 – 29

                        PL – Hlásky, opakování – J, L, S (kopie)

                        PL – Čtení slabik (kopie 1)

     Skládání jednoduchých slov - cvičení

Psaní -             PL – Hůlkové písmo, opakování (kopie str. 34, 35, 37)

                        PL – Psaní číslic 1 – 3 (kopie)

                        PL – Psaní – slabiky (kopie)

                        PL – Opis jednoslabičných slov (kopie)

                        Písankový sešit – nácvik jména a příjmení hůlkovým písmem

Matematika - PS – vypracovat str. 46 – 47

                        PL – Rozklad čísel (kopie str. 24, 33)

                        PL - Sčítání a odčítání do 8 a 10 (kopie 17)

                        PL – Manipulace s penězi (kopie 52, 53)

              PL  - Základní geometrické tvary (kopie str. 29)

              Porovnávání a vyhledávání stejného počtu prvků - cvičení 

              PL 1, 2 – Prostorová orientace (kopie)

Věcné učení - PL – Zvířátka na statku (kopie str. 42)

                        PL – Domácí zvířata (kopie)

                        PL 1 – Ovoce (kopie) 

Hv -                 PL – Hudební nástroje (kopie)

Pv -                  PL – Zajíček (kopie 1)            

 

7. ročník                    

Čtení -             Slabikář str. 116 – 117

                        Hravý slabikář – písmeno „ J, j“, vypracovat str. 31

                        PL – Hláska I (kopie)

                        PS - Umíme číst str. 19 - 20

     Skládání jednoduchých slov - cvičení

Psaní –            PL – Psaní číslic (kopie 15, 16)

                        PL – Hůlkové písmo U (kopie str. 2/13)

                        PL – Hůlkové písmo – slova (kopie str. 38) 

                        Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

Matematika - vypracovat str. 46 – 47

                        PL – Rozklad čísel (kopie str. 24, 33)

                        PL - Sčítání a odčítání do 8 a 10 (kopie 17)

                        PL – Manipulace s penězi (kopie 52, 53)

              PL  - Základní geometrické tvary (kopie str. 29)

              Porovnávání a vyhledávání stejného počtu prvků - cvičení 

              PL 1, 2 – Prostorová orientace (kopie)

ZkOV -             PL – Emoce (kopie)

ZkP -                 PL – Co do lesa nepatří (kopie 1)

ZkZ -                 PL - Dopravní výchova (kopie 1)

ZkF -                PL - Elektrické spotřebiče (kopie 1)

Hv -                 PL – Hudební nástroje (kopie)

Pv -                  PL – Zajíček (kopie 1)

 

 


Učivo od 14. 4. – 30. 4. 2020

Všichni se mohou naučit velikonoční koledy

1. ročník

Český jazyk –     Od A do Z str. 52 – 59

                    Hláska a písmeno V, Y, WEB cvičení 1, cvičení 2

           Písanka 3 – 1/68 – 1/72

           PS – Čteníčko str. 15 - 17

Matematika -       PS – Je nás pět – vypracovat str. 39 – 47

                     Sčítání, odčítání do 5 – WEB cvičení

Prvouka -   PS – Dopravní výchova str. 6 - 7

                    Dopravní značky – WEB cvičení

Hv – Písnička o jaru

Pv – Žába postup

PL – omalovánka – Jaro

Tv – Jógové cvičení – cviky LEV, KOBRA, KROKODÝL

 

2. ročník

Český jazyk – Od A do Z str. 75 – 78

                    Hláska a písmeno F

                    PS – Čteníčko 2 – vypracovat str. 56 – 57, opakování str. 20 - 22

                    Písanka – str. 2/68 – 2/71

Matematika -       PL – kopie, vypracovat str. 24 - 27

                    PS – vypracovat str. 33 - 37

Prvouka -   PS – jaro, vypracovat str. 36 - 38

                    PL – jaro, kopie

                    Jarní práce na zahrádce – WEB cvičení

           Dopravní výchova – WEB cvičení

Hv – Písnička o jaru

Pv – Žába postup

PL – omalovánka – Jaro

Tv – Jógové cvičení – cviky LEV, KOBRA, KROKODÝL

 

3. ročník

Čtení -        Slabikář str. 57 – 61

                    Čtení psacího písmene M, m - cvičení

                    Hravý slabikář, písmeno „V“, na str. 38 vyhledat a zakroužkovat písmeno V, v

Psaní –        Písanka – 1/65 – 1/67

                    PL – hůlkové písmo V, kopie str. 3/6

                    PL – psací písmeno m

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

                   

VF

Čtení -        Slabikář str. 110 - 116

                    Hravý slabikář – písmeno „ J“, vypracovat str. 31 - 32

Psaní -        Hravá písanka – str. 22 - 30

          Hůlkové písmeno V, kopie 3/6

                    PL - psací písmeno s

Matematika – PS – vypracovat str. 43 - 46

                    PL – vypracovat kopie str. 63 - 68

                    Sčítání, odčítání do 5 - cvičení

Věcné učení – PL – domácí zvířata, kopie

                    Domácí zvířata – prezentace

                    Domácí zvířata - cvičení

Hv – Písnička o jaru

Pv – Žába postup

PL – omalovánka – Jaro

Tv – Jógové cvičení – cviky LEV, KOBRA, KROKODÝL

 

5. ročník

Čtení -        Slabikář str. 24 – 26

                    Hravý slabikář – vypracovat str. 22 - 23

                    Výslovnost – opakování písmen

          Výslovnost Š - video 

Psaní –       PL – hůlkové písmo T, kopie

                    PL – opakování, psací písmena t, v

                    Písankový sešit – nácvik jména a příjmení hůlkovým písmem

Matematika – PS – vypracovat str. 41 - 45

                    Sčítání a odčítání do 9 - cvičení

                    Číselná řada, porovnávání, rozklad - cvičení

           Čtverec - opakování

Věcné učení – PL – jaro, kopie

                    Domácí zvířata – prezentace

                    Domácí zvířata - cvičení

          Sázení květin - video, životní prostředí – video

Hv – Písnička o jaru

Pv – Žába postup

PL – omalovánka – Jaro

Tv – Jógové cvičení – cviky LEV, KOBRA, KROKODÝL

 

7. ročník

Čtení -        Slabikář str. 110 - 116

                    Hravý slabikář – písmeno „ J“, vypracovat str. 31 – 32

                    PS – Umíme číst str. 19 - 21

Psaní –       PL – hůlkové písmo V, kopie str. 3/6

                    PL – psací písmeno m

                    Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

Matematika – PS – vypracovat str. 43 - 46      

                    PL – vypracovat kopie str. 63 - 68

                    Sčítání, odčítání do 5 - cvičení

ZkOV -        Mezilidské vztahy - video

ZkP-            PL – jaro – kopie

                    Práce na zahradě - cvičení

ZkZ-            Dopravní výchova – bezpečný pohyb na ulici - video

ZkF -           PL – elektrické spotřebiče

Hv – Písnička o jaru

Pv – Žába postup

PL – omalovánka – Jaro

Tv – Jógové cvičení – cviky LEV, KOBRA, KROKODÝL

 

 


Učivo od 1. 4. – 10. 4. 2020

Všichni se mohou naučit velikonoční koledy video1, video2

1. ročník

Český jazyk – Od A do Z str. 14 – 19

              Písanka 3 – 1/63 – 1/67

Matematika -   PS – Je nás pět – vypracovat str. 32 – 38

                        PL – sčítání, odčítání do 5

Prvouka -        PS – Velikonoce str. 39

                        PS – Domácí zvířata str. 36

                        Velikonoce - prezentace

                        Domácí zvířata – prezentace

PL –  omalovánky – Jaro. Velikonoce.

 

2. ročník

Český jazyk -       Od A do Z str. 71 – 74

                              PS – Čteníčko 2 – vypracovat str. 54 – 55, opakování str. 16 – 19

                              Písanka – str. 2/60 – 2/67

Matematika -     PL – kopie, vypracovat str. 20 – 23

                              PS – vypracovat str. 29 – 32

Prvouka -            PS – jaro, vypracovat str. 33, 35

                              PL – jaro, kopie

                              Jarní květiny – prezentace

                             Velikonoce - prezentace

PL –  omalovánky – Jaro. Velikonoce.

 

3. ročník

Čtení, psaní  -       Slabikář str. 45 – 50

                              Hravý slabikář, písmeno „V“, vypracovat str. 36 – 37

                              Písanka – 1/62 – 1/64

                              PL – hůlkové písmo A, kopie str. 3/2

                              PL – psací písmeno a

                              PL – uvolňovací cvičení

VF

Čtení, psaní -       Slabikář str. 52 – 56

                              Hravý slabikář – písmeno „ J“, vypracovat str. 29 – 30          

                    Hravá písanka – str. 27, 29

                   Hůlkové písmeno J, kopie

                   PL – psací písmeno s

                   PL – uvolňovací cvičení

 

Matematika-      PS – vypracovat str. 40 – 42

                              PL – vypracovat kopie str. 58 – 62

                              PL - prostorová orientace

Věcné učení -     PL – jaro, kopie

                              Velikonoce - prezentace

                              Jaro – prezentace

PL –  omalovánky – Jaro. Velikonoce.

 

5. ročník

Čtení, psaní  -       Slabikář str. 24 – 25

                              Hravý slabikář – vypracovat str. 41 – 43

                              PL – hůlkové písmo D, P, S, kopie

                              PL – opakování, psací písmena s, l, t

                              PL – uvolňovací cvičení

Matematika -     PS – vypracovat str. 38 – 40

                              PL – vypracovat - psaní číslic, číselná řada

                              Psaní číslice 10 – video

Věcné učení -     PL – jaro, kopie

                              Velikonoce - prezentace

                              Jaro – prezentace

PL –  omalovánky – Jaro. Velikonoce.

 

7. ročník

Čtení, psaní -        Slabikář str. 52 – 56

                              Hravý slabikář – písmeno „ J“, vypracovat str. 29 – 30      

                              PL – hůlkové písmo A, O, I, kopie

                              PL – psací písmeno a

                              PL – uvolňovací cvičení

                              Písankový sešit – procvičovat psaní hůlkovým písmem vlastní jméno

Matematika -     PS – vypracovat str. 40 – 42

                              PL – vypracovat kopie str. 58 – 62

                              PL - prostorová orientace

ZkOv -                  PL – chování ve třídě      

ZkP -                     PL - využití hospodářských zdrojů

ZkZ -                     PL – dopravní prostředky

ZkF -                     PL – elektrické spotřebiče

PL –  omalovánky – Jaro. Velikonoce.

 

Učivo do konce března

Využití stránek: www.matyskova-matematika.cz, www.ucebnice-online.cz.

1. ročník

Český jazyk

Čtení jednoslabičných a tříhláskových slov – SOS, SUS, SAS – od A do Z

Pravidelně číst z učebnice Od A do Z, vytleskávat slabiky slov.

Psát a vyhledávat v textu písmenko I, i, í.

Písanka – psaní písmen M, A, O. Opis, přepis slabik typu lo, lu, la, mo, mu, ma a slov typu máma.

Procvičování probraných písmen.

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 4.

Rozklady množství dokreslováním, sčítání a odčítání do 4, psaní číslice 5, tvoření pětic v pracovním sešitě MATEMATIKY.

Přiřazování čísla k danému počtu a naopak př. ☻☻☻☻☻ - 5.

Procvičovat číselnou řadu vzestupně a sestupně do 5.

Procvičování a kreslení základních geometrických tvarů (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh).

Procvičování orientace v prostoru: pod, nad, před, za, nahoře, dole (př. Řekni, co leží na stole, pod stolem …..).

Prvouka

Opakovat pracovní činnosti lidí – běžná povolání, pracovní činnosti v pracovním sešitě PRVOUKA.

Pracovní sešit PRVOUKA – 1. pomoc při drobném poranění, přivolání pomoci – čísla tísňového volání.

Pracovní sešit PRVOUKA – lidské tělo – smysly a jejich funkce /zrak, sluch, čich, chuť, hmat/.

Pracovní sešit PRVOUKA – příroda v ročních období – znaky jara, procvičování jarních měsíců

 

2. ročník

Český jazyk

Učebnice Od A do Z – procvičování dvojhlásek Au, ou, číst s předložkami (např. s tátou).

Pravidelně číst z učebnice Od A do Z, vytleskávat slabiky slov, číst čtyřslabičná a víceslabičná slova (např. papírový), jednoduché věty, skládání slov.

Vyhledávat v textu písmenko Ž, ž.

Písanka – psaní písmen C, c, č, r, ?. Opis, přepis slabik a slov začínajících na písmena C, c, č, r.

Procvičování probraných písmen, slabik a slov.

Matematika

Procvičování sčítání a odčítání v oboru do 8. Pracovní sešit MATEMATIKA.

Rozklady množství dokreslováním, sčítání a odčítání do 4, psaní číslice 9, rozklad čísel v pracovním sešitě MATEMATIKY.

Přiřazování čísla k danému počtu a naopak př. ☻☻☻☻☻☻☻☻☻ - 9.

Procvičovat číselnou řadu vzestupně a sestupně do 9.

Procvičovat porovnávání čísel ˂ ˃ = (př. 9 ˃ 3, 4 ˂ 6, 6 = 6) v pracovním sešitě MATEMATIKY.

Procvičování orientace v prostoru: pod, nad, před, za, nahoře, dole (př. Řekni, co leží na stole, pod stolem …..).

Prvouka

Opakovat pracovní činnosti lidí – běžná povolání, pracovní činnosti v pracovním sešitě PRVOUKA.

Pracovní sešit PRVOUKA – 1. pomoc při drobném poranění, úraz, bezpečné chování ve škole, přivolání pomoci – čísla tísňového volání.

Pracovní sešit PRVOUKA – lidské tělo – části hlavy, ruky, pojmenování prstů na ruce.

Pracovní sešit PRVOUKA – příroda v ročních období – změny v přírodě na jaře, první jarní květiny (bledule, sněženky, petrklíč), procvičování jarních měsíců.

 

3. ročník

Čtení

IVP

Vyvozování slabiky L, l – pracovní list, modrý sešit.

Pravidelně číst ze SLABIKÁŘE slabiky, vytleskávat slabiky.

Vyhledávat písmenko L, l a již osvojená písmena v krátkém textu.

Čtení obrázků se slabikou ma, má. Čtení psacího písmene a.

Čtení

Pravidelně číst ze SLABIKÁŘE.

Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s obrázky.

Čtení psacího písmene u, t a slabik me, mé, mu, mů.

Procvičovat dělení dvouslabičných slov na slabiky (př. máme x má me) a skládání slov ze slabik (př. má ma x máma).

Psaní

IVP

Procvičování psaní vlastního jména a příjmení hůlkovým písmem – samostatně.

Uvolňovací cvičení – pracovní sešit – nácvik hůlkového písma, svislé, šikmé, vodorovné čáry, oblouky, ovály. Psaní a obtahování hůlkových písmen O, I

Písanka – psaní psacím písmem a, á.

Psaní

Procvičování psaní vlastního jména a příjmení hůlkovým písmem.

Uvolňovací cvičení – pracovní sešit – nácvik hůlkového písma M, L.

Písanka – procvičování psaní písmen u, ú, ů, slabik me, mé, mu. Psaní psacího písmene t a psaní slabik te, té.

Matematika

Procvičování názorného sčítání a odčítání v oboru do 5. Pracovní sešit MATEMATIKA a učebnice MATEMATIKA.

Rozlišování množství a číslic 1 - 5, sčítání a odčítání do 5, psaní číslice 9, rozklad čísel v pracovním sešitě MATEMATIKY.

Přiřazování čísla k danému počtu a naopak př. ☻☻☻☻☻ - 5.

Procvičovat číselnou řadu vzestupně a sestupně do 10 (počítání s prsty, přiřazování, doplňování do tabulek .

Procvičování orientace v prostoru: pod, nad, před, za, na začátku, na konci (př. Řekni, co leží na stole, pod stolem ….. ).

Vyhledávání geometrických tvarů v obrázku: obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník.

Věcné učení

Opakovat částí lidského těla (hlava, krk, horní a dolní končetiny), pojmenování prstů.

Roční období – změny v přírodě na jaře, první jarní květiny (bledule, sněženky, petrklíč).

Proměny přírody – charakteristické znaky počasí na jaře.

Příprava zahrad na jaro – zahradní náčiní, zrytí záhonů.

 

5. ročník

Čtení

Opakování hlásky Š, š – pracovní list, modrý sešit – SLABIKÁŘ.

Hláska D, d a slova typu dopis.

Pravidelně číst ze SLABIKÁŘE slabiky, vytleskávat slabiky.

Čtení dvouslabičných slov a jednoduchých vět s obrázky – SLABIKÁŘ.

Čtení snadných vět s porozuměním. Čtení psacího písma ve slabikáři.

Psaní

Procvičování psaní vlastního jména a příjmení hůlkovým písmem.

Pracovní sešit, písanka – opakování psaní písmen J, E, U, L. Opis jednoduchých slov

Písanka – procvičování psaní písmen D, d, P, slabik ma, me, mé, mu, na, no. Psaní psacího písmene e, l a psaní slabik le, la.

Pracovní sešit – procvičování hůlkového písma D, P.

Matematika

Procvičování názorného sčítání a odčítání v oboru do 8. Pracovní sešit MATEMATIKA a učebnice MATEMATIKA.

Názorné sčítání a odčítání do 9, psaní číslice 9, rozklad čísel v pracovním sešitě MATEMATIKY.

Přiřazování čísla k danému počtu a naopak př. ☻☻☻☻☻☻☻☻☻ - 9.

Procvičovat číselnou řadu vzestupně a sestupně do 9 (počítání s prsty, přiřazování, doplňování do tabulek.

Pracovní sešit – rozklad čísla.

Kreslení základních geometrických tvarů (obdélník, čtverec).

Věcné učení

Opakovat části lidského těla (hlava, krk, horní a dolní končetiny), pojmenování prstů, smysly a jejich funkce /zrak, sluch, čich, chuť, hmat/.

Roční období – změny v přírodě na jaře, první jarní květiny (bledule, sněženky, petrklíč).

Proměny přírody – charakteristické znaky počasí na jaře.

Příprava zahrad na jaro – zahradní náčiní, stromy ovocné a okrasné, keře.

 

7. ročník

Čtení

IVP

Pravidelně číst ze SLABIKÁŘE.

Čtení slabik, slov a jednoduchých vět s obrázky.

Čtení psacího písmene u, t a slabik me, mé, mu, mů.

Procvičovat dělení dvouslabičných slov na slabiky (př. máme x má me) a skládání slov ze slabik (př. má ma x máma).

Psaní

IVP

Procvičování psaní vlastního jména a příjmení hůlkovým písmem – samostatně.

Uvolňovací cvičení – pracovní sešit – nácvik hůlkového písma, svislé, šikmé, vodorovné čáry, oblouky, ovály. Psaní a obtahování hůlkových písmen O, I.

Nácvik psaní psacím písmem a, á – pracovní sešit

Matematika

Procvičování názorného sčítání a odčítání v oboru do 5. Pracovní sešit MATEMATIKA a učebnice MATEMATIKA.

Rozlišování množství a číslic 1 - 5, sčítání a odčítání do 5, psaní číslice 9, rozklad čísel v pracovním sešitě MATEMATIKY.

Přiřazování čísla k danému počtu a naopak př. ☻☻☻☻☻ - 5.

Procvičovat číselnou řadu vzestupně a sestupně do 10 (počítání s prsty, přiřazování, doplňování do tabulek.

Procvičování orientace v prostoru: pod, nad, před, za, na začátku, na konci (př. Řekni, co leží na stole, pod stolem ….. ).

Vyhledávání geometrických tvarů v obrázku (obdélní, trojúhelník, čtverec, kruh).

ZkOV

Pravidla slušného chování v dopravních prostředcích pracovní list – pracovní list 1-2

Komunikace – pozdravy, rozhovory.

ZkP

Poznávání rostlin - první jarní květiny (bledule, sněženky, petrklíč).

Stavba rostlinného těla – kořen, stonek, list, květ, plod – pracovní list.

ZkZ

Jednoduchá mapa města – vyhledávání na PC (názvy ulic, koupaliště, řeka Úpa, divadlo, muzeum).

Opakování a procvičování místa bydliště, školy.

Kontaktni informace

Sídlo školy:

Speciální základní škola
Augustina Bartoše
Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
542 32 Úpice

IČO 70841144
RED_IZO 600 024 628

Telefon: 499 881 436
Mobil: 724 163 777

Kontaktní e-mail:
zvs.kulhankova@centrum.cz

Datová schránka
ID: 8r5w7nm